“RENAR asigură implementarea în România a cerințelor pentru 24 de directive și regulamente ale Uniunii Europene”

0
1722

 

interviu cu prof. univ. dr. Fănel Iacobescu, președintele RENAR şi membru în Consiliul General al Confederaţiei Internaţionale a Măsurărilor-

 

 

 

Prof-univ. dr. ing. Fănel Iacobescu este președintele RENAR din anul 2005. În perioada 2000/2019, a fost și director general al Biroului Român de Metrologie Legală (BRML), după ce, timp de 10 ani (între 1990/2000) a fost director la Inspecția Interjudețeană de Metrologie Craiova. Fănel Iacobescu este şi Doctor Honoris Causa al Universității Tehnice Gh. Asachi-Iași, unde e conducător de doctorat. Semnatar al Documentului de poziție din Memorandumul privind negocierile de aderare a României la Uniunea Europeană,  prof-univ. dr. ing. Fănel Iacobescu a fost distins cu Ordinul Național „Serviciul Credincios”, în grad de cavaler, pentru contribuția personală, deosebită, la dezvoltarea metrologiei științifice. Am solicitat un interviu domnului Fănel Iacobescu despre RENAR.

 

 

Ce este RENAR?

Parlamentul și Consiliul Uniunii Europene reglementează, prin Regulamentul 765/2008, activitatea de acreditare la nivelul Uniunii Europene, stabilind:

-politica UE în domeniul acreditării, evaluării conformității astfel cum sunt definite în regulament;

– cadrul general, principiile de funcționare și organizare a acreditării;

– obligații pentru organismele naționale de acreditare, statele membre și Comisia UE;

Prin acest regulament este desemnată EA (European Accreditation), organizație de drept privat nonprofit, responsabilă cu respectarea cerințelor privind acreditarea. Conform regulamentului, în fiecare Stat Membru al UE, funcționează, pe baza acestor cerințe, un singur organism național de acreditare.

În România, Organismul Național de Acreditare, RENAR, membru fondator al EA, este, de asemenea, o organizație de drept privat, nonprofit. RENAR este semnatar al protocolului de recunoaștere EA- MLA pentru toate domeniile de acreditare acoperite de acest acord. Deci, orice certificat emis de RENAR, respectiv, de organisme de evaluare a conformității (ISO/IEC 17025, inclusiv de etalonări, etc.) acreditate de RENAR, sunt recunoscute în UE și la nivel internațional.

 

RENAR a fost recunoscut o dată pentru totdeauna drept Organism Național de Acreditare?

Nu! Pentru menținerea recunoașterii, fiecare organism național este evaluat, periodic, pentru verificarea respectării cerințelor. Conform Deciziei EA din 25 martie 2022, RENAR rămâne semnatar al EA-MLA pentru toate aceste domenii de acreditare; următoarea evaluare a RENAR fiind programată în aprilie 2025.

Potrivit dispoziției finale a Regulamentului (CE) Nr. 765/2008, acesta ”este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre”.

Autoritățile naționale din statele membre trebuie să recunoască (art. 11 alin. 2):

– certificatele de acreditare emise de organismele naționale de acreditare;

– atestările (rapoarte, certificate de etalonare etc. emise de organismele de evaluare a conformității acreditate (inclusiv laboratoare de metrologie);

Astăzi, RENAR, asigură implementarea cerințelor, pentru 24 de directive și regulamentele UE, în România.

RENAR dezvoltă scheme de acreditare în domeniul reglementat și voluntar, pe baza standardelor publicate în Jurnalul Oficial al UE.

 

Ați spus că RENAR este evaluat constant de organismele europene. Care au fost rezultatele?

Da,  este evaluat, iar evaluările de până acum au fost încheiate cu rezultate pozitive. Astfel, RENAR își menține calitatea de semnatar al acordurilor de recunoaștere, atât cu EA, cât și cu organizațiile internaționale care coordonează acreditarea: Internațional Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) și International Accreditation Forum (IAF).

 

RENAR dezvoltă scheme de acreditare specifice. Sunt multe astfel de scheme implementate, până acum?

S-au dezvoltat și implementat zeci de scheme specific, în aproape toate domeniile de activitate. Organismele naționale de acreditare trebuie să acționeze în cel mai scurt timp, după publicarea Directivelor și Regulamentelor UE, pentru dezvoltarea regulamentelor specifice și publicarea schemelor de acreditare corespunzătoare.

 

Care este activitatea RENAR?

