Importurile din afara Uniunii Europene de produse care generează emisii ridicate de CO2 vor fi taxate în UE: Mecanismul de ajustare a carbonului la frontieră (CBAM)

0
703

Ana Maria Iordache, Partener D&B David și Baias

Ludmila Petrescu, Senior Manager PwC România

 Toate companiile care vor importa produse cu emisii mari de carbon din țări non-UE în UE vor fi cel mai probabil afectate de Mecanismul de ajustare a carbonului la frontieră (CBAM) și trebuie să se înregistreze ca declarant în scopuri CBAM. Din octombrie 2023, importatorii/declaranții acestor mărfuri în UE vor trebui să respecte anumite obligații conform regulamentului CBAM.

 

CBAM reprezintă unul dintre elementele cheie ale pachetului „Fit for 55” al Uniunii Europene și va contribui la realizarea obiectivului ambițios al UE de reducere cu 55% a emisiilor de carbon în comparație cu nivelurile din 1990 până în 2030 și de a deveni un continent neutru din punct de vedere climatic până în 2050. Obiectivul acestuia este de a împiedica anularea eforturilor pe care UE le face pentru a reduce emisiile din cauza unei creșteri a emisiilor în afara Uniunii, care ar fi determinată de relocarea producției în țări din afara UE sau de creșterea importurilor de produse care generează emisii ridicate de dioxid de carbon.

 

Practic, CBAM va fi o taxă aplicabilă importului de produse care generează emisii ridicate de dioxid de carbon din afara Uniunii Europene.

 

Care este scopul Regulamentului CBAM?

 

CBAM își propune să abordeze riscul de relocare a emisiilor de carbon prin introducerea unei taxe la import pentru sectoarele care generează emisii ridicate de dioxid de carbon, echivalent cu tarifarea carbonului pentru bunurile produse la nivel local (adică Schema UE de comercializare a certificatelor de emisii).

 

În prezent, în UE există cca. 11.000 de unități de producție a materiilor prime acoperite care fac obiectul Sistemului European de Comercializare a Certificatelor de Emisii (denumit ETS). Există mult mai mulți producători din afara UE care sunt supuși altor regimuri (deseori cu costuri mai mici). Aceste organizații au un avantaj competitiv – acest avantaj va crește pe măsură ce UE crește prețul carbonului.

 

Pe scurt, ETS înseamnă că întreprinderile achiziționează certificate pentru emisiile legate de carbon și contribuabilul restituie aceste certificate pentru fiecare tonă de emisii generată pentru anul în cauză.

Solicitând producătorilor din afara UE să declare emisiile încorporate și ulterior să plătească o taxă suplimentară, UE asigură condiții de concurență egale, protejând producția internă, fără a afecta competitivitatea pieței locale.

 

Domeniul de aplicare al CBAM: mărfuri și emisii

 

Categoriile de produse din domeniul de aplicare al CBAM sunt aluminiu, fier și oțel, produse minerale, îngrășăminte, electricitate, hidrogen, precursori și produse din aval din oțel și fier. O extindere la alte produse este probabil să aibă loc în viitor.

 

Emisiile care intră în sfera de aplicare sunt emisiile directe și, în anumite condiții, indirecte de gaze cu efect de seră din procesul de producție a mărfurilor asupra cărora producătorul deține controlul direct. Comisia va evalua metodologia pentru emisiile indirecte și posibilitatea de a include mai multe produse din aval înainte de sfârșitul perioadei de tranziție.

 

Calendarul CBAM și acțiunile necesare

 

Din 1 octombrie 2023 până în 31 decembrie 2025, se derulează o perioadă de tranziție, în care importatorii vor avea numai obligații de raportare a emisiilor încorporate în produsele CBAM importate, fără obligație de plată a unei taxe. Informațiile vor fi raportate într-o bază de date electronică ce va fi pusă la dispoziția declaranților de către Comisia Europeană –  Registrul Tranzitoriu CBAM.

 

Incepând cu octombrie 2023, importatorii/declaranții acestor bunuri în UE vor trebui să respecte următoarele obligații:

  • Dacă importă in UE produse din categoriile de produse vizate de regulamentul CBAM, trebuie sa colecteze de la furnizori date pentru fiecare tip de produs, cantitate importată, emisiile încorporate și prețul carbonului plătit în țara de origine.
  • Să transmită un raport CBAM trimestrial, primul raport urmând să fie depus în ianuarie 2024 pentru ultimul trimestru din 2023.

