Protocol de colaborare între Camera bucureșteană și Camera Consultanților Fiscali

0
869

 

La sediul Camerei de Comerţ si Industrie a Municipiului Bucureşti (CCIB) a avut loc semnarea protocolului de colaborare între Camera bucureşteană şi Camera Consultanților Fiscali (CCF).

Ca urmare a semnării acestui document de către președinții celor două instituții, Iuliu Stocklosa, respectiv, Dan Manolescu, cele două părţi vor coopera în vederea organizării în parteneriat de conferințe, seminarii, mese rotunde, în scopul promovării în rândul comunității de afaceri a reglementărilor din domeniul consultanței fiscale și vor promova măsuri și acțiuni menite să contribuie la îmbunătățirea mediului de afaceri, la întărirea si credibilizarea activității entităților economice.

Totodată, părțile vor colabora pentru intensificarea informării mediului de afaceri în privința rolului și importanței consultanței fiscale în slujba interesului public, pentru sporirea încrederii guvernanței corporative, a finanțatorilor, creditorilor și a partenerilor comerciali în legătură cu realitatea asupra gestionării financiare a entităților economice de către management.

Semnarea protocolului de colaborare cu CCF se înscrie în sfera preocupărilor constante ale Camerei bucureştene de a contribui la susținerea și îmbunătățirea calității mediului de afaceri. Conducerile celor două instituții și-au exprimat convingerea că, printr-o bună conlucrare, prevederile acordului vor fi rapid puse în aplicare, fiecare manifestându-şi întreaga disponibilitate de a contribui la o mai corectă şi eficientă informare a mediului de afaceri.

 

Informații generale

Despre CCIB

Cu o tradiţie de 155 de ani în reprezentarea mediului de afaceri şi în derularea de parteneriate cu autorităţile, CCIB se bucură de o largă recunoaştere în țară și străinătate. Camera bucureșteană conlucrează cu peste 100 de organizaţii similare de pe toate continentele și, pe plan intern, cu mai mult de 40 de organizaţii profesionale, patronale, instituţii ale mediului academic şi reprezentanţi ai comunităţii de afaceri. CCIB oferă membrilor săi, dar şi comunităţii de afaceri bucureştene o gamă largă de servicii de la promovarea personalizată a produselor şi serviciilor, eliberare de certificate de origine sau atestând situația de forță majoră, servicii de formare profesională, organizare de evenimente în Palatul CCIB şi până la servicii de arbitraj. Potrivit statutului Camerei bucureștene, membrii săi beneficiază de o serie de facilităţi.

Despre CCF

Camera Consultaţilor Fiscali este autoritatea competentă care reglementează, organizează, coordonează și autorizează activitatea de consultanță fiscală în România, asigură accesul la profesia de consultant fiscal și apară interesele legitime ale membrilor săi, potrivit legii. Camera Consultaţilor Fiscali este constituită din consultanţi fiscali, consultanți fiscali asistenți care au dobândit această calitate, precum și societățile de consultanță fiscală, autorizate de Cameră, în condițiile prevăzute de O.G. nr. 71/2001, privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

 

 

Biroul de presă al CCIB

 

 

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here