Piața muncii, mai accesibilă pentru persoanele cu dizabilități intelectuale, datorită proiectului „CARIERA MEA CONTEAZA!”

0
768

Astăzi, Fundația Health Action Overseas Romania (HAO) a organizat la București evenimentul „CARIERA MEA CONTEAZA!”, pentru a prezenta produsele realizate în cadrul proiectului cu același nume, cofinanţat prin Programul Erasmus+ al Uniunii Europene. Manifestarea a reunit reprezentanți ai unor furnizori publici si privați de servicii educaționale, sociale și de ocupare, organizații de afaceri, reprezentanți ai mass media.

“Prin implementarea acestui proiect am urmărit, pe de o parte, dezvoltarea abilităţilor de gestionare a carierei de către persoanele cu dizabilităţi intelectuale, prin îmbunătăţirea accesului acestora la informaţii utile despre piaţa muncii şi creșterea gradului de participare la programe de învăţare continuă, iar pe de altă parte, îmbunătățirea calității serviciilor de orientare profesională dedicate persoanelor cu dizabilități intelectuale.” a declarat Nicoale Dobrescu, directorul executiv al HAO și managerul proiectului „CARIERA MEA CONTEAZA!”.

Proiectul este implementat în perioada 1 octombrie 2020 – 31 martie 2023 de un consorţiu transnaţional, condus de HAO, care include parteneri din alte patru ţări: Consultis – Consultoria Empresarial, Unipessoal Lda. (Portugalia), Status Employment (Marea Britanie), Valakupiai Rehabilitation Centre (Lituania) și M&M Profuture Training S.L. (Spania). De serviciile oferite prin proiectul „My Career Matters” beneficiază 375 de persoane cu dizabilități intelectuale (75 din România) şi 600 specialiști din diferite sectoare ale educaţiei adulţilor, din zona publică şi privată (120 din România).

“De exemplu, datorită acestui proiect, persoanele cu vârsta de peste 18 ani, cu dizabilităţi intelectuale uşoare sau moderate, au la dispoziție un ghid conceput într-un format accesibil, uşor de citit și înţeles. Acesta cuprinde informaţii despre: piața muncii, profesii și ocupații, opțiuni de educație şi formare profesională, legislaţia muncii (salarizare, deduceri, beneficii, concedii, notificări la părăsirea locului de muncă etc). Totodată, Ghidul include informaţii despre 25 de profiluri de posturi (sarcini, condiţii de muncă, abilităţi necesare, salariu/oră, locuri de muncă asociate), studii de caz, exerciții conexe şi activități opționale, linkuri către resurse ușor disponibile”, a explicat Alina Dobrescu, coordonator formare în cadrul HAO.

Tot pentru persoanele cu dizabilităţi intelectuale, echipa de proiect a  realizat un pachet de instruire privind informarea în carieră, cuprinzând trei cursuri special concepute pentru a le dezvolta capacitățile și pentru a le ajuta să depăşească barierele informaționale şi/sau psihologice cu care se confruntă. Participând la aceste sesiuni de instruire, persoanele cu dizabilităţi intelectuale pot dobândi informaţii utile privind: piaţa muncii, profesii, ocupații și locuri de muncă, cerințe minime pentru profesii și competențe specifice fișei postului, posibilităţi de formare profesională, oportunități de angajare. De asemenea, pot învaţa: să-şi recunoască punctele forte, să exploreze opțiuni de carieră adecvate, să întocmească un CV şi o scrisoare de intenţie. O atenţie deosebită a fost acordată furnizării unor informaţii utile privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi potrivit legislaţiei în vigoare,

inclusiv în ceea ce priveşte acomodarea rezonabilă la locul de muncă, şomajul și protecţia socială. De asemenea, sunt punctate, într-o manieră uşor de înţeles: munca la negru, exploatarea și discriminarea la locul de muncă.

Cel de al treilea produs realizat în cadrul proiectului, „Xplore LMI”, se adresează specialiștilor care lucrează cu persoane cu dizabilități intelectuale. Acesta include un set de instrumente inovatoare (activități, jocuri) cu suport metodologic aferent, adaptat nevoilor persoanelor cu dizabilități intelectuale, privind explorarea și gestionarea informațiilor referitoare la piața muncii în diferite contexte (școală, tranziția de la şcoală la muncă, căutarea unui loc de muncă, angajare), precum şi modalități practice în care pot fi structurate și furnizate beneficiarilor informaţiile privind piaţa muncii de către practicienii din domeniu.

Evenimentul a fost foarte bine primit de specialiștii prezenți, care au exprimat interesul de a utiliza aceste instrumente în activitatea pe care o desfășoară cu persoanele cu dizabilități și de a colabora cu echipa HAO și pe alte paliere, inclusiv pe zona de formare.

 

Despre HAO

De aproape 30 de ani, Fundaţia Health Action Overseas România (HAO) susţine tinerii cu dizabilităţi din instituţii ale statului să se integreze în societate. Îi sprijină să-şi dezvolte abilităţile de care au nevoie pentru a duce o viaţă pe deplin independentă, să-şi facă prieteni, să găsească un loc de muncă. De asemenea, lucrează în comunitate cu tinerii cu dizabilităţi, cu părinţii şi aparţinătorii acestora, dar şi cu firme, dezvoltând programe de angajare asistată. (https://www.hao.org.ro/ro/)

 

Despre Erasmus+

Este programul Uniunii Europene care are scopul de a sprijiniri educația, formarea, tineretul și sportul. Pentru oameni, el oferă posibilitatea de a-și dezvolta competențele pe toate cele trei componente (cunoștințe, abilități, atitudini) precum și de a face schimb de experiență cu persoane cu interese similare din alte țări. Pentru organizații, acesta oferă un suport financiar cu scopul de a-și dezvolta capacitatea managerială de a răspunde mai bine nevoilor beneficiarilor pe care îi deservesc și comunităților pe care le sprijină prin proiecte internaționale. (https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus)

 

Biroul de Presă al HAO

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here