Acord de colaborare CCIB – CCERPA

0
1116

Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti (CCIB) şi Centrul Cultural European Româno – Panarab (CCERPA) vor colabora în vederea organizării unor forumuri, workshop-uri, conferinţe, prezentări vizând promovarea economică, sprijinirea şi încurajarea investitorilor, pentru crearea şi menţinerea unor canale de comunicare cu mediile de afaceri din România şi din ţările panarabe. Acesta este unul dintre obiectivele acordului de colaborare semnat de Camera bucureşteană prin prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu, preşedinte, şi CCERPA prin dr. Dirar Kutaini, preşedinte.
Documentul asigură cadrul general de colaborare şi pentru sprijinirea delegaţiilor economice din ţările panarabe care se deplasează în România, precum şi a misiunilor organizate de CCIB în ţările arabe, prin stabilirea de contacte de afaceri şi organizarea de evenimente care urmăresc promovarea schimburilor comerciale şi cooperării economice bilaterale. De asemenea, cele două părţi vor colabora cu instituţii guvernamentale şi neguvernamentale, în vederea asigurării unui cadru stimulativ pentru susţinerea colaborării economice şi tehnico – ştiinţifice între firmele/companiile din România şi statele arabe care colaborează cu CCERPA. La finalul evenimentului, atât Sorin Dimitriu, cât şi Dirar Kutaini şi-au exprimat convingerea că, printr-o bună conlucrare, prevederile acordului vor fi rapid puse în aplicare, fiecare manifestându-şi întreaga disponibilitate de a contribui la o mai corectă şi eficientă informare a mediilor de afaceri din România şi zona panarabă. Cu o tradiţie de aproape 150 de ani în reprezentarea mediului de afaceri şi în derularea de parteneriate cu autorităţile, CCIB se bucura şi de o largă recunoaştere internaţională conlucrând cu peste 100 de organizaţii similare din străinătate. Activitatea Camerei bucureştene este orientată către crearea unui mediu de afaceri stabil, coerent şi propice dezvoltării sectorului privat, către promovarea ofertei româneşti pe pieţe de interes şi atragerea de investiţii străine în ţara noastră. Strategia Centrului Cultural European Româno – Panarab (CCERPA) este elaborată pornind de la principiul ca această Asociaţie este, conform statutului, un promotor, o interfaţă între cultura română şi cea a lumii arabe. Scopul principal al CCERPA este promovarea şi susţinerea bilaterală a culturii arabe şi româneşti, derularea de programe de informare, educare şi conştientizare a celor două comunităţi.
Biroul de Presă al CCIB

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here