Proiectul amnistiei fiscale a fost aprobat de Guvern in principiu

0
814

Proiectul de lege privind anularea unor obligatii de plata a fost adoptat, in principiu, de Guvern, in sedinta de miercuri, iar pana vineri va fi transmis Parlamentului pentru dezbatere in regim de urgenta.

Proiectul a fost introdus pe agenda sedintei de miercuri, cu mentiunea ca este o prima lectura.

La finalul sedintei, purtatorul de cuvant al Guvernului, Corneliu Calota, a anuntat insa ca proiectul a fost adoptat in principiu de catre Guvern si a fost convenit ca, pana vineri, sa fie transmis Parlamentului pentru dezbatere in regim de urgenta.

in acest interval, Ministerul Finantelor si Casa Nationala a Asigurarilor de Sanatate vor clarifica unele detalii.

Calota a precizat ca nu va mai fi o alta sedinta de guvern pentru acest proiect si ca masurile propuse vizeaza aproximativ 4 milioane de contribuabili.

in actul normativ, Guvernul propune anularea obligatiilor fiscale rezultate in urma reincadrarii de catre ANAF a veniturilor din activitati independente ca activitati dependente, aparute pana la 1 iunie 2015 si neachitate, inclusiv diferentele de TVA aferenta veniturilor realizate din drepturi de proprietate intelectuala.

Va fi anulata si obligatia de plata a contributiei de asigurari sociale de sanatate, neachitata, dar numai pentru persoanele a caror baza lunara de calcul este mai mica decat salariul de baza minim brut pe tara aferenta perioadelor fiscale cuprinse intre 1 ianuarie 2012 si 31 decembrie 2014.

„Se anuleaza diferentele de obligatii fiscale principale, precum si obligatiile fiscale accesorii aferente acestora, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisa si comunicata contribuabilului, ca urmare a reconsiderarii/reincadrarii unei activitati ca activitate dependenta, pentru perioadele fiscale de pana la 1 iunie 2015 si neachitate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi. Organul fiscal nu reconsidera/reincadreaza o activitate ca activitate dependenta si nu emite o decizie de impunere in legatura cu o astfel de reconsiderare/reincadrare, pentru perioadele anterioare datei de 1 iunie 2015”, este procedura propusa de Executiv.

Aceeasi masura va fi luata si pentru diferentele de taxa pe valoarea adaugata aferenta veniturilor realizate din drepturi de proprietate intelectuala, cu obligatiile fiscale accesorii aferente, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisa si comunicata contribuabilului ca urmare a depasirii plafonului si neinregistrarii ca platitor de taxa pe valoarea adaugata, pentru perioadele anterioare datei de 1 iunie 2015 si neachitate.

in cazul in care contribuabilul si-a exercitat dreptul de deducere in primul decont de taxa pe valoarea adaugata depus dupa emiterea deciziei de impunere, organul fiscal nu anuleaza diferentele de taxa pe valoarea adaugata. in acest caz, organul fiscal anuleaza doar obligatiile fiscale accesorii aferente diferentelor de taxa pe valoarea adaugata.

Va fi anulata si contributia de asigurari sociale de sanatate stabilita prin decizie de impunere emisa si comunicata contribuabilului, datorata de persoanele pentru care baza lunara de calcul a contributiei de asigurari sociale de sanatate este mai mica decat salariul de baza minim brut pe tara aferenta perioadelor fiscale cuprinse intre 1 ianuarie 2012 si 31 decembrie 2014 si neachitata, prevederile fiind aplicabile si pentru anul fiscal 2015.

in acelasi timp, vor fi anulate diferentele de obligatii fiscale principale si/sau obligatiile fiscale accesorii stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisa si comunicata contribuabilului, ca urmare a recalificarii sumelor reprezentand indemnizatie primita pe perioada delegarii si detasarii de catre angajatii care efectueaza transport international, precum si a celor platite de catre agentii de munca temporara, aferente perioadelor fiscale de pana la 1 iunie 2015 si neachitate.

in document este amintit ca organele fiscale au reconsiderat/reincadrat veniturile realizate din desfasurarea ca activitate independenta a unor profesii libere ca fiind venituri din activitati dependente, pentru meserii precum cele practicate de persoanele fizice autorizate in diverse domenii, de liber profesionisti (farmacisti, medici, arhitecti, experti contabili, consultanti fiscali, evaluatori, executori judecatoresti, avocati, etc.) si de persoanele fizice in domeniul drepturilor de autor.

