Sonae Sierra a dovedit o performanță solidă în 2018, înregistrândo cifră totală a rezultatului net de 110,1 milioane EUR

0
2664

 

Indicatori financiari

  • EBIT și rezultatul direct au crescut cu2,8%, respectiv,3,0%,atingând 107,7 milioane EUR, respectiv 66,5 milioane EUR
  • Valoarea activului net (NAV) a crescut cu 1,6%, atingând 1.455 milioane EUR
  • 1 miliard EUR datorierefinanțată, conducând la o scădere a costului mediu al datoriei de 3,5%
  • Raportul împrumut-valoare a scăzut la 26,6%

 

Sonae Sierra a continuat să se concentreze pe punerea în aplicare a strategiei pe termen lung de reciclare a capitalului, precum și pe dezvoltarea segmentului de servicii și de dezvoltare imobiliară, ceea ce a condus la rezultate de exploatare solide și la un nivel robust de capital reciclat.

 

În anul 2018, Sonae Sierra a reușit să vândă centre comerciale însumând o valoare brută a activelor de aproape 600 milioane EUR, realizând câștiguri atractive, a obținut o creștere anuală de 11% a indicatorului EBIT la servicii și a investit peste 165 milioane EUR în lucrări de extindere a centrelor comerciale, cum ar fi NorteShopping, centrele de tip outlet din Spania și Grecia și în noul centru comercial din Columbia, deschis pe 19 februarie.

 

Indicatorul EBIT al companiei Sonae Sierra a crescut cu 2,8%, ceea ce reflectă o mai bună performanță a portofoliului său din Europa și Brazilia, precum și îmbunătățirile din activitatea de servicii. Este un aspect care merită subliniat, deoarece creșterea EBIT a fost afectată de fluctuațiile ratei de schimb a realului brazilian și de vânzările de active din 2017. Pe baza comparației like-for-like, indicatorul EBIT a crescut în anul 2018 cu 5,5%.

 

Vânzările chiriașilor din portofoliul european al companiei Sonae Sierra au avut o creștere anuală de 2.1%. Spania și România au înregistrat o creștere accentuată a vânzărilor chiriașilor, de 10,8%, respectiv, 11,5%, sub influența extinderilor din Spania și îmbunătățirea performanței centrului comercial ParkLake din România. Pe baza comparației like-for-like, vânzările au crescut cu 2,3% în Europa, sub influența pozitivă a performanței puternice din Portugalia, Spania și România, țări în care creșterile au fost de3,1%,respectiv, 5,5% și 11,5%. Pe baza comparației like-for-like, nivelul total al chiriilor a crescut cu 2,0% în Europa, în special datorită influenței unei performanțe sporite în Portugalia și Spania, unde, pe baza comparației like-for-like, s-a înregistrat o creștere a chiriilor de 3,7%, respectiv, 3,5%.

 

Ratele de ocupare din Europa au rămas semnificative, Portugalia înregistrând o rată de ocupare de 99,1%, în comparație rata de ocupare de la nivel european, de 97,1%. Brazilia a înregistrat o creștere a ratei de ocupare, de la 92,5% la 93,4%.

 

Profitul net indirect a atins 43,6 milioane EUR, ca urmare a câștigurilor realizate din vânzările de active din anul 2018 și a câștigului provenit din deschiderea centrului comercial Fashion City Outlet din Grecia, plus o apreciere a valorii proprietăților de investiții.

 

Sonae Sierra continuă să aibă o abordare proactivă a modului în care își gestionează structura capitalului. În 2018, compania a refinanțat în totalitate aranjamente financiare în valoare de aproximativ 1 miliard EUR, pe o bază de 100%, ceea ce a condus la o scădere a costului mediu al datoriei de 30 puncte procentuale, ajungând la 3,5%.

 

La 31 decembrie 2018, valoarea activului net (NAV) se ridica la 1,5 miliarde EUR, în creștere cu 1,6%, în ciuda distribuției dividendelor și a efectului negativ al deprecierii realului brazilian. Excluzând efectul negativ al ratei de schimb pentru realul brazilian, NAV a crescut cu 3,7%.

 

În 2019, compania își va continua activitatea de reciclare selectivă a capitalului și, totodată, se va angaja pe calea unei creșteri strategice, pe termen lung, a celor mai emblematice active din Iberia, concentrându-se de asemenea pe consolidarea prezenței sale internaționale.

 

 

Reciclarea capitalului și evoluții

  • Achiziția celor 50% rămase din participațiunea la ParkLake, România
  • Vânzarea parțială sau totală a centrelor comerciale Coimbra ShoppingșiSerraShopping din Portugalia și a centrelor GranCasa, Max Centre și Valle Realdin Spania
  • Deschiderea centrului comercial Fashion City Outlet din Grecia
  • Avantaje semnificative ale extinderii centrelor comerciale NorteShopping din Portugalia, Jardin Plaza din Columbiași Designer Outlet Malaga din Spania

 

Sonae Sierra a continuat să-și pună în aplicare strategia de reciclare a capitalului pe toată durata anului 2018. Compania a anunțat în decembrie semnarea unui acord de asociație în participațiune în vederea achiziției a trei centre comerciale din Spania la o sumă totală de 485 milioane EUR. Conform acordului, partenerul din asociație va deține o participațiune de 87,5%, în timp ce Sonae Sierra va deține restul de 12,5% și va furniza serviciile de administrare a proprietății.

