Relatiile romano-turce pe un trend ascendent

0
1787

Doamna Sirma Caraman, secretar de stat în Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP), s-a întâlnit joi, 29 septembrie a.c., la Palatul Victoria, cu reprezentanţi ai Uniunii Municipiilor din Anatolia Centrală (Turcia) şi ai Camerei de Comerţ Bilaterale România – Turcia.

Noi perspective de colaborare româno-turcă

Una dintre temele aflate pe agenda discuţiilor a fost legată de etapele deja parcurse în domeniul descentralizării administrației publice și viitorii pași planificați pentru intensificarea procesului și consolidarea autonomiei locale. Partea română a prezentat prioritățile de reformă în domeniul administrației publice. În acest sens, s-a vorbit despre: stabilirea unui cadru coerent de reformă în domeniul resurselor umane din administrația publică, cu accent pe creșterea profesionalismului; codificarea legislației aplicabile administrației publice; simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetățenilor; utilizarea managementului calității în administrația publică.

Cu privire la cooperarea cu unități administrativ-teritoriale (UAT) din Republica Turcia, Sirma Caraman a menţionat că, din anul 1990 și până în prezent, 11 UAT din România au încheiat înțelegeri de cooperare cu UAT din Republica Turcia: Tulcea-Bursa Mudanyia (1990); București–Ankara (1998); Techirghiol–Tekirdag (2001); Brăila-Bursa Nilufer (2002);         Medgidia-Yalova (2002); Giurgiu-Inegol (2003); București–Istanbul (2006); Grădiștea–Kilimli (2010); București, Sectorul 1–Beyolu (2013); Cernavodă–Luleburgaz (2014); Constanța–Eskisehir (2015). De asemenea, până la data de 27 septembrie 2016, MDRAP a acordat 42 avize de conformitate şi de oportunitate pentru încheierea de înţelegeri de cooperare între autorităţile publice locale din România şi autorităţile publice locale din Republica Turcia, cele mai multe iniţiative pentru încheierea de documente de cooperare cu autorităţi publice similare din Republica Turcia înregistrându-se la nivelul judeţelor Constanța (15) şi Arad (5) și al municipiului București (3).

Partea turcă s-a arătat interesată de posibilitatea de a realiza înfrățiri, schimburi de experiență și colaborări la nivel local, prin structurile asociative ale administrației publice din cele două țări.

„Luând în considerare contextul social actual, considerăm oportună încheierea de documente de cooperare între unităţile administrativ-teritoriale din România cu cele similare din Republica Turcia, în domenii precum: economie, sănătate publică, planificare urbană, transport public, construcții, protecția mediului, cultură, educație, tineret, turism, dar şi alte domenii de interes reciproc pentru părţile semnatare”, a afirmat doamna Caraman.

România și Turcia colaborează și în cadrul Programului Operațional Comun „Bazinul Mării Negre”. În perioada 2007-2013, cele două state au primit finanţare europeană în cadrul programului (finanțat din Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat – ENPI și Instrumentul pentru Asistenţă de Pre-aderare IPA), iar cooperarea va continua și în perioada de programare 2014-2020, în cadrul Programului Operațional Comun „Bazinul Mării Negre 2014-2020” (finanțat din Instrumentul European de Vecinătate – ENI).

„România şi Turcia au demonstrat, în cadrul acestui program, capacitatea de a dezvolta parteneriate în vederea obţinerii de finanţare europeană pentru implementarea unor proiecte de cooperare transfrontalieră. Turcia este un partener implicat activ în toate etapele programului, aducând o contribuţie valoroasă în implementarea în bune condiții a acestuia. Totodată, apreciem faptul că Turcia sprijină continuu Autoritatea de Management în acțiunile derulate în perspectiva lansării primului apel pentru propuneri de proiecte din cadrul Programului Operaţional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020”, a subliniat doamna Caraman.

* * *

În cadrul Programului Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2007-2013, au fost lansate două apeluri de proiecte, au fost depuse 368 de proiecte solicitând 180,427,279.89 euro (fonduri ENPI și IPA) și contractate 62 de proiecte în valoare totală de 32,493,305.78 euro (26,335,141.37 fonduri ENPI și 6,158,164.41 fonduri IPA), la care se adaugă co-finanțarea națională. Dintre cele 62 proiecte, 33 includ beneficiari sau parteneri atât din România, cât şi din Turcia.

În perioada de programare 2007-1013, Turcia a fost responsabilă pentru managementul fondurilor IPA alocate pentru participarea la Programului Operațional Comun „Bazinul Mării Negre 2007-2013”; pentru participarea în proiectele finanțate în cadrul acestui program, beneficiarii turci au semnat un contract de finanțare separat pentru fondurile IPA și nu și-au putut asuma rolul de lider de proiect.

De asemenea, autoritățile din Turcia au fost responsabile pentru monitorizarea implementării activităților din proiecte finanțate din fondurile IPA.

Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020 are o alocare financiară de 49.038.597 euro (din care 39.038.597 fonduri ENI și 10.000.000 fonduri IPA), la care se adaugă 10% cofinanţarea naţională. Din aria eligibilă fac parte regiuni din România (Sud-Est), Bulgaria, Grecia, Turcia, Rusia, Ucraina, Moldova, Georgia, Armenia, Azerbaijan.

Programul, structurat pe două obiective tematice, va finanţa proiecte care vizează atât promovarea mediului de afaceri şi a antreprenoriatului în Bazinul Mării Negre, cât şi promovarea unei politici de mediu coordonate şi reducerea prin acţiuni comune a deşeurilor maritime în Bazinul Mării Negre.

Programul a fost aprobat de Comisia Europeană în data de 18 decembrie 2015, iar primul apel de propuneri de proiecte este estimat a fi lansat până la finalul anului 2016. În perioada de programare 2014-2020, fondurile IPA dedicate participării Turciei la Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020 sunt cumulate cu fondurile ENI, managementul financiar fiind asigurat de către Autoritatea de Management (MDRAP); astfel, la nivelul proiectelor va fi semnat un contract unic de finanțare, iar beneficiarii din Turcia își vor putea asuma rolul de lider de proiect.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here