Radu și Asociații SPRL a asistat S.N. Nuclearelectrica S.A. în tranzacția încheiată cu Compania Națională a Uraniului S.A.

0
1304

Radu și Asociații SPRL a acordat asistență juridică societății S.N. Nuclearelectrica S.A., singurul producător de energie nucleară din România, în proiectul vizând preluarea liniei de procesare a octoxidului de uraniu de la Compania Națională a Uraniului S.A., Sucursala Feldioara.

Decizia strategică de a achiziționa o parte dintre activele Feldioara necesare procesării materiei prime a avut în vedere asigurarea integrată a capabilităților de producție la nivelul S.N. Nuclearelectrica S.A. și, în egală măsură, asigurarea producției de fascicule de combustibil și operarea în condiții optime a FCN Pitești și CNE Cernavodă, în contextul extinderii capacității centralei nucleare, și menținerea ciclului combustibilului nuclear la nivel național, la un cost avantajos al tranzacției.

Echipa Radu și Asociații SPRL, coordonată de Andrei Stefanovici (Director), a fost formată din Alexandra Constantin (Senior Associate, Regulatory) și Irina Bica (Senior Associate, Corporate și Real Estate). Anca Atanasiu (Managing Associate) și Ana Flueran (Senior Associate) au gestionat aspectele din sfera dreptului muncii și a proprietății intelectuale.

Asistența juridică oferită a constat în realizarea unei analize juridice de tip due diligence cu privire la Sucursala Feldioara a Companiei Naționale a Uraniului și activele care au făcut obiectul vânzării precum și în suportul acordat S.N. Nuclearelectrica S.A. cu privire la redactarea și negocierea contractului de vânzare-cumpărare și a documentelor tranzacției.

Cosmin Ghiță, Director General al S.N. Nuclearelectrica S.A., a declarat: “Sunt încântat de colaborarea cu echipa Radu și Asociații SPRL. Au avut o contribuție importantă la realizarea acestei tranzacții și doresc să le mulțumesc pe această cale pentru suportul acordat pe durata întregului proces.

Suntem bucuroși că am putut fi alături de Nuclearelectrica în prima etapă a acestei tranzacții și avem convingerea că putem fi parteneri de încredere și în etapele ce trebuie parcurse pentru finalizarea proiectului„, a declarat Andrei Stefanovici, Director, Radu și Asociații SPRL.

Tranzacția este supusă aprobării autorităților competente și îndeplinirii condițiilor prealabile stabilite de către părți pentru finalizarea sa.

 

***

Despre Radu şi Asociații SPRL

 

Radu și Asociații SPRL este o societate de avocați ce oferă servicii juridice complete, care includ atât servicii de consultanță juridică cât și asistență și reprezentare în fața instanțelor de judecată, având o practică importantă de controverse și dispute fiscale.

 

Radu și Asociații SPRL este membră a societăților din grupul Ernst & Young Global Ltd și face parte din rețeaua globală EY Law, aflată în plină expansiune, în cadrul căreia lucrează peste 2400 de avocați în mai mult de 90 de jurisdicții.

 

Experiența noastră a fost recunoscută de piață și de publicații internaționale. Chambers Global 2019 a recunoscut practica noastră de Corporate/M&A în timp ce Chambers Europe 2019 și 2020 au plasat practica noastră de Controverse și Dispute Fiscale pe banda 1. Totodată, The Legal 500 Europe, Middle East and Africa 2019 și 2020 au premiat practica noastră de Drept Comercial, Drept Societar și M&A, ediția 2020 plasând practica de Controverse și Dispute Fiscale pe poziția 1.

 

Pentru informații suplimentare cu privire la societatea noastră de avocați vă rugăm accesați www.ra-law.ro.

 

***

 

Radu și Asociații SPRL assisted S.N. Nuclearelectrica S.A. in the transaction concluded with Compania Națională a Uraniului S.A.

Radu şi Asociații SPRL provided legal assistance to S.N. Nuclearelectrica S.A., the only nuclear energy producer in Romania, with respect to the project concerning the taking over of the uranium oxide processing line from Compania Națională a Uraniului S.A., Feldioara Branch.

The strategic decision to acquire a part of the Feldioara assets necessary for the processing of the raw material took into account the need for integrated production capacities at the level of S.N. Nuclearelectrica S.A. and, equally, ensuring the production of fuel bundles and the optimal operation of FCN Pitești and CNE Cernavodă, in the context of expanding the capacity of the nuclear power plant, and maintaining the nuclear fuel cycle at national level, at an advantageous transaction cost.

The Radu şi Asociații SPRL team, coordinated by Andrei Stefanovici (Director), consisted of Alexandra Constantin (Senior Associate, Regulatory) and Irina Bica (Senior Associate, Corporate and Real Estate). Anca Atanasiu (Managing Associate) and Ana Flueran (Senior Associate) managed the labor and intellectual property law aspects of the transaction.

The legal assistance provided consisted in conducting a legal due diligence analysis regarding the Feldioara Branch of Compania Națională a Uraniului S.A. and the assets that were the subject of the sale as well as in the support provided to S.N. Nuclearelectrica S.A. regarding the drafting and negotiation of the sale-purchase contract and the transaction documents.

Cosmin Ghiță, General Manager of S.N. Nuclearelectrica S.A., stated: “I am very pleased with our collaboration with Radu și Asociații SPRL team. They have made an important contribution to this transaction and I would like to thank them for their support throughout the process.

We are glad that we have been able to assist Nuclearelectrica during the first stage of this transaction and we are confident that we can also be reliable partners during the stages necessary to complete the project,” said Andrei Stefanovici, Director, Radu şi Asociații SPRL.

 

The transaction is subject to the approval of the competent authorities and the fulfillment of the conditions to closing agreed upon by the parties.

***

About Radu și Asociații SPRL

 

Radu și Asociații SPRL is a Romanian full-service law firm, offering both legal advisory services and assistance before the courts of law, with a significant tax policy and controversy (TPC) practice.

 

Radu și Asociații SPRL is a member firm of Ernst & Young Global Ltd and part of the expanding EY Law global network, which has more than 2,400 lawyers and offices in over 90 jurisdictions.

 

Our expertise has been recognized by the market and international firm directories. Chambers Global 2019 has recognized our Corporate/M&A practice while Chambers Europe 2019 and 2020 have placed our Tax Policy and Controversy practice on Band 1. The Legal 500 Europe, Middle East and Africa 2019 and 2020 have also ranked our Commercial, Corporate/M&A practice, while the 2020 edition placed our Tax Policy and Controversy practice on Tier 1.

 

For details about our law firm please access www.ra-law.ro.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here