Initiativa laudabila

0
1746
Proiectul „Politici publice alternative pentru dezvoltare locală competitivă” al INACO – Inițiativa pentru Competitivitate – la Alba Iulia 

În perioada 12-15 februarie 2019, la hotelul Transilvania din Alba Iulia, asociația INACO – Inițiativa pentru Competitivitate – a susținut workshopul tematic regional și sesiunile de instruire din cadrul proiectului Politici publice alternative pentru dezvoltare locală competitivă. 

Cele patru zile de dezbateri, analize și training ale INACO și participanților – workshopul din 12 februarie și sesiunile de instruire din 13, 14 și 15 – s-au desfășurat  după workshopurile și sesiunile din instruire din ianuarie din București și din decembrie anul trecut în Călărași. Tot anul trecut s-au desfășurat workshopuri tematice ale proiectului în octombrie în Timișoara și în noiembrie în Cluj. Seria de evenimente face parte dintre cele programate în orașe din toate cele opt regiuni de dezvoltare ale României, urmând ca proiectul să ajungă în 2019 și în Piatra Neamț, Brăila și Craiova. 

 

Asociația INACO – Inițiativa pentru competitivitate a organizat luni, 12 februarie, workshopul  din cadrul proiectului „Politici publice alternative pentru dezvoltare locală competitivă”, proiect cu finanțare europeană, Cod SIPOCA 246/cod My SMIS 113188, cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, care se desfășoară pe o perioadă de 14 luni și are ca beneficiari direcți – reprezentanți ai sindicatelor, organizațiilor neguvernamentale și ai administrațiilor publice locale.

Detalii complete se găsesc la: https://inaco.ro/project/dezvoltare-locala-competitiva/

 

În cadrul workshopului au fost prezenți 14 participanți din partea ONG-urilor, sindicatelor, patronatelor, instituțiilor și administrațiilor din Alba, Sibiu și Brașov.

 

Aceștia au dezbătut lacunele legislative și normative, nevoia de modernizare a administrațiilor publice locale și problemele din activitatea sindicatelor și ONG-urilor locale pornind în principal de la două analize efectuate de INACO asupra strategiilor naționale. Și anume, prima evaluare independentă a Strategiei de Competitivitate Economică 2014-2020 a INACO, arată că dintre cele 27 de obiective asumate oficial, doar unul singur s-a realizat, șapte sunt parțial realizate, iar restul nu au fost atinse sau au cunoscut regrese semnificative. O altă evaluare independentă, a Strategiei pentru Consolidarea Administrației Publice (SCAP) 2014-2020, arată că dintre cele 16 ținte oficial asumate, niciun obiectiv nu este realizat, șase sunt parțial realizate, iar restul sunt nerealizate, în al cincilea an din cei șapte avuți la dispoziție pentru punerea în aplicare a acestor strategii cheie pentru modernizarea României. Detalii complete despre cele două evaluări independente se găsesc la: https://inaco.ro/dezbateri-publice/

 

Andreea Paul, președinta INACO și manager de proiect, a făcut o prezentare generală a proiectului și a menționat obiectivele specifice, activitățile previzionate, specificul grupului-țintă, indicatorii și activitățile din cadrul proiectului făcut apoi analiza cost-eficacitate și raportul de evaluare a setului de politici publice din domeniul competitivității economice. A urmat identificarea și dezbaterea problemelor expuse în cele 2 documente – SNC și SCAP 2014-2020 – și s-au generat primele propuneri de politici publice alternative împreună cu participanții la workshop.

Câteva dintre semnalele de alarmă transmise de reprezentanții INACO în cadrul dezbaterii:

–      obținerea autorizației de construcție ne poziționează ca țară pe locul 146 în lume din 190 de țări analizate de Banca Mondială în Raportul Ușurinței de a Derula Afaceri, 2019 – cu o înrăutățire față de locul 129 în 2013; la conectarea la rețeaua electrică suntem pe locul 154 în anul 2019 în același raport.

–      România a pierdut 10 locuri la eficiența cadrului legal în formularea reglementărilor, fiind pe locul 131 în lume din 137 de țări analizate în Raportul Global al Competitivității publicat de Forumul Economic Mondial, 2017-2018

–      România a pierdut 2 locuri la povara reglementărilor publice, ajungând pe locul 124 în 2018 în raportul mai sus menționat (Global Competitiveness Report 2017-2018)

–    România a urcat 16 locuri la risipirea cheltuielilor publice, de pe locul 106 în 2016 pe locul 91 în 2017, conform Raportului Global al Competitivității (http://www3.weforum.org/docs/GCR2017-2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2017%E2%80%932018.pdf )

–      România a pierdut 3 poziții la transparența politicilor guvernamentale, fiind pe locul 113 în 2018.

–      România a pierdut 4 poziții la calitatea infrastructurii, ajungând pe locul 103 în 2018.

Participanții la workshop și-au exprimat opiniile despre temele abordate, au prezentat exemple de inițiative și acțiuni pozitive din activitatea lor și a administrațiilor sau organizațiilor din care fac parte și au identificat și problemele locale a căror rezolvare poate contribui la îmbunătățirea aplicării strategiilor naționale – SNC ȘI SCAP – prin propunerile proprii de politici publice alternative.

