EVALUAREA STADIULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR PENTRU MEDIUL DE AFACERI DIN PROGRAMUL DE GUVERNARE 2020-2024

0
977

 

 • MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ŞI TURISMULUI –

 

Având în vedere starea actuală a antreprenorilor, grav afectați de criza economico-sanitară provocată de virusul Covid 19 și nemulțumirile acestora față de pasivitatea/inactivitatea ministerului de resort, Consiliul National al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România a analizat Programul de Guvernare 2020-2024, asumat de alianţa de guvernare, din punct de vedere al măsurilor propuse de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului pentru susținerea și dezvoltarea mediului de afaceri.

 

Concluziile la care s-a ajuns în urma analizării celor 57 de măsuri propuse de Ministerul Economiei, antreprenoriatului şi Turismului pentru mediul economic sunt următoarele:

 1. 55 dintre măsurile analizate au stadiu de implementare 0%, ministerul neinițiind niciun demers pentru punerea lor în aplicare, cum ar fi:
 • granturi pentru investiții pentru microîntreprinderi;
 • granturi pentru sporirea competitivității IMM-urilor;
 • acordarea de ajutoare de minimis în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii;
 • realizarea de programe de sprijinire a Start-Up-urilor;
 • definitivarea legislației pentru sprijinirea activităților închise din centrele comerciale;
 • crearea unei interfețe unice („one-stop-shop”) pentru antreprenori în care să prezentăm toate oportunitățile de finanțare existente;
 • diversificarea instrumentelor financiare prin folosirea fondurilor europene pentru garanții sau co-investiții (matching funds) pentru sprijinirea creării/ dezvoltării inițiativelor/ fondurilor private care să dezvolte ecosistemul de finanțare, incluzând fonduri de equity / capital de risc, crowdfunding, business angels, sprijin pentru listarea inițială pe bursă a IMM etc;
 • elaborarea unei strategii de comerţ exterior;
 • dezvoltarea Organizațiilor de Management ale Destinațiilor (OMD) și asigurarea cadrului legal prin care acestea pot să constituie bugete proprii din taxe specifice destinațiilor și din programe naționale de finanțare;
 • prelungirea programului de acordare a tichetelor de vacanță pentru angajații din sectorul public și cel privat;
 • o noua lege a Turismului.

 

 1. 2 dintre măsurile analizate au fost realizate parțial, procentul de implementare fiind de 15%, respectiv:
 2. Măsura acordării de sprijin financiar în contextul crizei provocate de Covid-19, cunoscută sub denumirea de măsura 1, 2 și 3 adresată IMM-urilor, este realizată în proporție de 25%, astfel:

Măsura 1: 59%

29.250 solicitări procesate, 19.600 solicitări admise, 17.271 solicitări plătite.

Măsura 2: 17%

19.527 solicitări procesate din total 22.226, 16.749 solicitări admise, 3.764 solicitări plătite.

Măsura 3: 0%

27.736 de solicitări, niciuna procesată. Program blocat.

 1. Măsura acordării unui ajutor de stat operatorilor din turism și Horeca în 2021 pentru compensarea pierderilor înregistrate în 2020 a fost realizată în proporție de 5%, până la această dată având doar actul normativ care o reglementeazâ (OUG nr. 10/2021) și o primă rundă de consultări cu privire la Ghidul de Implementare a Schemei de Ajutor pentru Horeca.

 

 1. Măsura care viza acordarea de vouchere de vacanță pentru personalul din sectorul public și care urma să susțină turismul intern a fost eliminată de către Guvern prin OUG nr.8/2021.

 

Prin urmare, această lipsă de inițiativă din partea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului afectează grav mediul de afaceri și nu ajută la relansarea economiei, din analiza făcută rezultând un grad de îndeplinire a obiectivelor propuse de doar 3,5%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nr. crt. Măsuri propuse Gradul de realizare
 

Antreprenoriat fără birocrație

 

1 Eliminarea regulilor care îngreunează inițiativa privată – vom face analize sectoriale ale reglementărilor care descurajează economia românească. 0%

Nu există propunere din partea ministerului în acest sens.

2 Birocrația corelată cu talia firmei – Firmele mici nu pot suporta costuri fixe mari asociate cu birocrația excesivă. Astfel, propunem ca sarcina birocratică pentru firme să fie redusă pentru firmele mici și mijlocii. Întreprinderile mici vor funcționa mai mult pe bază de declarație unică de conformitate pe proprie răspundere. Controalele trebuie depolitizate și făcute de către agențiile de resort la sesizarea de către terți și la activarea unor indicatori clari ca parte a unei metodologii de analiză de risc. În același timp agențiile de control vor continua activitățile de autorizare și verificare ale afacerilor mijlocii și mari; 0%

Nu există propunere din partea ministerului în acest sens.

3 Facilitarea intrării și ieșirii de pe piață prin clarificarea legislației și simplificarea procedurilor de înființare, respectiv de insolvență și faliment; 0%

Nu există propunere din partea ministerului în acest sens.

