NFORMAȚII UTILE PENTRU ASIGURAȚI ÎN CAZUL PRODUCERII DAUNELOR ÎN URMA INUNDAȚIILOR CA DEZASTRE NATURALE CE FAC ÎN CAZUL ÎN CARE SUNT AFECTAT DE INUNDAȚII?

0
1175

Inundațiile reprezintă, de cele mai
multe ori, un test al capacității de
răspuns al unei comunități.
Acestea sunt însoțite mereu de
efecte negative, atât din punct de
vedere economic, dar și social și
ecologic.
În ultimele săptămâni s-au produs
daune semnificative gospodăriilor
românilor, ca urmare a inundațiilor
produse în aproape toată țara.
Printre cauzele care amplifică efectele dezastruoase ale inundațiilor
sunt: despăduririle, gradul mare de urbanizare, amplasarea de locuințe
în zone inundabile, sedimentele care se depun pe albiile râurilor, dar și
schimbările climatice tot mai evidente din ultimii ani. Asigurările
obligatorii și facultative de locuințe pot veni în sprijinul tuturor celor
afectați de calamități naturale, inclusiv de inundații.
În prezent, în România există două tipuri de asigurări pentru locuințe
care acoperă inundațiile (încadrate ca dezastru natural): polița
obligatorie pentru locuință, reglementată prin Legea nr. 260/2008, și
polițele facultative pentru locuințe.
UNSAR – Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare
din România vine în sprijinul asiguraților afectați de inundații prin
oferirea de informații necesare în această situație, în vederea obținerii
#OAMENIIdinAsigurări
b. Luați măsurile necesare pentru limitarea
pagubei și prevenirea degradărilor
ulterioare – încercați să scoateți apa din
spațiile inundate și să consolidați zonele
prin care se produce inundația, prin
așezarea de saci de nisip care pot opri
apa.
c. Luați legătura cu asigurătorul emitent al
poliței PAD – puteți anunța producerea
inundației în termen de cel mult 60 de zile
de la data producerii, pentru avizarea
daunei și întocmirea dosarului în urma
căruia veți putea fi despăgubit.
2. De ce acte am nevoie pentru completarea
dosarului de daună?
Inundațiile reprezintă, de cele mai
multe ori, un test al capacității de
răspuns al unei comunități.
Acestea sunt însoțite mereu de
efecte negative, atât din punct de
vedere economic, dar și social și
ecologic.
În ultimele săptămâni s-au produs
daune semnificative gospodăriilor
românilor, ca urmare a inundațiilor
produse în aproape toată țara.
Printre cauzele care amplifică efectele dezastruoase ale inundațiilor
sunt: despăduririle, gradul mare de urbanizare, amplasarea de locuințe
în zone inundabile, sedimentele care se depun pe albiile râurilor, dar și
schimbările climatice tot mai evidente din ultimii ani. Asigurările
obligatorii și facultative de locuințe pot veni în sprijinul tuturor celor
afectați de calamități naturale, inclusiv de inundații.
În prezent, în România există două tipuri de asigurări pentru locuințe care acoperă inundațiile (încadrate ca dezastru natural): polița obligatorie pentru locuință, reglementată prin Legea nr. 260/2008, și polițele facultative pentru locuințe.
UNSAR – Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare
din România vine în sprijinul asiguraților afectați de inundații prin
oferirea de informații necesare în această situație, în vederea obținerii
despăgubirilor aferente daunelor înregistrate.
INFORMAȚII UTILE PENTRU ASIGURAȚI ÎN CAZUL
PRODUCERII DAUNELOR ÎN URMA INUNDAȚIILOR
CA DEZASTRE NATURALE
CE FAC ÎN CAZUL ÎN CARE
SUNT AFECTAT DE
INUNDAȚII?
În primul rând, aveți nevoie de avizarea
daunei și de documentele emise de
autoritățile competente, din care să reiasă
cauzele și împrejurările producerii sau
apariției inundației – Inspectoratul Județean
pentru Situații de Urgență (ISU), Serviciul
Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU) /
Comitetul Local pentru Situații de Urgență
(CLSU) din cadrul Primăriei.
În plus, veți avea de nevoie de:
§ actul dumneavoastră de identitate
(copie);
§ actul de proprietate al locuinței asigurate
(copie) – poate fi un contract de
vânzare-cumpărare, contract de donație,
certificat de moștenitor, autorizație de
construcție împreună cu procesul verbal
de recepție finală a lucrării, proces verbal
de adjudecare a bunului imobil în urma
unei licitații, alte titluri de proprietate
