PUNCTUL DE VEDERE AL CNIPMMR PRIVIND REDUCEREA UNOR TAXE SI TARIFE NEFISCALE PRIN O.U.G. NR. 28/2014

0
901

I. ORDONANTA DE URGENTA nr. 28 din 20 mai 2014 pentru modificarea unor acte normative privind taxele si tarifele nefiscale

ORDONANTA DE URGENTA nr. 28/2014 pentru modificarea unor acte normative privind taxele si tarifele nefiscale, publicata in Monitorul Oficial nr. 388/26.05.2014 vizeaza 7 acte normative:
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 141/2002 privind reglementarea depozitarii semintelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea si constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit;
Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii;
Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului;
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 107/2002 privind infiintarea Administratiei Nationale „Apele Romane”;
Ordonanta Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea anumitor servicii publice si a taxelor percepute pentru prestarea acestora pe teritoriul Romaniei;
Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca si
Legea nr. 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice.

Prin Ordonanta de Urgenta se abroga dispozitiile privind:
1.Taxa pentru licenta de depozit (art. 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 141/2002);
2.Taxa pentru emiterea avizului pentru activitatile de comercializare, de distributie si de prestari de servicii in domeniul dispozitivelor medicale (art. 901 alin. 1 din Legea nr. 95/2006);
3.Taxa pentru acreditarea furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca care pot incheia contracte cu agentiile pentru ocuparea fortei de munca finantate din bugetul asigurarilor pentru somaj (articolul 55, alineatele 3 si 4 din Legea nr. 76/2002);
4.Taxa suplimentara de urgentare pentru analizarea cererii de inregistrare a unei marci (art. 22 alin. 2 din Legea nr. 84/1998).

Prin Ordonanta de Urgenta se modifica dispozitiile privind:
1.Eliberarea unui pasaport electronic, a unui pasaport simplu temporar sau a altui document de trecere a frontierei, care se reduce de la 32 lei la 22 lei;
2.Regim gratuit pentru urmatoarele servicii de asistenta care se presteaza de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale:
– indrumarea prealabila privind formalitatile legale pentru constituirea si modificarea actelor constitutive ale firmelor;
– indrumarea pentru completarea corecta a cererii de inregistrare si a formularelor tipizate specifice activitatii registrului comertului;
– tehnoredactarea cererii de inregistrare;
– redactarea declaratiei pe propria raspundere a fondatorilor, administratorilor, imputernicitilor sucursalelor si a cenzorilor ca indeplinesc conditiile prevazute de lege.
3.Redenumirea penalitatilor care se aplica pentru depasirea valorilor concentratiilor peste limitele autorizate ca tarife pentru serviciile de emitere de catre Administratia Nationala «Apele Romane» a notificarilor, avizelor de amplasament, permiselor de traversare, avizelor si autorizatiilor de gospodarire a apelor, avizelor, acordurilor si autorizatiilor de functionare in siguranta a barajelor si cresterea acestora cu 24% – TVA.
II. PUNCTUL DE VEDERE AL CNIPMMR PRIVIND REDUCEREA UNOR TAXE sI TARIFE NEFISCALE PRIN O.U.G. NR. 28/2014

CNIPMMR saluta adoptarea O.U.G. nr. 28/2014 pentru modificarea unor acte normative privind taxele si tarifele nefiscale, sustinand necesitatea masurilor de reglementare inteligenta, de simplificare a structurii sistemului de taxe si tarife nefiscale, de scadere a sarcinii fiscale pe care o suporta contribuabilii si de crestere a transparentei.

Simplificarea sistemului de taxe si crearea predictibilitatii intr-un cadru fiscal-bugetar stimulativ pentru dezvoltarea mediului economic privat si public, reprezinta unul dintre obiectivele fundamentale ale Programului de guvernare 2013-2016 si este deosebit de important pentru mediul de afaceri, in special pentru intreprinderile mici si mijlocii.

Masurile de simplificare cuprinse in O.U.G. nr. 28/2014 sunt reduse ca domeniu, vizand doar taxele si tarifele nefiscale cu costuri ridicate de administrare, a caror incasare este nesemnificativa, trebuie dezvoltate, CNIPMMR solicitand continuarea reformei de simplificare a structurii sistemului de taxe si tarife nefiscale si de scadere a sarcinii fiscale pe care o suporta contribuabilii si reducerea cu 25% a acestora.

