0
898

În fiecare an, la data de 12 iunie, este marcată Ziua mondială împotriva exploatării prin muncă a copiilor, instituită de Organizaţia Internaţională a Muncii în anul 2002 pentru a atrage atenția asupra nevoii de eradicare a muncii copiilor și  a evidenţia necesitatea statelor de a realiza politici şi măsuri pentru protecţia copiilor împotriva exploatării prin muncă.

 

Conform legislației în vigoare, la nivelul fiecărui județ este constituită Echipa Intersectorială Locală pentru prevenirea și combaterea exploatării prin muncă a copiilor, a violenței asupra copilului și a violenței în familie (EIL), cu scopul de a identifica/referi/monitoriza situaţiile de violenţă asupra copilului şi violenţă în familie, copiii exploataţi şi aflaţi sub risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum şi copii români migranți, victime ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor state.

 

Echipa Intersectorială Locală pentru prevenirea şi combaterea exploatării prin muncă a copiilor, a violenţei asupra copilului şi a violenţei în familie este organizată și funcționează la nivelul județului Alba sub coordonarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba incluzând reprezentanți ai:  Inspectoratului Judeţean de Poliţie Alba; Inspectoratului de Jandarmi Judeţean „Avram Iancu” Alba; Direcţiei Judeţene de Sănătate Publică Alba; Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba; Inspectoratului Teritorial de Muncă Alba; Centrului Regional Alba al Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane; Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Alba; organizaţiilor neguvernamentale.

 

În scopul creșterii gradului de conștientizare cu privire la consecințele negative ale exploatării prin muncă a copiilor, a abuzului, neglijării, traficului, violenței domestice și marginalizării sociale, DGASPC Alba prin membrii EIL, va fi prezentă, în data de 12.06.2022, în Piața Cetății din Alba Iulia, unde împreună cu reprezentanții Centrului Regional Alba al Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane, vor distribui materiale de prevenire/pliante, vor discuta cu cei prezenți, minori și adulți, astfel încât aceștia să recunoască și să intervină activ prin reclamarea situațiilor de risc (exploatare sexuală, prin muncă, neglijare, etc.) în care se pot afla copiii şi familiile lor, autorităţilor competente.

 

 

 

 

Cazurile de violenţă în familie, abuz, neglijare, exploatare pot fi reclamate de către victimă, rude, membri ai comunităţii, cadre didactice, personal medical, poliţişti, jurişti, preoţi, precum şi angajaţii altor instituţii, la DGASPC Alba, în scris, în format electronic la adresa de e-mail: [email protected] sau sunând la linia telefonică gratuită – 119, disponibilă 24 de ore din 24/7 zile pe săptămână –  număr unic național destinat raportării cazurilor de abuz și violență asupra copilului.

 

 

În  primul trimestru al anului 2022, la nivelul  DGASPC Alba  a fost înregistrat un număr total de 103 sesizări făcute de profesionişti, de persoane fizice sau de copilul în cauză.

 

Pentru toate sesizările, specialiştii DGASPC Alba au făcut verificări în vederea stabilirii veridicităţii aspectelor semnalate, întocmind un raport de evaluare iniţială, atât copilului, cât şi familiei.

 

Astfel, în urma analizării acestor sesizări, specialiştii Direcţiei au identificat un număr de 51 copii victime ale abuzului, neglijării sau exploatării, 52 de sesizări fiind infirmate.

 

Din totalul de 51 cazuri confirmate în perioada menţionată, 46 cazuri au fost de neglijare, 3 cazuri de abuz fizic, 1 caz de exploatare sexuală și 1 caz de abuz sexual. Toate aceste cazuri au fost tratate cu profesionalism de către angajaţii instituției, copiii beneficiind de servicii de informare, consiliere psihologică, consiliere juridică/asistenţă, servicii educaţionale şi servicii medicale, în funcţie de situaţie, iar  pentru un număr de 11 minori s-a dispus instituirea plasamentului în regim de urgenţă prin dispoziţia directorului general al DGASPC Alba.

 

Sesizări la DGASPC Alba  privind situaţii/cazuri de abuz, neglijare, exploatare a copilului 01.01.2022 – 31.03.2022
Sesizări la DGASPC privind situaţii/cazuri de abuz, neglijare, exploatare – făcute de: Tipuri Număr total de sesizări Număr. de sesizări confirmate                                                       (nr. de cazuri) Număr de sesizări infirmate
1) copilul în cauză a) Abuz  fizic 1 1 0
  b) Abuz emoţional 0 0 0
  c) Abuz sexual 0 0 0
  d) Neglijare 0 0 0
  e) Exploatare prin muncă 0 0 0
  f) Exploatare sexuală 0 0 0
  g) Exploatare pentru comitere infracţiuni 0 0 0
Total (1)   1 1 0
2) profesionişti a) Abuz  fizic 3 2 1
  b) Abuz emoţional 0 0 0
  c) Abuz sexual 0 0 0
  d) Neglijare 49 36 13
  e) Exploatare prin muncă 0 0 0
  f) Exploatare sexuală 1 1 0
  g) Exploatare pentru comitere infracţiuni 0 0 0
Total (2)   53 39 14
3) persoane fizice a) Abuz  fizic 5 0 5
  b) Abuz emoţional 0 0 0
  c) Abuz sexual 2 1 1
  d) Neglijare 42 10 32
  e) Exploatare prin muncă 0 0 0
  f) Exploatare sexuală 0 0 0
  g) Exploatare pentru comitere infracţiuni 0 0 0
Total (3)   49 11 38
Total General   103 51 52

 

Copiii au dreptul de a fi protejaţi împotriva oricăror forme de exploatare economică, de a nu fi constrânşi la vreo muncă ce implică vreun risc potenţial sau care să le compromită educaţia ori să dăuneze sănătăţii, dezvoltării lor fizice, mentale, spirituale, morale ori sociale.

 

 

 

 

Director general

Frăcea Valentin – Ioan

 

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here