Produsul Intern Brut estimat pentru trimestrul III 2019

0
1183

Produsul Intern Brut estimat pentru trimestrul III 2019 a fost de 286991,5 milioane lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 3,0% faţă de trimestrul III 2018.

 

Datele tabelului în format Excel.

 

Produsul Intern Brut estimat pentru perioada 1.I-30.IX 2019 a fost de 727182,8 milioane lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 4,0% faţă de perioada 1.I-30.IX 2018.

În tabelele 6, 7 şi 8 sunt prezentate datele referitoare la Produsul Intern Brut în preţuri curente, indicii de volum şi indicii deflatori –  serie brută şi serie ajustată sezonier – pentru trimestrul III şi perioada    1.I-30.IX 2019.

 

Contribuţia categoriilor de resurse şi de utilizări la modificarea Produsului Intern Brut

 

Categorii de resurse

La creşterea PIB, în perioada 1.I-30.IX 2019 faţă de perioada 1.I-30.IX 2018, au contribuit majoritatea ramurilor economiei, contribuţii pozitive mai importante având următoarele ramuri:

  • Comerţul cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor; transport şi depozitare; hoteluri şi restaurante (+0,9%), cu o pondere de 18,4% la formarea PIB şi al căror volum de activitate s-a majorat cu 5,0%;
  • Construcţiile (+0,6%), cu o pondere mai redusă la formarea PIB (4,2%), dar care au înregistrat o creştere semnificativă a volumului de activitate (+16,6%);
  • Activităţile profesionale, ştiinţifice şi tehnice; activităţile de servicii administrative şi activităţile de servicii suport (+0,5%), cu o pondere de 7,4% la formarea PIB, şi care au înregistrat o creştere cu 7,6% a volumului de activitate.

O contribuţie pozitivă semnificativă au avut-o impozitele nete pe produs (+0,9%), acestea înregistrând o creştere a volumului lor de 109,5%.

Un impact negativ la creşterea PIB au avut:

  • Industria (-0,2%), cu o pondere de 22,6% la formarea PIB şi al cărei volum de activitate s-a redus cu 1,0%;
  • Agricultura, silvicultura şi pescuitul (-0,1%), cu o pondere de 5,0% la formarea PIB şi al căror volum de activitate s-a redus cu 4,1%.

 

 

Datele tabelului în format Excel.

 

 

Categorii de utilizări

Din punctul de vedere al utilizării PIB, creşterea s-a datorat, în principal:

  • Cheltuielii pentru consumul final al gospodăriilor populaţiei, al cărei volum s-a majorat cu 5,3% contribuind cu +3,3% la creşterea PIB;
  • Formării brute de capital fix, cu o contribuţie de +3,8%, şi al cărei volum s-a majorat cu 18,1%.

Un impact negativ la creşterea PIB l-au avut:

  • Exportul net (-1,7%), consecinţă a creşterii cu 3,9% a exporturilor de bunuri şi servicii corelată cu o creştere mai mare a volumului importurilor de bunuri şi servicii (7,3%);
  • Variaţia stocurilor (-2,4%).

 

 

Datele tabelului în format Excel.

 

Revizuiri

 

Seria ajustată sezonier a Produsului intern brut trimestrial nu s-a modificat, revizuirea estimărilor pentru trimestrul III 2019 faţă de varianta „semnal” publicată în Comunicatul de presă nr. 290 din 14 noiembrie 2019 fiind nesemnificativă.

Seriile ajustate sezonier se recalculează trimestrial ca urmare a modificării modelelor adoptate, a numărului de regresori folosiţi, a modificării seriilor brute şi a numărului de observaţii disponibile.

 

Datele tabelului în format Excel.

Datele tabelului în format Excel.

Datele tabelului în format Excel.

 

Informaţii suplimentare:

 

Pentru interpretarea corectă a indicatorilor, vă rugăm sa consultaţi Precizările metodologice.

Seria brută de  date şi cea  ajustată  sezonier ale  Produsului  intern  brut  trimestrial  pentru  perioada T1 1995 – T3 2019 pot fi accesate la adresa:

http://www.insse.ro/cms/ro/content/produsul-intern-brut

Produsul intern brut pentru trimestrul III 2019, date provizorii (2), va fi publicat prin comunicat de presă, conform calendarului de pe site-ul INS, în data de 14 ianuarie 2020.

Date comparative cu celelalte State Membre ale Uniunii Europene se pot obţine din Comunicatul de presă al Eurostat care va fi publicat pe data de 5 decembrie 2019 şi care poate fi consultat la adresa:

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here