Astfel cum se mentioneaza in preambului O.U.G. nr. 28/2014 “neadoptarea acestor masuri ar conduce:
– la descurajarea activitatii de investitii intr-o perioada in care inca se resimt efectele crizei economico-financiare, fiind necesara stimularea imediata a intreprinzatorilor prin orice tip de masuri, inclusiv cele de reducere a poverii administrative;
– mentinerea imaginii Romaniei in plan international ca fiind un stat cu un sistem foarte stufos si complicat de taxe greu de cunoscut si de respectat de catre investitori, care inhiba initiativa si investitiile”;
“-necesitatea limitarii efectelor crizei financiare care inca se mai fac resimtite la nivelul operatorilor economici, prin adoptarea unei masuri rapide pentru reducerea poverii fiscale, respectiv eliminarea unui numar semnificativ de taxe/tarife astfel incat sa se pastreze un echilibru intre incasarile la bugetul de stat si stimularea mediului de afaceri si simplificarea accesului la serviciile publice, masuri care vor contribui la incurajarea initiativei private si, implicit, la relansarea economiei;
– consecintele negative care ar putea fi generate de perpetuarea unui mecanism de taxare greoi, inflexibil si excesiv de impovarator care ar putea sa se constituie intr-o adevarata piedica a procesului de crestere economic”.
III. CNIPMMR SOLICITA CRESTEREA TRANSPARENTEI SI CENTRALIZAREA TUTUROR TAXELOR SI TARIFELOR NEFISCALE IN VEDEREA REDUCERII SUBSTANTIALE A ACESTORA

CNIPMMR solicita cresterea transparentei, prin realizarea unui site specializat, sub patronajul Guvernului Romaniei, in care sa fie publicate in mod obligatoriu toate informatiile privind taxele si tarifelor nefiscale (inclusiv cele aplicate de regiile autonome si de autoritatile publice locale, de organisme private, O.N.R.C etc.), precum si date referitoare la conditiile si procedurile pentru obtinerea tuturor autorizatiilor, avizelor, licentelor si permiselor necesare desfasurarii activitatii agentilor economici, care sa fie actualizat in permanenta.

CNIPMMR solicita realizarea unui Inventar complet al tuturor taxelor si tarifelor nefiscale, care sa cuprinda urmatoarele informatii:
Prezentarea numarului complet al taxelor si tarifelor nefiscale, cu denumirea exacta a acestora si in detaliu, pentru fiecare domeniu;
Completarea Registrului si taxelor si tarifelor nefiscale cu un capitol privind taxele aplicate de regiile autonome si autoritatile publice locale;
Prezentarea in cuprinsul Registrului, pentru fiecare taxa si tarif (perceput de institutiile publice centrale si locale sau de regiile autonome), a urmatoarelor informatii complete si actualizate:
actele normative aplicabile pentru fiecare taxa si tarif nefiscal;
destinatia taxei (buget de stat sau buget special);
platitorul taxei;
cuantumul si modul de calcul pentru fiecare taxa si tarif nefiscal;
termenului de plata pentru fiecare taxa si tarif nefiscal;
modalitatii de plata a fiecarei taxa si tarif nefiscal (prin O.P., cu mentionarea contului sau cash, cu mentionarea datelor complete privind sediul ghiseului de incasare, programul de lucru cu publicul, date de contact si persoana/ele responsabila/e, dupa caz);
datele de identificare complete ale institutiei responsabile in fiecare domeniu (cu informatii privind sediul, programul de lucru cu publicul, date de contact si persoana/ele responsabila/e, dupa caz, web, etc.).

Sunt necesare initierea si adoptarea de acte normative in urmatoarele domenii:
Reducerea in regim de urgenta a parafiscalitatii (reducerea considerabila a numarului de taxe si tarife nefiscale)
Simplificarea in regim de urgenta a birocratiei, cu eliminarea barierelor administrative privind desfasurarea activitatilor IMM-urilor;
Publicarea obligatorie pe pagina de internet a fiecarei autoritati publice competenta si pe site-ul MEC si MFP a urmatoarelor date complete si actualizate:
procedurile de obtinere a autorizatiilor, avizelor, licentelor si permiselor necesare desfasurarii activitatii agentilor economici;
formularele necesare a fi completate;
taxele totale care trebuie achitate;
termenele maxime de raspuns.
Implementarea unui sistem electronic de depunere on-line a cererilor privind obtinerea autorizatiilor, avizelor, licentelor si permiselor necesare desfasurarii activitatii agentilor economici.

Generalizarea aplicarii procedurii aprobarii tacite.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here