prevăzute de lege.
În urma constatării, inspectorii de daună pot
solicita acte suplimentare, în funcție de
specificul situației.
1. Sunt asigurat/beneficiar al unei asigurări
obligatorii a locuinței (PAD) și am fost
inundat de revărsarea apelor ca
fenomen natural. Cum procedez să
beneficiez de sprijinul asigurătorului?
În România, asigurările obligatorii de
locuințe sunt încheiate de PAID –
Pool-ul de Asigurare împotriva
Dezastrelor Naturale, prin intermediul
societăților de asigurare care emit polița
PAD.
Primul pas este să discutați cu un
reprezentant al societății la care ați
încheiat un contract de asigurare
obligatorie a locuinței. De asemenea,
puteți lua legătura cu un reprezentant
PAID (021 9930).
În cazul în care locuința dumneavoastră a
fost inundată, puteți urma acești pași:
a. Anunțați autoritățile competente cu
privire la calamitatea cu care vă
confruntați:
§ Unitatea județeană a Inspectoratului
pentru Situații de Urgență (ISU)
§ Primăria localității unde se află locuința
asigurată, prin Serviciul Voluntar de
Situații de Urgență / Comitetul Local
pentru Situații de Urgență
INFORMAȚII PENTRU DEȚINĂTORII
POLIȚELOR DE ASIGURARE
OBLIGATORIE ÎMPOTRIVA
DEZASTRELOR NATURALE (PAD)
CE FAC ÎN CAZUL ÎN CARE
SUNT AFECTAT DE
INUNDAȚII?
#OAMENIIdinAsigurări
3. Care este valoarea despăgubirii la care mă pot aștepta?
Conform contractului de asigurare, suma asigurată pe polițele obligatorii PAD este
de 20.000 de euro sau de 10.000 de euro, în funcție de tipul construcției. Astfel,
există două tipuri de locuințe – tip A, respectiv tip B.
Suma asigurată este menționată în polița PAD. Aceasta reprezintă valoarea
maximă a despăgubirii pe care o puteți primi pentru daunele înregistrate.
1. Cum pot beneficia de despăgubiri
aferente poliței mele facultative
pentru asigurarea locuinței?
Vă recomandăm să luați legătura cu
asigurătorul dumneavoastră pentru a
stabili detaliile referitoare la daunele
produse, conform celor menționate în
contractul de asigurare. Este
important de reținut că polița
obligatorie de asigurare a locuinței vă
poate despăgubi cu până la 10.000,
respectiv 20.000 de euro, în funcție
de tipul locuinței, iar eventualele
despăgubiri suplimentare pot fi
acoperite de polița facultativă, dacă
aveți încheiată o astfel de asigurare.
Polița de asigurare facultativă se
poate emite doar în baza dovezii
existenței poliței obligatorii PAD.
2. Cum pot beneficia de despăgubiri
pentru bunurile afectate ca urmare a
inundației?
Dacă aveți o asigurare facultativă a
locuinței, consultați termenii
contractului de asigurare pentru a
verifica tipurile de bunuri asigurate și
luați legătura cu asigurătorul
dumneavoastră. Polița de asigurare
facultativă pentru locuință poate
acoperi daune ale clădirii sau
construcției în sine, ale instalațiilor sau
anexelor acesteia sau chiar ale
bunurilor din interiorul locuinței, în
funcție de tipul de contract încheiat.
În cazul în care ați încheiat doar o
poliță obligatorie a locuinței, nu și una
facultativă, bunurile dvs. nu sunt
acoperite de această poliță, fiind
asigurate doar construcțiile cu
destinația de locuință, conform legii în
vigoare.
INFORMAȚII PENTRU DEȚINĂTORII
POLIȚELOR DE ASIGURARE
FACULTATIVĂ A LOCUINȚEI
CE FAC ÎN CAZUL ÎN CARE
SUNT AFECTAT DE
INUNDAȚII?
§ Luați legătura direct cu asigurătorul sau intermediarul
dumneavoastră, pentru a verifica toate prevederile existente în
contractul dumneavoastră de asigurare;
§ Accesați Ghidul PAD, pe care îl regăsiți aici;
§ Consultați resursele Asiguropedia, disponibile aici.
În cazul producerii inundației:
§ respectați recomandările transmise de către autorități;
§ dacă este necesară evacuarea, deplasați-vă imediat spre o zonă
înaltă din apropiere, precizată de către autorități;
§ întrerupeți instalațiile de alimentare cu energie electrică, apă și
gaze.
Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați recomandările
autorităților publice – Inspectoratul General pentru Situații de
Urgență – cu privire la măsurile de prevenție înainte, în timpul și
după producerea unei inundații, disponibile aici.
MINI-GHID ÎN CAZ DE URGENȚĂ
#OAMENIIdinAsigurări

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here