 

Ores Socimi, fondul gestionat de divizia de servicii de administrare a investițiilor (Investment Management Services) a companiei Sonae Sierra a continuat să înregistreze un ritm robust al investițiilor, achiziționând în 2018 un număr de 18 proprietăți, reprezentând o investiție totală de aproximativ 174 milioane EUR.

 

Anul 2018 a marcat noi succese în implementarea proiectelor de dezvoltare ale companiei Sonae Sierra. La data de 15 noiembrie, s-a deschis Fashion City Outlet (Grecia), un nou centru comercial cu o suprafață totală de 20.000 m2,reprezentând rezultatul unui parteneriat între Sonae Sierra și Bluehouse Capital. Au progresat totodată și lucrările de construire la centrul comercial pe care Sonae Sierra îl dezvoltă în parteneriat cu Central Control, Jardín Plaza Cúcuta din Columbia. Acest proiect de dezvoltare imobiliară presupune o investiție totală de 52 milioane EUR, reprezentând o suprafață închiriabilă totală (GLA) de 40.000 m2 pentru 180 de magazine, ceea ce îl transformă în cel mai mare centru comercial din oraș. Deschiderea a avut loc pe 27 februarie 2019. În plus, progresează rapid lucrările de construire ale centrului comercial McArthurGlen Designer Outlet Malaga (Spania). Acest proiect, dezvoltat în parteneriat 50%-50% de McArthurGlen și Sierra Fund reprezintă o investiție de 140 milioane EUR, care va avea ca rezultat construirea unui nou spațiu de retail în suprafață de 30.000 m2.

 

În 2019, afacerea va continua programul de reciclare selectivă a capitalului, în timp ce se angajează la creșterea strategică pe termen lung a celor mai dominante active emblematice din Iberia și se va concentra pe consolidarea în continuare a prezenței sale internaționale.

 

Contul de profit și pierdere și bilanțul consolidat al companiei Sonae Sierra

 

 

Contul de profit și pierdere consolidat (milioane €) 2018 2017 Var.
(€)        
Venitul direct din proprietăți 144,3 145,3 -1%
Costul direct cu proprietățile 55,6 57,5 -3%
EBIT din proprietăți   88,7 87,7 1%
 
Servicii prestate 77,4 76,6 1%
Costuri directe cu serviciile 58,5 59,6 -2%
EBIT din servicii   19,0 17,0 11%
 
Costuri financiare nete 26,8 24,9 8%
Impozit curent 14,3 15,2 -6%
Rezultat direct   66,5 64,6 3%
 
Câștiguri din vânzarea investițiilor 30,9 5,9
Valoare creată prin investiții 65,1 70,5 -5%
Impozit amânat 52,5 31,1 69%
Rezultat indirect   43,6 45,3 -4%
 
Rezultat net 110,1 110,0 0%
Bilanț consolidat
(milioane €)
31 Dec 18 31 Dec 17 Var.
(18-17)
         
Proprietăți de investiție 2 097 2 046 50
Proprietăți în dezvoltare și altele 114 72 42
Alte active 80 134 -54
Numerar&echivalente de numerar 260 144 117
Total active   2 551 2 396 155
 
Valoarea netă 1 179 1 151 29
 
Împrumuturi bancare 843 780 63
Taxe amânate 368 334 34
Alte pasive 161 132 30
Total pasive   1 372 1 245 127
Valoare netă și pasive   2 551 2 396 155
         

 

 

Final

 

 

Despre Sonae Sierra

 

Sonae Sierra (www.sonaesierra.com) este compania internațională dedicată dezvoltării imobiliare și furnizării de servicii pentru proprietăți dinamice centrate pe retail. Compania își desfășoară activitatea prin intermediul a 11 birouri corporative care oferă servicii clienților din zone geografice diferite, cum ar fi Portugalia, Algeria, Brazilia, Columbia, Germania, Grecia, Italia, Maroc, Polonia, România, Rusia, Slovacia, Spania și Tunisia.

Sonae Sierra deține 42 de centre comerciale având o valoare de piață de peste 7 miliarde EUR și administrează și/sau închiriază 82 de centre comerciale reprezentând o suprafață închiriabilă totală de 2,7 milioane m2 și aproximativ 9300 de contracte de închiriere. În prezent, Sonae Sierra are în dezvoltare 14 proiecte, inclusiv 9 pentru clienți.

 

Sonae Sierra lucrează în prezent cu peste 20 de co-investitori la nivel de active imobiliare și gestionează patru fonduri de investiții imobiliare pentru un număr important de investitori din întreaga lume.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here