Cele mai importante probleme ridicate în dezbatere au fost legate de:

– Relația primăriilor cu cetățenii care trebuie îmbunătățită

– Selecția elevilor la admiterea în liceele din Brașov
– Situația producătorilor de produse alimentare tradiționale care nu sunt reprezentați corespunzător intern și international de ministerul Agriculturii

– Programe de administrare / guvernare care trebuie finalizate întocmai cum au fost prezentate cetățenilor din faza de proiect
– Lipsa accesului la bazele de date ale departamentelor aceleiași administrații
– Obținerea dificilă a actelor de la administrație – buletin / cadastru etc.
– Importanța asumării răspunderii ca funcționar public
– Inerția controlului la nivelul administrației –  cetățeanul este permanent considerat „vinovat” / “suspect” că vrea să înșele statul.

– 58% din banii unei firme private se duc pe taxe.

– Situația investiției Microsoft în Brașov care s-a anulat datorită lipsei autostrăzii București-Brașov

– Întârzierea finalizării construcției de autostrăzi în regiune.
– Blocajul din finanțarea europeană – întârzierea finanțărilor face imposibilă finalizarea proiectelor datorită creșterii prețurilor
– Necesitatea planurilor de dezvoltare locală pe termene cât mai lungi
– Situația exproprierilor și a grilelor de prețuri notariale greșite
– Obținerea cu foarte mare dificultatea a autorizației de mediu în ani de zile de așteptare
– Deteriorarea relației cetățean – funcționar de către mass-media care scoate în evidență doar cazurile negative
– Lipsa predictibilității legislative care afectează investițiile private
– Necesitatea inventarierii avuției naționale și locale

 

La workshop s-au făcut și câteva propuneri concrete ale participanților ca alternative la politicile publice locale:

–      Necesitatea perfecționării permanente a funcționarilor publici și a profesorilor

–      Continuarea dezvoltării orașelor Brașov, Sibiu, Alba Iulia, Sebeș prin colaborarea dintre tineri și administrație

–      Interconectarea bazelor de date ale departamentelor administrației locale și centrale

–      Folosirea exemplelor pozitive din administrarea orașelor Alba Iulia, Oradea, Cluj

–      Susținerea inițiativei constituirii Grupului de Lucru pentru Economia Viitorului

Dintre cei prezenți la workshop au fost selectați șase membri din rândul partenerilor sociali – sindicate, patronate și din societatea civilă, din ONG-urile locale, care au participat la trei zile de sesiuni de instruire, miercuri, joi și vineri, respectiv 13, 14 și 15 februarie.

 

Cele trei zile de sesiuni de instruire s-au concentrat pe instruirea participanților cu privire la politicile publice locale și naționale și pe construirea bugetelor locale și importanța acestora în procesul de îmbunătățire a Strategiilor de Dezvoltare Locală. S-au prezentat modalitățile în care reprezentanții societății civile pot interveni pentru structurarea unui buget local mai competitiv, orientat către rezolvarea problemelor cetățenilor, a fost analizat procesul de elaborare a alternativelor la politicile publice. S-au descris și dezbătut și temele orizontale ale proiectului – egalitatea de șanse, dezvoltarea durabilă, responsabilitatea socială, sprijinirea tranziției către o economie cu emisii de dioxid de carbon reduse, nediscriminarea, egalitatea de șanse între femei și bărbați și importanța activării societății civice locale.

În cadrul instruirilor au fost schițate câteva propuneri de politici publice locale alternative chiar de către participanții organizați în grupe de lucru, susținuți de trainerii Mariana Nicolae, Raluca Chișu și Daniela Teodorescu, de asistenta de proiect Izabela Lazăr și managerul de proiect Andreea Paul.

Au fost făcute următoarele propuneri:

–      Adina Lukacs, Asociația Happy Moms, Sibiu – “Antreprenor în satul meu” – proiect de strategie, business plan, consultanță pentru antreprenorii locali

–   Ioana Maria Cioloca, Asociația Femes Alba Carolina, Alba Iulia – Oferte de formare profesională a a persoanelor cu dizabilități / Servicii medicale îmbunătățite pentru persoanele cu dizabilități din Alba-Iulia

–    Mihaela Verdeș, Happy Moms, Brașov – Educație financiară, civică și profesională pentru tineri / Reconversie profesională, încadrarea persoanelor cu dizabilități în câmpul muncii / Școli de antreprenoriat, cursuri de educație financiară

–      Ana Maria Vasi, Happy Moms, Făgăraș – Cursuri de informare pentru dascăli / Proiect de dezvoltare turistică

–      Elena Dalia Dumitru, Sindicatul Liber Solidaritatea, Alba Iulia – Susținerea angajaților în dezvoltarea carierei și specializarea pe domenii de activitate

 

Asociația INACO – Inițiativa pentru Competitivitate, organism neguvernamental nonprofit și apolitic, cu sediul în București, sector 3, strada Hristo Botev, nr.26, în calitate de beneficiar, implementează ca lider de proiect între 03.07.2018 și 03.09.2019 proiectul „Politici publice alternative pentru dezvoltare locală competitivă”, în valoare totală de 905.748,35 lei, din care asistență financiară nerambursabilă 887.633,37 lei și cofinanțare prin contribuție proprie 18.114,98 lei. Obiectivul general al proiectului este: Dezvoltarea şi introducerea de politici, sisteme şi standarde comune alternative în administraţia publică, ce optimizează procesele decizionale din domeniul economic cu accent pe modul participativ de elaborare al bugetelor publice, în concordanță cu SCAP, pe o perioadă de 14 luni.

 

 

Pentru orice informații suplimentare, vă rugăm să contactați reprezentanții Asociației INACO – Inițiativa pentru Competitivitate:

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here