Roxana Lupu – Lupu&Partners: peste noua ani de experienta in managementul de proiecte cu fonduri nerambursabile

0
838
birou-avocatura-lupu

birou-avocatura-lupuAccesarea fondurilor nerambursabile ar trebui sa fie o prioritate pentru dezvoltarea societatii, a mediu – lui de afaceri, in consecinta o parghie pentru iesirea din criza economica, avand in vedere gradul redus de absorbtie a fondurilor europene,

precum si diversele domenii de investitii ce sunt eligibile pentru a primi fi – nantare nerambursabila (transporturi, agricultura, procesare de produse agri cole, proiecte de irigatii, proiecte de mediu, dezvolta rea de microintreprinderi in mediul rural si urban, sisteme IT si ERP, energie verde, standardizare, interna tiona lizare, etc), este de parere Roxana Lupu, avocat “Lupu&Partners”

 

Potrivit domniei sale, gradul redus de absorbtie al fondurilor europene este cauzat de perioada indelungata de evalua re a proiectelor (sunt cazuri de proiecte pentru care evaluarea depaseste un an), multitudinea actelor solicitate la depunerea proiectelor, unele din acestea continand informatii redundante, netratarea in mod unitar a ghidurilor solicitantului de catre evaluatorii din diferite regiuni ale tarii, perioada indelungata de la aprobarea proiectului si pana la semnarea contractului de finantare nerambursabila si perioa da indelungata pentru rambursarea cheltuielilor eligibile efectuate pentru anumite fonduri nerambursabile. Solutiile propuse pentru rezolvarea problemelor in opinia doamnei Roxana Lupu, pregatirea persoanelor care evalueaza proiectele ar reprezenta o solutie pentru impulsionarea atragerii banilor europeni. De asemenea, ar fi necesara realizarea unor proceduri de implementare mai putin stufoase si cu precizari clare pentru beneficiari.

Pasii de urmat pentru a reusi sa accesati fonduri europene nerambursabile:

Obtinerea fondurilor neramburasabile poate fi facuta in trei pasi, spune doamna Roxana Lupu:
“In primul rand, trebuie sa aflati daca sunteti eligibili si anume daca faceti parte din una dintre urmatoarele categorii: persoane fizice si inteprinderi individuale, SRL–uri, microintreprinderi intre 1-9 salariati, societatile agricole, proprietari de paduri, producatori.
Pasul 2 este sa verificam daca ideile dumneavoastra de afaceri sunt printre domeniile eligibile de finantare ale Uniunii Europene.
Pasul 3 este comasarea tuturor informatiilor pentru a sti exact ce documente va sunt necesare si ce formulare trebuie completate pentru ca proiectul dumneavoastra sa fie ca la carte. Este necesara completarea cererii de finantare si anexele aferente, completarea studiului de fezabilitate/memoriu justifica – tiv/planul de afaceri si anexele aferente. Clientii trebuie sa aiba atentie sporita in ceea ce priveste criteriile de selectie, relevanta si maturitate. Inainte de a fi depus, trebuie sa ne asiguram ca proiectul indeplineste toate conditiile”.
“Lupu&Partners” ofera, in colaborare cu partenerii sai:

• Consultanta si asistenta legala in pregatirea proiectelor pentru accesarea de fonduri nerambursabile;

• Consultanta legala pentru pregatirea documentelor in vederea precontractarii finantarii nerambursabile;

• Consultanta si asistenta legala la implementarea proiectelor finantate din fonduri nerambursabile;

• Consultanta achizitii publice de servicii si bunuri;

• Pregatirea documentatiilor/dosarelor pentru atribuirea contractelor de achizitie publica prin procedurile specifice legislatiei achizitiilor publice;

• Consultanta pentru pregatirea si desfasurarea procedurilor de achizitie;

• Asistarea clientului in vederea obtinerii avizelor Autoritatii Contractante pentru procedurile de atribuire derulate;

• Asistarea clientului in fata autoritatilor publice si judiciare in cazul contestatiilor privind achizitiile de bunuri si servicii;

• Asistarea clientului la desfasurarea contractelor de achizitie si la eligibilitatea cheltuielilor efectuate;

• Asistenta tehnica pentru Autoritatile de Management ale diferitelor Programe Operationale Sectoriale;

• Consultanta legala in procesul de evaluare a proiectelor;

• Verifica rea din punct de vedere legal al actelor si documentelor necesare pentru semna rea contractului de finantare;

• Emiterea de opinii legale in ceea ce priveste diver se situatii aparute in procesul de evaluare a proiectelor;

• Asistenta legala a Autoritatii de Management in elaborarea diverselor documente speci fice: ghidul solicitantului, contractul de finantare;

• Consultanta legala in procesul de verificare si aprobare a cererilor de rambursare;

• Verificarea din punct de vedere legal al actelor si documentelor din cererea de rambursare;

• Emiterea de opinii legale la solicitarea Autoritatii de Management necesare pentru semnarea contractului de finantare;

• Verificarea legalitatii achizitiilor de bunuri si servicii atasate cererii de rambursare;

• Identificarea de surse de finantare nerambursabila;

• Solutii tehnice pentru reorientarea si/sau dezvoltarea afacerilor;

• Redactarea proiectului pentru obtinerea de finantari nerambursabile;

• Consultanta in implementarea proiectului;

• Asigurarea vizitelor pe teren la controlul preliminar si la decontarea proiectului;

• Realizarea documentatiilor pentru achizitiile efectuate;

• Intocmirea dosarelor de decontare a cheltuielilor eligibile;

• Consultanta pentru managementul investitiei;

• Asistenta financiara si tehnica pe perioada de monitorizare a proiectului;

• Asistenta in realizarea raportarilor aferente perioadei de monitorizare. Echipa cu o experienta de pe ste 9 ani “Lupu & Partners” asigura servicii de consultanta complete de la discutarea unei idei de proiect pentru obtinerea de fonduri nerambursabile pana la finalizarea perioadei de monitorizare a proiectului. Echipa “Lupu & Partners” are o experienta de peste noua ani in scrierea, decontarea, implementarea si managementul de proiecte cu fonduri nerambursabile. Membrii echipei au experienta in domenii diverse de activitate, fiind certificati la nivel national si international. Domeniile principale de activitate eligibile pentru a primi fonduri europene nerambursabile.

Domenile de activitate principale, eligibile pentru a primi fonduri nerambursabile de la UE:

• Cresterea animalelor

• Productia de bauturi racoritoare nealcoolice

• Productia de ape minerale si alte ape imbuteliate

• Fabricarea si finisarea materialelor textile

• Agricultura, silvicultura si pescuit

• Fabricarea de covoare, mochete, franghii, sfori, s.a.m.d.

• Fabricarea articole lor de imbracaminte

• Fabricarea articolelor de voiaj, marochinarie si incaltaminte

• Fabricarea produselor din lemn

• Fabri carea de mobila

• Fabricarea jocurilor si jucariilor

• Repararea, intretinerea si instalarea masinilor si echipamentelor

CONSTRUCTII

• Lucrari de instalatii electrice si tehnico-sanitare, plus alte lucrari de instalatii pentru constructii

• Lucrari de tamplarie si dulgherie

• Transport si depozitare

• intertinerea si repararea masinilor si a motocicletelor

TURISM

• Activitati de posta si curierat

RESTAURANTE si alte activitati de servicii de alimentatie

• Activitati de editare a cartilor, ziarelor, revistelor si alte activitati de editare.

Date de contact

www.birou-avocatura-lupu.ro

email:[email protected]

tel/fax 0314293905 ; 0723267675; 0744660039;0761824773

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here