Studiu Vegacomp Consulting: 41 de orașe din România cumulează peste 300 de proiecte Smart City

0
1339
  • Verticalele Smart Governance și Smart Living continuă să domine clasamentul
  • Cele 316 soluții identificate ajung inclusiv în municipalități precum Avrig,Mizilsau Seini

București, 1octombrie 201841 de orașe din Româniacumuleazăpeste 300 de proiecte Smart City, potrivituneiradiografii a pieței de profil, realizată de integratorul de soluțiiinteligente la cheieVegacomp Consulting.

Integratorul de soluțiiinteligente la cheie Vegacomp Consulting aduce, la șaseluni de la primaradiografie a proiectelor Smart City din România, un raportactualizat, cu noiinformații, strategiișiproiecteinteligente, apăruteînțarăînperioadamartie- septembrie 2018. Pebazasurselorpublicecare au acoperitsubiectulpeparcursulultimului an,informațiilorfurnizate de primării, companiișiinterviurilorefectuate,41 de orașemari, mediișimici din țară au, înfaza de plan, înderularesaudejafinalizate, 316proiecte tip Smart City.

“Suntemprezențiînpiațasoluțiilorșiserviciilor Smart City încă din anul 2015 și, înprimăvaraacestui an, am pornitelaborareaprimuluistudiu complex și a primeiraportăriactualizate, înceeacepriveșteevoluțiașiadopția Smart City la nivelulRomâniei. Acum, la șaseluni de la prima ediție a raportului, am identificatatâtnoisoluții cu un mare nivel de replicabilitate, câtșinoiproiecte, strategiișimunicipalități care completeazăpeisajulorașelorinteligente din România. De altfel, strategia Smart City estesintagma-cheieaacesteinoiediții a raportului”, declarăCornel Bărbuț, CEO al Vegacomp Consulting.

Listaorașelorînscriseîncursa Smart City esteîntr-o continua evoluțieși include, înprezent, 41 de municipalitățiprecum Alba Iulia, Arad, Avrig, Bacău, Balș, Botoșani, Brașov, București, Bumbești-Jiu, Călărași, Cernavodă, Comănești, Constanța, Cluj-Napoca, Deva, Fălticeni, Galați, Giurgiu, GuraHumorului, Hunedoara, Iași, Mangalia, Mioveni, Mizil, Moinești, Odobești, Oradea, Piatra Neamț, Reșița, Seini, Sibiu, Slatina, Suceava, Târgoviște, TârguJiu, TârguMureș, TârguNeamț, Târnăveni, Timișoara, TîrguBujorșiTulcea.

“Orașele din listăajung, acum, săînsumeze, conform ultimuluirecensământ, o populație de 5.708.940, echivalentul a peste un sfert din populațiaRomâniei, Vedem, însă, o creștererelativredusă a adopțieisoluțiilor Smart înrândulpopulației care nu era încăacoperită. Încontinuare, majoritateanoilorproiecteșisoluții Smart City se dezvoltăînariiledejaacoperite, iaraccesul, prinfaptulcă aria geograficănu se extinde cu mult, rămânelimitat, caavans.În plus, remarcămdificultateaprimăriilor de a comunicadespreacestsubiect, Smart City, într-un mod articulat, coerentși transparent”, spuneBărbuț.

Proiectele Smart City identificateîșipăstreazăclasificarea, înaceleașișaseVerticale Smart City – Smart Economy, Smart Mobility, Smart Environment, Smart People, Smart Living           și Smart Governance, verticale care suntînconcordanță cu raportărilerecente ale UniuniiEuropene.

Vegacomp Consulting a realizat din nou, înfuncție de categoriasaucategoriilebifate de cătrefiecareproiectîn parte, unclasamentnațional al verticalelor.NoullideresteverticalaSmart Living, acoperită de 74 de proiecte, care detroneazăanteriorullocîntâi, ocupatînprimăvară de Smart Governance, ceajungeacum la 71 de proiecte. Locuriletreișipatrusuntocupate de Smart Mobility, cu 63 de proiecte, care se detașează de Smart Economy, 58 de proiecte, cu care era egalăînmartie.La distanțăurmează Smart Environment, cu 33proiecte, și Smart People, cu o creștereredusă, până la doar 16inițiative.

Printreorașele care îmbrățișeazăsoluțiile Smart City atâtîntr-un mod inovator, câtșiacoperitor la nivelullocuitorilor, putemmenționa:

  • Alba Iulia, care ducedomeniul Smart șiîn aria blocurilor de locatari, printr-o aplicație de management pentruadministratoriiimobilelor,
  • Avrig, cu un proiectcevizeazăcontributiaurbanăpentrucombatereaschimbărilorclimatice,
  • Hunedoara, cu o hartă electronica ainvestițiilor.

Raportulcompletrealizat de către Vegacomp Consulting include, pelângă o analiză a orașelorșiproiectelor, șiinformațiiesențialedespreindustrie, alături de date relevante, ceprezintătendințelemondialeîndomeniu. Studiulva fi disponibilpewww.vegacomp.ro, iarstrategiileindividuale ale municipalităților, la cerere, pentruorice parte interesată.

Companiefondatăînanul 2004, Vegacomp Consulting, integrator la cheie, se bazeazăpe o experiență a echipei de peste 25 de aniîntelecomunicații, in special peretele de fibraoptica, înRomâniași la nivel international șiîșiconcentreazăproiectelepedezvoltări de soluțiicombinate de telecomunicațiișienergie. Vegacomp Consulting aduce, atâtînțarăcâtșiînstrainătate, soluțiiinovatoarepentrudezvoltarearețelelorviitorului, generate de propriuldepartament de CercetareșiDezvoltare. CompaniaîșiconcentreazăactivitateaultimilordoianipetehnologiaLoRașiactiveazăîndomeniul Smart City din anul 2015.Mai multeinformațiisuntdisponibile la www.vegacomp.ro.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here