Finalizarea implementării proiectului Pașaport de export

0
835

Proiectul „Pașaport de Export” a fost implementat în perioada februarie 2020 – noiembrie 2022 de către Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România și are în vedere îmbunătățirea nivelului de cunoștințe / competențe / aptitudini necesare derulării activităților de internaționalizare / export ale angajaților care își desfășoară activitatea în sectoarele economice / domeniile identificate conform SNC și SNCDI, din regiunile de dezvoltare Centru, Sud-Est, Nord-Est, Nord-Vest, Sud și Vest, fiind finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

 

Ca urmare a implementării proiectului, peste 350 de angajați au dobândit competențe suplimentare cu privire la activități de internaționalizare / export și peste 35 de IMM-uri au fost ajutate să introducă programe de invățare la locul de muncă pentru angajații proprii.

 

În cadrul proiectului a fost elaborat “Ghidului Exportatorului”, care creează premisele pentru creșterea competitivității prin inovare pe termen mediu și lung. Acest ghid este un instrument care descrie parcursul optim de urmat de o întreprindere pe termen lung pentru maxim de competitivitate în activitățile de export și permite celor peste 35 de întreprinderi care și l-au însușit să iși poată instrui personalul actual și viitor în vederea eficientizării la maximum a activităților de export.

 

Valoarea adăugată pe care proiectul a generat-o vizează trei componente principale:

  • Creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor care își desfășoară activitatea în sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, sau a angajatorilor care intenționează să-și adapteze activitatea la aceste domenii/specializări inteligente privind importanța și necesitatea participării angajaților la programe de formare continuă.
  • Formarea unui număr de peste 350 de persoane în domeniul exporturilor fiind derulate transferuri de informații cu privire la cele mai relevante arii tematice din domeniul comerțului exterior: încheierea și derularea contractelor; modalități, tehnici și instrumente bancare și valutare; operațiuni de vămuire; Convenția internațională privind regulile și uzanțele internaționale privind condițiile de livrare – INCOTERMS; transportul internațional de mărfuri, precum și politica de marketing și asigurarea calității.
  • Susținerea a peste 35 de IMM-uri în vederea elaborării și introducerii unor programe de învățare la locul de muncă.

În plus, prin sustenabilitatea proiectului, aceste activități vor fi continuate și după finalizarea acestuia, permițând creșterea efectelor pozitive pe termen lung și multiplicarea rezultatelor. Totodată, statul beneficiază în mod indirect de implementarea proiectului, având în vedere că prin creșterea competitivității și adaptabilității firmelor și resurselor umane se va genera creștere economică.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here