          RENAR este o organizație non-guvernamentală, fără scop lucrativ, constituită pe baza prevederilor Legii 21/1924, cu modificările ulterioare, personalitatea juridică fiindu-i recunoscută prin Sentința Civilă nr. 1966 din 07.08.1990 (dosar 1975/PJ/1990) a Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti. Asociaţia este recunoscută oficial ca organism naţional de acreditare unic, in temeiul OG 23/ 2009 şi in baza prevederilor Regulamentului (CE) nr.765/2008 şi funcţionează în coordonarea Ministerului Economiei. Supravegherea legalităţii activitaţilor RENAR se face în conformitate cu reglementările aplicabile in vigoare.

Structura executivă a RENAR realizează activitatea de acreditare. Astfel, RENAR acreditează următoarele organisme de evaluare a conformității:

  • laboratoarelor de  etalonare (ISO/IEC 17025)
  • laboratoarelor de încercări (ISO/IEC 17025)
  • laboratoarelor  de analize medicale (ISO 15189)
  • organismelor de inspecţie (ISO / IEC 17020)
  • furnizorilor de încercări de competenţă (ISO / IEC 17043)
  • producătorilor de materiale de referinţă (ISO / IEC 17034)
  • organismelor de certificare a sistemelor de management (ISO/IEC 17021-1)
  • organismelor de certificare  a produselor/ serviciilor/ proceselor (ISO/IEC 17065111)
  • organismelor de certificare  a persoanelor (ISO/IEC 17024)
  • organismelor de  verificare/ validare a emisiilor de gaze cu efect de seră (ISO 14065/ ISO/IEC 17029).

Sunt acoperite toate domeniile activității economico- sociale. Este asigurată, implicit, protecția drepturilor și intereselor cetățenilor.

 

Ce înseamnă activitatea de acreditare?

Conceptul de acreditare este utilizat în diverse domenii de autorități sau organizații economico- sociale. Noi discutăm despre acreditare în accepțiunea reglementărilor Uniunii Europene.

Directivele și Regulamentele Parlamentului și Consiliului Uniunii Europene conțin cerințe prin care se asigură protecția cetățenilor spațiului comunitar. Acreditarea este activitatea esențială prin care se implementează Directivele și Regulamentele; deci, este aplicabilă pentru toate activitățile economic-sociale: siguranța alimentară, sănătate, mediu, siguranța circulației etc.

Prin acreditare, se atestă faptul că organismele de evaluare a conformității respectă cerințele referențialelor corespunzătoare.

Existența unui organism național de acreditare a fost o condiție de aderare a României la Uniunea Europeană.

În situația în care, în aplicarea legislației armonizate la nivel comunitar sau a legislației naționale, o autoritate cu funcție de reglementare decide să utilizeze acreditarea în scopul verificării competenței organismelor de evaluare a conformității, organismul național de acreditare dezvoltă scheme de acreditare specifice.

Organismul național transpune cerințele Directivelor și Regulamentelor, prin standardele armonizate (publicate in Jurnalul Oficial al UE), efectuând activitatea de acreditare – acreditează organismele de evaluare a conformității. Autoritățile naționale desemnează și notifică organismele de evaluare a conformității, acreditate pe site-ul NANDO al Comisiei Uniunii Europene pentru fiecare domeniu. Spre exemplu, Ministerul Economiei notifică pentru directivele de mașini, jucării etc., Ministerul Agriculturii – pentru directiva de produse eco etc.

O organizație deschide site-ul NANDO, își alege un organism de evaluare a conformității care să-i evalueze produsele sau serviciile. După obținerea certificatului de conformitate, produsele respective pot circula liber pe piața comunitară.

Statele membre al UE sunt obligate să asigure, prin autoritățile corespunzătoare, supravegherea pieței.

 

Cum pot afla dacă un anumit laborator este acreditat RENAR?

Lista organismelor acreditate, cu precizarea domeniilor lor de competenţă, este permanent actualizată pe site-ul RENAR, iar rapoartele şi certificatele emise de organismele acreditate pot fi recunoscute prin marca naţională de acreditare, conţinând cuvântul „RENAR”, însoţit de însemnele naţionale.

 

Ce trebuie să facă un organism, pentru a obţine acreditarea într-un anumit domeniu?

Primul pas pe care un Organism de Evaluare a Conformităţii îl urmează pentru a iniţia procesul de acreditare este accesarea şi studierea mapelor de documente informative, care se găsesc pe site-ul RENAR. Totodată, el trebuie să achiziţioneze standardul în conformitate cu care îşi desfăşoară activitatea. Ulterior, organismul va depune dosarul cu documentele solicitate de RENAR, pentru acreditarea iniţială, pentru extindere sau reacreditare. Organismul va verifica, la data depunerii, dacă dosarul său conţine ultima ediţie a formularelor completate (în conformitate cu mapele de documente informative). Dosarul se înregistrează numai în situaţia în care acesta este complet. Aşadar, pe scurt şi pe înţelesul tuturor, un laborator de etalonări sau de încercări, de exemplu, se prezintă la RENAR şi solicită acreditare. El trebuie să îndeplinească anumite cerinţe, care sunt destul de multe, de la cele de natură tehnică, până la cele legate de imparţialitate, ori conflicte de interese. Noi verificăm respectarea acestor cerinţe şi abia apoi trecem la pasul următor. Toate etapele unei acreditări sunt enunţate pe site-ul RENAR.

