SE MODIFICA LEGISLATIA AUTORIZATIILOR PENTRU CONSTRUCTII

0
929

Autoritatea administraţiei publice locale competente va decide după: * emiterea noii autorizaţii de construire, dacă lucrările corespunzătoare modificărilor de temă se înscriu în limitele actului administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, precum şi ale avizelor şi acordurilor obţinute pentru autorizaţia de construire iniţială; * reluarea procedurii de autorizare în condiţiile prezentei legi, dacă lucrările corespunzătoare modificărilor de temă depăşesc limitele actului administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, precum şi ale avizelor şi acordurilor obţinute pentru autorizaţia de construire iniţială. Aceste modificări urmăresc să vină în sprijinul investltorilor/beneficiarilor, care vor depune doar acele documente care modifică, prin schimbarea de temă, documentaţia iniţială, depusă în vederea obţinerii autorizaţiei de construire. În prezent, Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii condiţionează începerea executării lucrărilor doar ca urmare a obţinerii autorizaţiei de construire sau de desfiinţare. Autorizaţia de construire se emite pe baza documentaţiilor de urbanism, avizate şi aprobate potrivit legii, de către autorităţile administraţiei publice locale competente, în cel mult 30 de zile de la data înregistrării cererii.

Mai mulți senatori și deputați au propus o nouă modificare legislativă privind autorizarea lucrărilor de construcții. Propunerea legislativă urmează să fie dezbătută de Senat și apoi de Camera Deputaților. Inițiatorii, ce fac parte din partidul AUR, propun simplificarea documentaţiei tehnice ce trebuie depusă de investitor/beneficiar, în vederea obţinerii unei noi autorizaţii de construire, ca urmare a modificării de temă apărută în timpul executării lucrărilor deja autorizate. Mai exact, pentru obţinerea unei noi autorizaţii de construire, solicitantul ar urma să depună o documentaţie tehnică simplificată, pentru fiecare specializare supusă actualizării, conţinând memorii tehnice cu descrierea modificărilor de temă propuse pentru lucrările de construire autorizate, planurile cu situaţia existentă şi planurile cu situaţia propusă, elaborată în condiţiile modificărilor de temă survenite.

SURSA https://www.arenaconstruct.ro/

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here