Noua listă a marilor contribuabili – implicații din perspectiva SAF-T și a prețurilor de transfer

0
1188

 

Material de opinie de Alexandra Bunea-Oprișescu, Director, Prețuri de Transfer, Maria Butcu, Director, Soluții de Servicii Externalizate, și Victoria Dobre, Senior Manager, Taxe Indirecte, Deloitte România

 

Lista nominală a marilor contribuabili, intens așteptată de mediul de business în această perioadă, a fost actualizată și publicată recent de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), prin intermediul Ordinului președintelui ANAF 1782/2021. Aceasta este valabilă începând cu data de 1 ianuarie 2022 și conține 3.000 de contribuabili mari, din care aproximativ 1.800 se regăsesc pentru prima oară în această categorie.

Încadrarea pe această listă are o importanță deosebită, pentru că trecerea unui contribuabil din categoria celor  mijlocii în cea a marilor contribuabili are implicații semnificative din punct de vedere administrativ și fiscal – presupune noi obligații de documentare și raportare, atât din perspectiva implementării SAF-T, cât și cu privire la dosarul prețurilor de transfer. În plus, pentru aceștia se schimbă și autoritatea de control.

 

Obligația de documentare anuală a prețurilor de transfer

Încă din anul 2006, în Codul de Procedură Fiscală s-a introdus obligația de a întocmi dosarul prețurilor de transfer pentru contribuabilii care derulează tranzacții cu părți afiliate. Scopul pregătirii dosarului de prețuri de transfer este de a analiza dacă prețurile practicate de contribuabil în tranzacțiile cu părțile afiliate sunt la nivel de piață și de a demonstra că nu contribuie la erodarea bazei de impozitare în scopul impozitului pe profit.

La începutul anului 2016, autoritățile au modificat (prin ordinul președintelui ANAF nr. 422/2016) cerințele de întocmire și de prezentare a dosarului de prețuri de transfer, respectiv au stabilit obligații diferite în funcție de categoria contribuabilului și de anumite praguri de semnificație (obținute prin însumarea tranzacțiilor de o anumită natură derulate cu părțile afiliate). Pragurile (exclusiv TVA) au fost stabilite la: 50.000 de euro pentru operațiunile care implică dobânzile încasate/plătite pentru serviciile financiare; 50.000 de euro pentru tranzacțiile privind prestările de servicii primite/prestate; 100.000 de euro pentru achiziții/vânzări de bunuri corporale sau necorporale.

Astfel, contribuabilii mici și mijlocii care derulează tranzacții cu părțile afiliate în valoare totală mai mare față de pragurile menționate sunt obligați să întocmească dosarul de prețuri de transfer la solicitarea scrisă a echipei de inspecție, în timpul controlului fiscal, într-un termen cuprins între 30 și 60 de zile, cu posibilitatea prelungirii o singura dată cu o perioadă de maximum 30 de zile.

Pe de altă parte, în cazul marilor contribuabili a căror valoare a tranzacțiilor derulate cu părțile afiliate depășește anumite praguri de semnificație, s-a stabilit obligația întocmirii dosarului de prețuri de transfer anual, până la data depunerii declarației de impozit pe profit D101. Pragurile de semnificație avute în vedere în cazul marilor contribuabili (exclusiv TVA) sunt: 200.000 de euro pentru dobânzile încasate/plătite pentru serviciile financiare; 250.000 de euro pentru tranzacțiile privind prestările de servicii primite/prestate; 350.000 de euro pentru tranzacțiile privind achiziții/vânzări de bunuri corporale sau necorporale.

În ceea ce privește termenul pentru prezentarea dosarului prețurilor de transfer, acesta este de maximum zece zile calendaristice de la data solicitării, dar nu mai devreme de 10 zile de la expirarea termenului stabilit pentru întocmire. Ceea ce este specific acestei categorii de contribuabili este faptul că solicitarea de prezentare a dosarului se poate face atât în timpul derulării unei inspecții fiscale, cât și în afara unei inspecții fiscale.

Dacă pragurile de semnificație menționate în cazul marilor contribuabili nu sunt depășite, criteriile de întocmire și prezentare vor fi cele specifice contribuabililor mici și mijlocii.

Astfel, întreprinderile ce au fost trecute în categoria marilor contribuabili trebuie să analizeze necesitatea întocmirii dosarului anual de prețuri de transfer din prisma pragurilor valorice menționate.

