Licitatie pentru realizare lucrari de proiectare si executie pentru “Centru de Management Integrat al Deseurilor Cluj-Napoca”

0
564

Consiliul Judetean Cluj a publicat pe SEAP (Sistemul Electronic de Achizitii Publice), in data de 08.09.2010, anuntul de participare in vederea desfasurarii procedurii de achizitie publica pentru contractul „Lucrari de proiectare si executie pentru Centru de Management Integrat al Deseurilor Cluj-Napoca”, obiectiv care va fi situat in sud-estul municipiului Cluj-Napoca, in zona „Tufele Rosii”.

Proiectul va cuprinde:
Zona Tehnica, compusa dintr-o statie de sortare deseuri reciclabile, statie de tratare mecano-biologica, infrastructura adiacenta (alimentare cu apa, alimentare cu energie electrica, retea de incendiu, etc.)
Zona de Depozitare Finala (inclusiv zona administrativa)
Drumuri interioare
In conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aceasta licitatie este una deschisa si va avea drept criteriu de atribuire „oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic”, stabilirea ofertei castigatoare urmand a se realiza prin aplicarea urmatorilor factori de evaluare: pretul ofertei (50%) si punctajul tehnic (50%). Valoarea estimata a contractului este de 139.495.442 RON fara TVA (32.717.760 euro fara TVA), garantia de buna executie reprezinta 10% din valoarea contractului, termenul de finalizare fiind de 14 luni incepand de la data atribuirii contractului.
Termenul limita de depunere a ofertelor sau a cererilor de participare este 21 octombrie  2010, ora 09.00, urmand ca acestea sa fie deschise in aceeasi zi la ora 11.00, la sediul Consiliului Judetean Cluj

Biroul de presa
09.09.2010

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here