Prima Adunare Generală a CCIB, după 70 de ani, în sediul său istoric din str. Ion Ghica nr. 4

0
1199

Joi, 11 mai 2017, a avut loc Adunarea generală a reprezentanţilor membrilor Camerei de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti (CCIB). Pe ordinea de zi a adunării – statutar constituită – s-au aflat atât probleme organizatorice, cât şi probleme de natură strategică. În prima parte a evenimentului a fost dezbătut Raportul privind evoluţia comerţului, industriei, serviciilor şi a altor activităţi din municipiul Bucureşti, a fost dezbătut şi aprobat Raportul Colegiului de Conducere privind activitatea CCIB în intervalul mai 2016 – aprilie 2017 şi au fost aprobate: deciziile adoptate de Colegiul de Conducere în această perioadă, obiectivele CCIB aferente perioadei 2017-2018, execuţia bugetară pe anul 2016, proiectul bugetului pentru anul 2017, precum şi raportul de verificare al auditorului pentru anul 2016. Potrivit raportului privind activitatea CCIB, prezentat de prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu, preşedintele Camerei bucureştene, în vederea atragerii de noi membri, dar şi pentru fidelizarea membrilor activi au fost practicate reduceri cuprinse între 10% şi 24% aplicate la cotizaţie, în funcţie de perioada în care s-a realizat plata. De asemenea, a fost subliniat faptul că membrii CCIB care au cotizaţia plătită la zi beneficiază de reduceri de tarife semnificative: 20% la tarifele de închiriere a spaţiului de expunere în cadrul târgurilor organizate de ROMEXPO SA, 25% la tariful standard pentru obţinerea Certificatului Excellent SME şi până la 50% la tarifele percepute de CCIB la majoritatea serviciilor. În ceea ce priveşte activitatea CCIB de promovare a ofertei româneşti pe pieţele externe, pe lângă programul consacrat de forumuri economice, cu o importantă componentă B2B, CCIB a oferit constant servicii de consultanţă şi asistenţă companiilor interesate să-şi dezvolte afacerile în R. P. Chineză, Mongolia şi în regiunea magrebiană prin intermediul reprezentanţelor deschise la Beijing (R. P. Chineză) şi Tanger (Regatul Maroc). În continuare, au fost foarte bine primite de comunitatea de afaceri a Capitalei evenimentele din seria „Ziua oportunităţilor de afaceri”, care au oferit întreprinzătorilor şi managerilor posibilitatea de a se întâlni într-un cadru structurat cu factori decizionali şi reputaţi specialişti în comerţ exterior, precum şi cu ambasadori şi ataşaţi economici ai unor ţări în care au fost identificate oportunităţi de afaceri şi posibile proiecte de cooperare. Potrivit documentelor aprobate de Adunarea generală, în perioada următoare, odată cu reînfiinţarea Curţii de Arbitraj Comercial de pe lângă CCIB, se va acorda o atenţie deosebită promovării şi dezvoltării acestui tip de serviciu, alternativă eficientă la procesul clasic în instanţă, se va realiza versiunea în limba engleză a Catalogului membrilor, disponibilă pe CD, care va fi distribuită în cadrul evenimentelor organizate de Camera bucureşteană şi de partenerii săi şi va fi extinsă gama de servicii oferite companiilor care vin în România prin reprezentanţele deschise de CCIB în străinatate (oferte-pachet). Alte direcţii prioritare ale activităţii CCIB în perioada următoare vizează: dezvoltarea activităţii de formare şi perfecţionare managerială, organizarea unor evenimente de promovare, inclusiv în colaborare cu administraţia publică locală, dar şi a unor manifestări care să aducă la aceeaşi masă oamenii de afaceri din industrie cu reprezentanţii domeniului cercetare-dezvoltare-inovare. De asemenea, se va pune accent pe promovarea serviciilor de consultanţă în domeniile: comerţ exterior, fiscal şi juridic. Nu în ultimul rând, Camera bucureşteană se va implica mai mult în activitatea Asociaţiei de Promovare şi Dezvoltarea Turismului Bucureşti, al cărei membru fondator este.
Biroul de Presă al CCIB

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here