O altă analiză care trebuie efectuată este legată de exercițiul fiscal pentru care ar trebui să înceapă pregătirea anuală a dosarului de prețuri de transfer. Având în vedere faptul că Ordinul nr. 1782/2021 ar trebui să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2022, pentru noii contribuabili mari care au anul fiscal egal cu cel calendaristic și care depășesc pragurile de semnificație relevante, primul exercițiu fiscal pentru care trebuie să se întocmească dosarul de prețuri de transfer anual este 2022. În cazul în care anul fiscal este diferit de cel calendaristic, primul exercițiu fiscal pentru care ar trebui să se pregătească dosarul de prețuri de transfer anual este cel care se închide în cursul anului 2022.

Trebuie remarcat totuși faptul că Ordinul 442/2016 nu definește în mod specific ce se întâmplă în cazul trecerii contribuabililor mijlocii la mari contribuabili, existând posibilitatea ca echipele de inspecție fiscală să aibă o altă interpretare.

Din acest considerent, sunt necesare clarificări din partea reprezentanților ANAF, similare cu cele aduse la adoptarea Ordinului 442/2016, pentru a crește gradul de certitudine în ceea ce privește exercițiul fiscal pentru care este obligatorie întocmirea anuală a dosarului de prețuri de transfer în cazul contribuabililor care și-au schimbat statutul.

 

Raportarea SAF-T, decalată pentru cei nou incluși pe listă

Actualizarea listei cu marii contribuabili este importantă și prin prisma implementării sistemului de raportare SAF-T începând cu 1 ianuarie 2022, obligatoriu în prima fază pentru această categorie, iar în anii următori, și pentru ceilalți contribuabili. Astfel, în acest moment, companiile știu exact dacă intră sau nu sub incidența noilor obligații de raportare.

Legiuitorul a făcut însă distincție între societățile deja încadrate la categoria marilor contribuabili și cei incluși recent. În mod specific, pentru prima categorie, obligația de depunere a declarației fiscale pe format SAF-T va începe cu data de 1 ianuarie 2022, în timp ce pentru ceilalți, cu 1 iulie 2022. O perioadă de grație de până la șase luni este aplicabilă în ambele situații.

 

Modelul de raportare SAF-T pentru care a optat România este unul dintre cele mai complexe de acest tip, deoarece presupune raportarea lunară a tuturor informațiilor contabile și fiscale ale societăților vizate. Lunar se vor raporta date precum înregistrările contabile, încasările și plățile. În același timp, ANAF poate să solicite raportări privind mișcările produselor din stoc, iar raportările mijloacelor fixe se vor realiza anual, odată cu depunerea situațiilor financiare.

 

Schimbarea administrației                                 

Contribuabilii mari sunt administrați de ANAF–DGAMC (Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili), iar cei care intră acum în această categorie trebuie să aibă în vedere că, de la 1 ianuarie 2022, toate comunicările cu ANAF (cu excepția celei legate de ultimul control fiscal) se vor realiza prin intermediul acestei direcții.

Conform legii, dosarul fiscal al contribuabililor care trec la noua administrație va fi trimis automat de la administrația fiscală actuală la cea nouă în primele zece zile ale lunii ianuarie 2022. Trebuie așadar ca toți contribuabilii vizați de această schimbare să monitorizeze statusul transferului prin spațiul privat virtual (SPV) în vederea identificării și preîntâmpinării unor discrepanțe ce pot apărea în cursul transferului.

Mai mult decât atât, conturile bancare utilizate pentru plățile de TVA, contribuții fiscale și alte taxe trebuie modificate odată cu trecerea în subordinea DGAMC.

Din perspectivă contabilă, contribuabilii care sunt administrați de DGAMC sunt automat încadrați în categoria contribuabililor mari ce depun bilanțul la București, iar pachetul complet de situații financiare în conformitate cu OMFP 1802 trebuie sa cuprindă: bilanț (forma lungă), contul de profit și pierdere, date informative, declarația modificărilor capitalurilor proprii, situația fluxurilor de numerar, note explicative, raportul administratorului și propunerea repartizării rezultatului contabil, declarația administratorului, hotărârea adunării generale a acționarilor.

Așadar, încadrarea pe noua listă a marilor contribuabili, care poate fi consultată pe site-ul ANAF, are implicații multiple, astfel că este important ca societățile să o consulte pentru a ști dacă sunt sau nu incluse și, dacă da, să ia măsurile necesare cât mai curând.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here