PROGRAM PENTRU CONSOLIDAREA DIALOGULUI SOCIAL ȘI DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII INSTITUȚIONALE ȘI DE MANAGEMENT A PARTENERILOR SOCIALI

0
1161

 

Contextul actual

 

În Raportul de țară pe anul 2020 se menționează că:

 • Dialogul social funcționează doar parțial, în special la nivel sectorial iar cadrul instituțional stabilit pentru consultare nu este utilizat în mod corespunzător pentru a contribui la procesul de luare a deciziilor și nu implică suficient de mult partenerii sociali în elaborarea și punerea în aplicare a reformelor.
 • Evaluarile impactului legislației sunt în continuare o formalitate, iar calitatea și utilizarea efectivă a acestora variază foarte mult de la un sector la altu,
 • Gradul de implicare a parților interesate în elaborarea și punerea în aplicare a reformelor este redus și rareori există un dialog real între parteneri,
 • Procedurile administrative sunt neadaptate realităților contemporane, ceea ce afectează în mod special activitatea întreprinderilor mici și mijlocii,
 • Modalitatea actuală de stabilire a salariului minim nu este predictibilă și poate influența în sens negativ activitatea întreprinderilor mici și mijlocii,
 • Partenerii sociali cunosc foarte bine realitățile economice și evoluția mediului de afaceri, prin urmare ar trebui implicați mai mult în activitatea de finanțare a activităților economice.

 

Descrierea programului

 

Prin acest program propunem realizarea urmatoarelor reforme:

 1. Realizarea unei reforme în ceea ce privește stabilirea salariului minim. Obiectivul reformei este crearea unui mecanism permanent pentru stabilirea elementelor obiective și pertinente, prin care să fie stabilit salariu minim la nivel naţional.
 2. Redefinirea sectoarelor de activitate, astfel încat acestea să corespundă realităților economice și industriale ale României. Prin această măsură se va facilita inițierea negocierilor la nivel sectorial, părțile putând să-și identifice mai usor partenerii sociali de dialog.
 3. Actualizarea standardelor ocupaționale – Această activitate presupune implicarea totală a organizațiilor patronale și sindicale precum și a specialiștilor în domeniul muncii în definirea noilor standarde ocupaționale, astfel încat acestea să corespundă cât mai bine realității și în baza lor să poată fi pregătit personalul necesar derulării activităților economice.
 4. Dezvoltarea capacității instituționale și de management a partenerilor sociali în vederea acreditării în calitate de organisme intermediare private.
 5. Prin această măsură se urmarește formarea partenerilor sociali în domeniul gestionarii unor măsuri finanțate din fonduri europene, respectiv acreditarea acestora ca autorități de management private.
 6. Întărirea dialogului social și încheierea de acorduri bilaterale între partenerii sociali.

 

Bugetul programului: 100.000.000 euro

Entitatea care va avea responsabilitatea realizarii programului

Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here