Primariile ar putea ramane fara bani de la buget daca nu vor reduce arieratele

0
704
reducere, cheltuieli, primarie, arierate, buget

reducere, cheltuieli, primarie, arierate, bugetPrimariile care inregistreaza arierate vor fi obligate sa reduca, lunar, volumul acestora cu cel putin 5%, calculat la soldul lunii anterioare, in caz contrar directiile generale ale finantelor publice urmand sa sisteze alimentarea cu cote si sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat.

De asemenea, ordonatorii de credite ai institutiilor publice, de subordonare locala, finantate integral din venituri proprii care inregistreaza arierate au obligatia sa diminueze, lunar, volumul acestora cu cel putin 3% calculat la soldul lunii anterioare, se arata intr-un proiect de ordonanta de urgenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice (MFP).

in cazul nerespectarii acestei obligatii, unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului sunt autorizate sa nu opereze plati din conturile institutiilor publice, de subordonare locala, finantate integral din venituri proprii, cu exceptia platilor pentru achitarea drepturilor salariale si a contributiilor aferente acestora, respectiv pentru stingerea arieratelor.

„Ordonatorii de credite ai bugetelor locale ale unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, care inregistreaza arierate au obligatia sa diminueze, lunar, volumul acestora cu cel putin 5%, calculat la soldul lunii anterioare. in cazul nerespectarii prevederilor alin. (13¹) si (13²), directorii directiilor generale ale finantelor publice judetene, respectiv Directiei Generale a Finantelor Publice a municipiului Bucuresti sisteaza alimentarea, atat cu cote defalcate din impozitul pe venit, cat si cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale”, se arata in proiectul de act normativ.

Potrivit datelor MFP, autoritatile administratiei publice locale inregistrau, la 30 iunie, plati restante de circa 2 miliarde lei si arierate de aproximativ 1,2 miliarde lei.

„Aceste plati restante influenteaza negativ deficitul bugetului general consolidat si in acelasi timp pune in pericol tintele convenite cu organismele financiare internationale”, se arata in nota de fundamentare a proiectului de OUG.

Guvernul s-a angajat prin acordul cu FMI sa reduca deficitul bugetar in acest an la 2,2% din PIB, de la 4,3% din PIB in 2011.

De asemenea, Ministerul Finanetlor Publice propune ca recuperarea creantelor Agentia Domeniilor Statului (ADS) sa fie administrate de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF). La finele lunii iulie, ADS avea de incasat creante de 400 milioane de lei.

in nota se mai arata ca ADS intampina greutati in recuperarea debitelor rezultate din contracte de concesiune, arenda si alte contracte de exploatare eficienta a terenurilor cu destinatie agricola, incheiate de Agentie.

„Singura modalitate de recuperare a acestor creante o reprezinta actiunile in instanta care se pot intinde pe o perioada lunga de timp cu implicatii in cresterea deficitului bugetului de stat, avand in vedere ca sumele provenite din recuperarea acestor debite se constituie ca venit la bugetul de stat”, se arata in document.

in acest context, Legea 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului va fi modificata.

„Beneficiarii contractelor de concesiune, arenda si alte contracte de exploatare eficienta a terenurilor agricole, incheiate de ADS, au obligatia de a declara si a plati trimestrial sumele reprezentand redevente rezultate din contractele incheiate. Redeventa trimestriala se declara de catre platitori la organul fiscal competent, pana la termenul de plata al acesteia. Redeventa (…) se vireaza trimestrial, pana la data de 25 a lunii urmatoare incheierii trimestrului pentru care se datoreaza”, se spune in proiectul de ordonanta.

Prin proiectul de act normativ prezentat de MFP, Guvernul intentioneaza sa stabileasca si un termen unitar de virare a dividendelor/varsamintelor cuvenite bugetului de stat, de catre societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritoriala este actionar unic, majoritar sau care detine controlul, precum si la regiile autonome.

„Nu exista cadrul legal pentru calculul de daune interese pentru plata cu intarziere a dividendelor, avand in vedere ca termenul de dobanda legala nu se mai regaseste in legislatia in vigoare odata cu abrogarea prevederilor OG 9/2000 privind nivelul dobanzii legale pentru obligatii banesti, cu modificarile si completarile ulterioare”, se spune in nota.

in prezent, repartitia profitului contabil ramas dupa deducerea impozitului pe profit la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome se face in conformitate cu prevederile OG 64/ 2001.

La alineatul (3) si (4) al articolului 1 din OG 64/2001 este prevazut termenul de virare al dividendelor/varsamintelor la bugetul de stat de catre societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si de regiile autonome, respectiv termenul prevazut de Legea 31/1990 privind societatile comerciale.

Astfel, prin articolul 67, alineatul (2) din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, s-a reglementat ca plata dividendelor cuvenite actionarilor sa se faca in termenul stabilit de adunarea generala a asociatilor sau, dupa caz, stabilit prin legile speciale, dar nu mai tarziu de sase luni de la data aprobarii situatiei financiare anuale aferente exercitiului financiar incheiat.

in caz contrar, societatea comerciala va plati daune-interese pentru perioada de intarziere, la nivelul dobanzii legale, daca prin actul constitutiv sau prin hotararea adunarii generale a actionarilor care a aprobat situatia financiara aferenta exercitiului financiar incheiat nu s-a stabilit o dobanda mai mare.

Potrivit proiectului de act normativ, articolul 1, alineatul (3) al OG 64/2001 va fi modificat. Astfel, societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritoriala este actionar unic, majoritar sau la care detine controlul, au obligatia sa vireze dividendele cuvenite actionarilor in termen de 60 de zile de la termenul legal prevazut pentru depunerea situatiilor financiare anuale.

in cazul nerespectarii acestui termen, societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritoriala este actionar unic, majoritar sau la care detine controlul si regiile autonome datoreaza dobanda penalizatoare, conform articolului 67, alineatul (2) din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, se mai spune in document.(MEDIAFAX)

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here