4 Dematerializarea sediului social și identitatea electronică a firmelor – Adresa de corespondență a unei firme sau a unei PFA să poată fi o adresă electronică sau o adresă fizică. 0%

Nu există propunere din partea ministerului în acest sens.

5 Aplicarea regulii „circulă hârtiile și nu oamenii”, astfel încât dacă o instituție publică cere un act administrativ deja existent la o altă entitate a administrației publice, acesta să fie procurat intern în

cadrul administrației publice, respectându-se toate exigențele protecției datelor cu caracter personal;

0%

Nu există propunere din partea ministerului în acest sens.

6 Fără dosare și cozi la ghișee – Toate aprobările și avizele să poată fi solicitate și obținute electronic. 0%

Nu există propunere din partea ministerului în acest sens.

7 Instituirea prevenției și a rolului formativ ca regulă clară de evitare a abuzurilor instituțiilor de control ale statului; 0%

Nu există propunere din partea ministerului de modificare a Legii prevenirii nr. 270/2017.

 

8 Punerea în practică a testului IMM în evaluarea preliminară a viitoarelor acte normative – Vom realiza un indicator privind contribuția fiecărei societăți la bugetele de stat pentru a avea o imagine globală a câștigului pe care îl are statul de pe urma IMM-urilor care nu contribuie doar cu impozit pe venit/profit, ci și cu TVA și impozite pe muncă prin activitatea economică pe care o generează. 0%

Nu există propunere din partea ministerului în acest sens.

9 Implementarea legii holdingurilor 0%

Nu există propunere din partea ministerului în acest sens.

 

Susținerea accesului la finanțare

 

Continuarea programelor de sprijin deja în derulare destinate revenirii economice post COVID19:
10 Scheme de finanțare destinate creșterii competitivității:

i) granturi pentru investiții pentru microîntreprinderi cu un buget de până la 250 milioane Euro, sursă fonduri europene (FEDR), cu valabilitatea schemei pe perioada 2020-2023;

ii) granturi pentru sporirea competitivității IMM-urilor cu un buget de 450 milioane Euro, sursă fonduri europene (FEDR) și bugetul de stat, cu valabilitatea schemei pe perioada 2020-2023;

iii) granturi pentru finanțarea investițiilor mari ale IMM-urilor cu un buget până la 550 milioane Euro, sursă fonduri europene (FEDR) și bugetul de stat, cu valabilitatea schemei pe perioada 2020-2023;

iv) granturi pentru inițiative antreprenoriale inovative și digitalizarea companiilor cu un buget de aproximativ 330 milioane Euro, sursă fonduri europene (POCU) și bugetul de stat;

v) sprijin pentru dezvoltarea agriculturii (agro-businessul la modul general, antreprenoriatul rural, tineri fermieri) cu un buget de aproximativ 300 milioane Euro, sursă fonduri europene și bugetul de stat;

vi) schema de ajutor de stat pentru investiții noi cu un buget de 1.500 milioane Lei anual, sursă bugetul de stat;

vii) schema de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională cu un buget de stat de 450 milioane Lei anual, sursă bugetul de stat;

 

0%

Nu există propunere din partea ministerului în acest sens.

11 Contractarea alocării financiare din Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, potrivit OUG nr. 130/2020, privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar în contextul crizei provocate de Covid-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene:

(i) microgranturi în valoare totală de 100 milioane Euro pentru aproximativ 50.000 de beneficiari. Programul este activ pe platforma granturi.imm.gov.ro din data de 12 octombrie.

(ii) granturi pentru capital de lucru în valoare totală de 350 milioane Euro cu un număr estimat de 10.000 de IMM-uri beneficiare, pentru care s-a luat decizia suplimentării cu 500 de milioane de Euro.

(iii) granturi pentru investiții productive în valoare totală de 550 milioane Euro cu un număr de 10.000 de IMM-uri beneficiare.

25%

Masura 1: 59%

29.250 solicitări procesate, 19.600 solicitări admise, 17.271 solicitări plătite.

Masura 2: 17%

19.527 solicitări procesate din total 22.226,

16.749 solicitări admise, 3.764 solicitări plătite.

Masura 3: 0%

27.736 de solicitări, niciuna procesată. Program blocat.

12 Continuarea programelor de sprijinire a Start-Up-urilor în măsura existenței capacității tehnice și alocărilor bugetare. Beneficiari estimați – 10.000 de IMM-uri. 0%

Nu există propunere din partea ministerului în acest sens.

13 Continuarea acordării ajutoarelor de minimis în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 23/2017; 0%

Nu există propunere din partea ministerului în acest sens.

14 Definitivarea legislației pentru sprijinirea activităților închise din centrele comerciale cu un buget de 160.000.000 Lei. Valoarea maximă a ajutorului de stat care poate fi acordată prin schemă este de 800.000 euro/beneficiar, reprezentând 50% din valoarea cheltuielilor cu chiria fixă raportată la luna februarie, calculată și datorată pentru perioada închisă. Beneficiari estimați – 3.000 de societăți care fac dovada contractelor de chirie cu marile centre comerciale și a căror activitate a fost închisă prin ordonanțele militare din perioada stării de urgență. 0%

Nu există proiect de act normativ din partea ministerului în acest sens.