Și fac precizarea că în data de 11 noiembrie 2022 a fost adoptat nou Regulament pentru Acreditare, publicat pe site! De asemenea, pe 20 decembrie, a fost actualizat Regulamentul specific de acreditare, în domeniul acreditării organismelor care efectuează audit şi certificare ale sistemelor de management – calitate, mediu, sănătate și securitate ocupațională, calitatea dispozitivelor medicale, anti-mită conform SR EN ISO/CEI 17021-1:2015.

Menționez și faptul că organismele acreditate poartă întreaga responsabilitate pentru activităţile pe care le desfăşoară şi documentele pe care le emit şi nu pot utiliza acreditarea acordată de RENAR pentru a fi exonerate de răspundere sau împărţirea responsabilităţii.

                          

Cum colaborați cu autoritățile, în îndeplinirea misiunii dvs.?

RENAR-ul are o colaborare foarte bună cu autoritățile, cu ministerele din România. La nivelul RENAR-ului s-a constituit un Consiliu Consultativ al autorităților, Consiliu Consultativ care se întrunește periodic și stabilește principalele linii directoare de implementare a reglementărilor, pe diverse domenii de activitate.

 

Ce proiecte aveți în derulare?

Asociația de Acreditare din România – RENAR este partener în cadrul proiectului „Capacity building in line with the Cybersecurity Act for the Romanian competent authorities CERT-RO and RENAR” (2020-RO-IA-0224), finanțat de Uniunea Europeană, prin Agenția Europeană HaDEA (European Health and Digital Executive Agency).

 

Care este scopul proiectului?

Proiectul are drept scop consolidarea capacității administrative a Directoratului Național de Securitate Cibernetica (DNSC) și a Organismului Național de Acreditare din România (RENAR) pentru implementarea schemei de certificare a activității cibernetice, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2019/881 privind securitatea cibernetică (CyberSecurityAct).

 

În ce perioadă se desfășoară proiectul și care sunt partenerii acestuia?

Perioada de desfășurare este cuprinsă între 01 iulie 2021 / 30 iunie 2023, iar parteneri sunt Directoratul Național de Securitate Cibernetică – DNSC, Asociația de Acreditare din România – RENAR și Ernst&Young SRL – EY.

 

Care sunt obiective specifice ale acestui proiect?

Obiectivele specifice sunt:

– dezvoltarea de capabilități interne și operaționale, pentru a evalua conformitatea beneficiarilor cu legislația UE, în domeniul certificării securității cibernetice, în acord cu cerințele Regulamentului (UE) 2019/881 (“EU Cybersecurity Act”);

– furnizarea de cunoștințe și clarificări factorilor interesați din România privind anumite Scheme de Certificare Europene de Securitate Cibernetică, cu luarea în considerare a complexității ridicate a aspectelor logistice, administrative, tehnice și de gestionare ale acestora;

– diseminarea informațiilor privind cerințe și aspecte tehnice ale Schemei Europene de Certificare a Securității Cibernetice (schema EUCC);

– analiza nivelului de maturitate al pieței din România, pentru implementarea schemelor de certificare a securității cibernetice;

– crearea unei platforme demo, care sa cuprindă înregistrări și rezultate ale certificării securității cibernetice realizate;

– activități de instruire privind standarde aplicabile, bune practici de acreditare/certificare în domeniul securității cibernetice;

– diseminarea de informații adecvate factorilor interesați din România să implementeze activități de evaluare a conformității, în domeniul securității cibernetice;

– analiza comprehensivă a situației actuale la nivelul european, precum și al statelor membre cu experiență în dezvoltarea și implementarea de Scheme de Certificare acreditate de securitate cibernetică;

– asigurarea unei legături adecvate cu platforme și grupe de lucru Europene în domeniu, în acord cu prevederile Regulamentului UE 2019/881, inclusiv prin participarea activă a DNSC si RENAR.

 

Ce așteptați de la acest proiect?

Printr-un program multidimensional, rezultate așteptate ale proiectului includ:

– capabilități de acreditare/certificare în domeniul securității cibernetice în România;

– sesiuni de instruire pentru personal;

– campanii naționale de conștientizare și clarificare a problematicii;

– studii privind standardele de certificare a securității cibernetice și analiza comparativă;

– raport privind disponibilitatea organismelor din România pentru implementarea de scheme de certificare a securității cibernetice, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind securitatea cibernetică (CyberSecurityAct).

Daniel Neguț

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here