Participarea secretarului de stat Cristian Winzer la conferința „Guvernanța economică: între București și Bruxelles. Ce este de făcut?”

0
1197

Secretarul de stat pentru relații interinstituționale și juridice, Cristian Winzer, a participat miercuri, 20 iunie 2018, la conferința „Guvernanța economică: între București și Bruxelles. Ce este de făcut?“, organizată de Reprezentanța Comisiei Europene în România, în cadrul căreia au fost prezentate și discutate Recomandările specifice de țară 2018 pentru România adresate de către executivul UE, în contextul Semestrului European.

MAE

MAE

În intervenția sa, Cristian Winzer a subliniat rolul Ministerului Afacerilor Externe de coordonator și de facilitator al dialogului între instituțiile naționale și cele ale UE și în special cu Comisia Europeană.

Ministerul Afacerilor Externe, prin ministrul delegat pentru afaceri europene, este coordonator național în problematica Strategiei Europa 2020 dar și în domeniul afacerilor europene, astfel încât urmărește în mod integrat aspectele ce țin de Semestrul European.

Secretarul de stat Cristian Winzer a reiterat faptul că Semestrul European este considerat o zonă prioritară la nivel național, procesul fiind urmărit la nivel politic, prin intermediul Comitetului de Coordonare a Sistemului Național de Gestionare a Afacerilor Europene. Totodată, MAE coordonează anual elaborarea Programului Național de Reformă (PNR) și a Planului de acțiuni pentru punerea sa în aplicare, organizează reuniuni bilaterale cu Comisia Europeană sau consultarea părților interesate.

Anul acesta, Guvernul României a aprobat Programul Național de Reformă 2018 și Programul de Convergență 2018-2021, elaborat sub coordonarea Ministerului Finanțelor Publice, în ședința din 10 mai 2018, ambele documente fiind transmise Comisiei Europene și afișate pe pagina de internet a acesteia dedicată Semestrului European.

“În legătură cu Recomandările specifice de țară, considerăm că abordarea actuală trebuie continuată, în sensul că recomandările trebuie să fie concrete și să vizeze domenii specifice de politică, în acord cu prioritățile Analizei Anuale a Creșterii, pentru 2018 acestea fiind investițiile, reformele structurale și consolidarea fiscală. Chiar în condițiile în care accentul este pus asupra evidențierii provocărilor cu care se confruntă un stat membru, Comisia confirmă progresele înregistrate de România, cu referire la sectorul financiar, poziția investițională netă, îmbunătățirea condițiilor pe piața muncii, combaterea muncii nedeclarate sau starea de sănătate a populației. Remarcăm faptul că, potrivit evaluării multianuale a implementării RST, realizată de Comisie, România a făcut cel puțin unele progrese în privința a 68% din toate RST-urile primite, începând cu anul 2013”, a subliniat secretarul de stat pentru relații interinstituționale și juridice.

Precum în anii anteriori, MAE va coordona elaborarea Planului de acțiuni pentru implementarea Programului Național de Reformă 2018 și a Recomandărilor Specifice de Țară 2018, care va include atât angajamentele asumate în PNR 2018, cât și măsuri de răspuns la Recomandările Specifice de Țară 2018.

Participarea activă a României în cadrul Semestrului European este un demers care conduce la o mai bună promovare și asumare a priorităților naționale, contribuind astfel la îmbunătățirea guvernanței și competitivității economice și, implicit, la concertarea eforturilor și resurselor naționale în direcția modernizării societății românești.

Informații suplimentare

Semestrul European, introdus la nivelul Uniunii Europene în anul 2010, este mecanismul de coordonare și monitorizare a politicilor economice și bugetare ale statelor membre UE. Semestrul debutează în fiecare toamnă cu publicarea de către Comisia Europeană a Analizei Anuale a Creșterii care stabilește prioritățile menite să orienteze acțiunea UE în perioada următoare și se încheie, în fiecare vară, odată cu aprobarea Recomandărilor specifice de țară de către Consiliul UE.

Recomandările specifice fiecărei țări (RST) constituie îndrumări anuale din partea executivului UE privind direcțiile de reformă pe care statele membre ar trebui să le abordeze pentru consolidarea creșterii economice. Ele sunt realizate pe baza unei analize a performanței economice și sociale din fiecare stat membru pentru anul precedent și țin cont de prioritățile stabilite la nivelul UE în cadrul Analizei Anuale a Creșterii.

Strategia Europa 2020, adoptată în anul 2010, reprezintă strategia de creștere economică a Uniunii Europene care își propune atingerea unor obiective de creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii. În acest context, prin Programele Naționale de Reformă (PNR), actualizate anual, statele membre UE conturează măsuri prin care sunt transpuse la nivel național obiectivele strategiei.

Direcţia Purtător de Cuvânt şi Comunicare

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here