Propuneri CNIPMMR

0
2005

 

privind ordonanța de urgență referitoare la unele măsuri pentru acordarea de sprijin din fonduri externe nerambursabile pentru capital de lucru și investiții destinate IMM-urilor în contextul crizei COVID-19

Titlul inițial Textul inițial Textul propus Observații
Capitolul II art.5 – (1)

 

a) IMM-uri care fac dovada, prin situațiile financiare depuse la 31.12.2019, că nu dețin salariați cu contract individual de muncă încheiat conform legii;

 

a) IMM-uri autonome care fac dovada, prin situațiile financiare depuse la data instituirii stării de urgență, respective la data de 16 martie 2020, că nu dețin salariați cu contract individual de muncă încheiat conform legii; IMM autonom nu este partener sau legat cu altă întreprindere
  Introducerea unui punct nou e)  IMM-uri / Persoane fizice autorizate din domeniul activităților sportive…

 

 
  (2) Verificarea încadrării beneficiarului în categoria IMM se face pe perioada implementării proiectelor, pe bază de eșantion de 1%, după depunerea cererii de finanțare și încheierea contractelor de finanțare, sub condiția recuperării sprijinului din fonduri externe nerambursabile dacă beneficiarul nu se încadrează în categoria de IMM la data depunerii cererii de finanțare.

 

(2) Verificarea încadrării beneficiarului în categoria IMM se face pe perioada implementării proiectelor, pe bază de eșantion de minim 20%, după depunerea cererii de finanțare și încheierea contractelor de finanțare, sub condiția recuperării sprijinului din fonduri externe nerambursabile dacă beneficiarul nu se încadrează în categoria de IMM la data depunerii cererii de finanțare.  
Art.6 b) au obținut o cifră de afaceri în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare de cel puțin echivalentul în lei a 5.000 euro, cu excepția beneficiarilor ajutorului de stat menționați la art. 5 lit. b), c)  și d); b) au obținut o cifră de afaceri în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare de cel puțin echivalentul în lei a 2.000 euro, cu excepția beneficiarilor ajutorului de stat menționați la art. 5 lit. b), c)  și d);  
Art.7 Introducerea unui punct nou h) cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului  
Art.9, Etapa 4

 

Comisioanele, dobânzile, taxele, precum și orice alte cheltuieli bancare sunt în sarcina exclusivă a beneficiarului de microgranturi; Comisioanele, dobânzile, taxele, precum și orice alte cheltuieli bancare să fie eligibile potrivit procedurilor din domeniul fondurilor europene  
Etapa 9 Beneficiarul depune un raport de progres privind cheltuielile efectuate, la bancă, în termen de 90 de zile de la data la care disponibilul a fost transferat în contul bancar al acestuia Raportul preliminar privind cheltuielile efectuate sa fie depus de către beneficiar anterior datei la care disponibilul a fost transferat în contul bancar al acestuia.  
Capitolul III, art.10 (3) (3) Verificarea încadrării în categoria IMM-urilor se face pe bază de eșantion de 1% pe perioada implementării proiectelor (3) Verificarea încadrării în categoria IMM-urilor se face pe bază de eșantion de 20% pe perioada implementării proiectelor  
Art.14 Introducerea unui punct nou h) cheltuielile efectuate pentru plata salariilor și a datoriilor către bugetul de stat  
    Raportul preliminar privind cheltuielile eligibile sa fie depus de către beneficiar anterior datei la care disponibilul a fost transferat în contul bancar al acestuia  
Art.18 (2) Granturile pentru investiții prevăzute la alin.(1) nu includ cofinanțarea proprie a beneficiarilor stabilită în procent de minim 15% din valoarea grantului solicitat de către beneficiarii din regiunile mai puțin dezvoltate și 30 % din valoarea grantului solicitat de către beneficiarii din regiunea București-Ilfov.

 

(2) Granturile pentru investiții prevăzute la alin.(1) nu includ cofinanțarea proprie a beneficiarilor stabilită în procent de minim 15% din valoarea grantului solicitat de către beneficiarii din regiunile mai puțin dezvoltate și 15 % din valoarea grantului solicitat de către beneficiarii din regiunea București-Ilfov.

 

Regiunea București-Ilfov a fost afectată în egală măsură de pandemia Coronavirus
Art.19 (1) pct. m) Servicii de educație: creșe și grădinițe;

 

Servicii de educație: școli, creșe și grădinițe;

 

 
Art.21 e) dispun de cofinanțare proprie a proiectului în procent de minim 15% din valoarea proiectului de investiții solicitat pentru finanțare, iar pentru regiunea București – Ilfov de minim 30% din valoarea proiectului solicitat la finanțare;

 

e) dispun de cofinanțare proprie a proiectului în procent de minim 15% din valoarea proiectului de investiții solicitat pentru finanțare, iar pentru regiunea București – Ilfov de minim 15% din valoarea proiectului solicitat la finanțare Idem ca mai sus
Art.23 a) cheltuieli cu realizarea/achiziția construcțiilor, achiziția de echipamente inclusiv echipamente IT, utilaje, tehnologii,….. a) cheltuieli cu realizarea/achiziția construcțiilor, achiziția de echipamente inclusiv echipamente IT, utilaje, tehnologii, inclusiv tehnologii software  
Capitolul V, art 26 Monitorizarea durabilității investițiilor beneficiarilor de granturi descriși în prezenta ordonanță de urgență se va face pe o perioadă de 3 ani după încheierea implementării proiectului.

 

Monitorizarea durabilității investițiilor beneficiarilor de granturi descriși în prezenta ordonanță de urgență se va face de către MEEMA în parteneriat public-privat cu organizații reprezentative ale mediului de afaceri.  

 

 

 

 

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here