„Avand in vedere numarul contribuabililor care sunt inregistrati ca prestand activitati independente (cca 600.000 medici, juristi, consultanti, brokeri, informaticieni etc.) precum si cuantumul foarte mare al diferentelor de stabilit prin aplicarea art.7 din Codul Fiscal se poate aprecia un impact negativ major in acest domeniu. Din informatiile prezentate de ANAF reiese ca in anul 2015 dintr-un total de 749 de verificari pentru 7 cazuri au fost reconsiderate activitatile ca activitati dependente iar sumele stabilte suplimentar pentru acesti din urma contribuabili sunt de circa 10 milioane lei. De asemenea, sunt in curs de verificare un numar de 239 de contribuabili iar pentru 8 dintre acestia se prefigureaza reconsiderarea activitatii desfasurate iar sumele ce pot fi stabilite suplimentar pentru acesti din urma contribuiabili este de aproximativ 9 milioane lei”, se arata in document.

Din punct de vedere al legislatiei in domeniul TVA, Guvernul arata ca cesiunea drepturilor de autor reprezinta o prestare de servicii, care se cuprinde in sfera de aplicare a taxei daca sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 126 alin.(1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. O conditie esentiala este aceea ca prestarea de servicii sa fie realizata de o persoana impozabila care actioneaza ca atare, respectiv de o maniera independenta.

„Conform prevederilor art. 127 alin.(3) din Codul fiscal, “nu actioneaza de o maniera independenta angajatii sau oricare alte persoane legate de angajator printr-un contract individual de munca sau prin orice alte instrumente juridice care creeaza un raport angajator/angajat in ceea ce priveste conditiile de munca, remunerarea sau alte obligatii ale angajatorului”.
Normele legale au creat probleme mai ales in ceea ce priveste aplicarea TVA pentru cesiunea drepturilor de autor, aceasta activitate fiind considerata intotdeauna independenta conform normelor de aplicare a art. 7 alin. (1) pct. 2.1. din Codul fiscal, tinand cont de jurisprudenta nationala si europeana pe aceasta tema, s-a decis modificarea normei in cauza. Potrivit legislatiei nationale (Codul fiscal) care transpune Directiva europeana in domeniul TVA toate categoriile de persoane care desfasoara activitati economice de o maniera independenta sunt obligate sa se inregistreze ca persoane impozabile din punct de vedere al TVA daca ating plafonul prevazut de lege. in acest sens exemplificam persoanele juridice, persoanele fizice autorizate (PFA), liber profesionistii, persoanele fizice care desfasoara activitati in domeniul dreptului de autor. Din datele furnizate de ANAF, spre exemplu in anul 2013, reiese ca din totalul persoanelor care au realizat venituri din drepturi de proprietate intelectuala respectiv 55.248 un numar de 153 de persoane au atins plafonul prevazut de lege”, se arata in proiect.

Guvernul apreciaza ca masurile de anulare propuse asigura premisele mentinerii in activitate a unor contribuabili pentru care au fost stabilite obligatii fiscale de natura celor ce fac obiectul prezentei legi in cuantum mare si prin recuperarea carora s-ar putea ajunge intrarea in insolveta/faliment a contribuabililor in cauza cu consecinte sociale si economice negative. De asemenea, sunt evitate multitudinea de litigii care pot fi costisitoare atat pentru contribuabilii contestatori, cat si pentru organele fiscale.

Totodata, masurile propuse sunt de natura a corecta unele inechitati pentru trecut, insa pentru viitor, situatiile ce au generat astfel de inechitati trebuie inlaturate prin clarificarea legislatiei (modificarea si completarea Codului fiscal, Codului muncii, Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, etc.) .

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here