 

Începând cu 2026, obligațiile vor fi:

  • Sa achiziționeze certificate CBAM pentru produsele importate in UE. Pretul acestor certificate va fi egal cu media saptamanala a prețului certificatelor EU ETS.;
  • Să verifice emisiile încorporate: datele colectate și calculate privind emisiile încorporate trebuie verificate de către un verificator acreditat.
  • Să trimită o declaratie anuala CBAM și să restituie certificatele CBAM, până la data de 31 mai a fiecărui an următor celui de raportare. Certificatele CBAM care corespund emisiilor încorporate declarate urmează să fie restituite pentru anul precedent.

 

Aspecte vamale ale CBAM

 

Întrucât este strâns legată de procesele vamale ceea ce ar putea genera o povara administrativă suplimentară la importul acestor bunuri în UE, CBAM va fi o taxă asupra importurilor anumitor mărfuri. Prin urmare, recomandăm operatorilor economici implementarea proceselor necesare pentru a respecta această nouă legislație. Menționăm că mărfurile aflate în domeniul de aplicare CBAM pot fi importate numai de declaranții care sunt autorizați de o autoritate CBAM (care urmează să fie atribuită). Companiile din afara UE nu pot folosi reprezentarea vamala directă. Într-un astfel de caz, comisionarul vamal/altă persoană care acționează ca reprezentant vamal indirect va fi cel obligat pentru indeplinirea obligatiilor CBAM.

 

Clasificarea tarifară a mărfurilor: Mărfurile din domeniul CBAM sunt determinate pe baza clasificării tarifare conform Nomenclaturii Combinate UE (denumite în continuare coduri NC). Practicile de eludare care pot fi utilizate pentru clasificarea produselor sunt, de asemenea, abordate de CBAM, de exemplu modificări minore ale mărfurilor pentru a le face să se încadreze într-un alt cod NC pentru care nu există un motiv suficient sau o justificare economică, în afară de a evita, în întregime sau parțial, oricare dintre obligațiile CBAM.

 

Originea mărfurilor: CBAM se aplică mărfurilor originare din țări terțe, cu anumite excepții (de exemplu, Islanda, Norvegia, Lichtenstein, Elveția).  Originea mărfurilor este determinată pe baza regulilor de origine nepreferențiale, așa cum sunt definite în legislația vamală a UE.

Determinarea țării de origine poate fi o provocare pentru lanțurile de aprovizionare complexe. Prin urmare, este important ca operatorii economici să-și revizuiască lanțul de aprovizionare și să identifice astfel de situații. Importanța determinării originii corecte a mărfurilor importate constă în faptul că, în cazul în care a fost plătit un preț al carbonului în țara de origine, importatorul este eligibil pentru o reducere a numărului de certificate care trebuie depuse

 

Regimuri vamale: Obligațiile CBAM se aplică emisiilor care sunt încorporate în mărfurile importate în UE. Utilizarea regimurilor vamale speciale sau a altor proceduri ar putea influența cantitatea de emisii care trebuie raportată. Se recomandă efectuarea unei analize amănunțite atunci când apare una dintre următoarele situații:

  • utilizarea regimului de perfecționare activă (de exemplu, materiile prime sunt aduse în UE pentru prelucrare)
  • utilizarea regimului de perfecționare pasivă (de exemplu, mărfuri UE sunt exportate din UE și aduse într-o țară terță pentru prelucrare sau reparații)
  • scutirea pentru bunuri returnate (de exemplu, mărfuri care au fost exportate din UE și sunt returnate într-o perioadă de 3 ani în aceeași stare).

 

Regulamentul CBAM a fost publicat în Jurnalul Oficial al UE pe 16 mai 2023 si se va aplica incepand cu octombrie 2023. Este de așteptat să fie publicate în perioada următoare legislație  europeană / locală suplimentară, precum și anumite îndrumări astfel încât să acopere aspecte procedurale, procesul de autorizare, definirea autorităților competente, sancțiu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here