15 Schemă de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice (HG nr. 712/2020). Au fost alocate încă 150 de milioane de euro, pentru următorii trei ani, sumă destinată sprijinirii acestei industrii. Astfel, bugetul maxim al schemei de ajutor de stat a ajuns la 1,2 miliarde de Lei. 0%

Nu au fost efectuate plăți în acest sens.

 

Noua abordare pe termen mediu a sprijinirii accesului la finanțare al antreprenorilor, mai ales IMM

 

16 Crearea unui pachet coerent și transparent de facilitare a accesului la finanțare al antreprenorilor, care să ofere oportunități în funcție de stadiul afacerii ( de la idee inițială, la start-up, la scale-up, la maturitate și pentru exit) și care să permită adaptarea finanțărilor la faza de dezvoltare antreprenorială. 0%

Nu există propunere din partea ministerului în acest sens.

17 Crearea unei interfețe unice („one-stop-shop”) pentru antreprenori în care să prezentăm toate oportunitățile de finanțare existente (naționale și europene – nu doar cele de pe viitorul Cadru Financiar Multianual, ci și cele din cadrul Next Generation EU și cele cu depunere direct la Comisia Europeană), cu un sistem de inteligență artificială / RPA care să permită identificarea cu ușurință a surselor de finanțare posibile și oportune în funcție de situația particulară a fiecărui antreprenor. 0%

Nu există propunere din partea ministerului în acest sens.

18 Crearea și implementarea în parteneriat cu sistemul bancar și a consultanților privați a unui mecanism semi-automatizat de evaluare rapidă a bancabilității și a punctajului preliminar pentru proiectele depuse în cadrul apelurilor lansate (cu finanțare din fonduri europene nerambursabile sau naționale), pentru simplificarea și accelerarea procesului de evaluare tehnico-financiară a aplicațiilor: beneficiarul potențial își încarcă elementele principale ale ideii de proiect într-o aplicație simulată online, și își află punctajul preliminar, dar și nivelul de bancabilitate; 0%

Nu există propunere din partea ministerului în acest sens.

19 Structurarea, în parteneriat cu sistemul bancar a unui sistem clar și transparent care să asigure acordarea de credite din partea băncilor care să acopere cota de cofinanțare cu care trebuie să vină beneficiarii de proiecte cu finanțare europeană nerambursabilă; 0%

Nu există propunere din partea ministerului în acest sens.

20 Crearea și operaționalizarea unei platforme online de servicii-suport (asistență: contabilitate, juridic, resurse umane, securitate și sănătate în muncă, legislația muncii, marketing, comunicare externă, etc) destinat micilor antreprenori aflați la început de drum în mediul privat, care să permită sprijinul voluntar din partea comunității de consultanță, respectiv mentoratul din partea unor antreprenori cu experiență; 0%

Nu există propunere din partea ministerului în acest sens.

21 Crearea unor apeluri permanente, mai ales pentru start-up-urile inovative, care să permită finanțarea rapidă a unor proiecte valoroase, evaluate de un panel extern de antreprenori și experți independenți și nu pe baza unei grile aride. 0%

Nu există propunere din partea ministerului în acest sens.

22 Diversificarea instrumentelor financiare prin folosirea fondurilor europene pentru garanții sau co-investiții (matching funds) pentru sprijinirea creării/ dezvoltării inițiativelor/ fondurilor private care să dezvolte ecosistemul de finanțare, incluzând fonduri de equity / capital de risc, crowdfunding, business angels, sprijin pentru listarea inițială pe bursă a IMM etc. 0%

Nu există propunere din partea ministerului în acest sens.

23 Facilitarea accesului la finanțare pentru sectorul IMM din România, cu accent pe întreprinderile inovatoare, exportatoare și a celor care produc valoarea adăugată mare, prin intermediul unor instrumente financiare adaptate fiecărei categorii de întreprinderi; 0%

Nu există propunere din partea ministerului în acest sens.

24 Îmbunătățirea gradului de capitalizare al întreprinderilor mici și mijlocii din România prin dezvoltarea unor măsuri de finanțare prin instrumente specifice pieței de capital și instrumente adecvate de politică fiscală și bugetară; 0%

Nu există propunere din partea ministerului în acest sens.

25 Adoptarea de măsuri stimulative pentru finanțatori care să contribuie la diversificarea modului în care se finanțează sectorul IMM, cu accent pe startup-uri; 0%

Nu există propunere din partea ministerului în acest sens.

26 Susținerea inițiativelor de transformare digitală a IMM-urilor și a finanțatorilor, prin care pot fi asigurate nevoile de finanțare ale întreprinderilor în timp real; 0%

Nu există propunere din partea ministerului în acest sens.

Măsuri pentru echilibrarea balanței comerciale a României, promovarea exportului și susținerea investițiilor incoming/outgoing.
27 Elaborarea unei strategii de comerţ exterior însoţită de propuneri de programe guvernamentale pentru întărirea capacităţii de producție internă şi relansarea ramurilor economice care generează deficit comercial, prin atragerea de investiții străine în România (investitori din SUA, state membre UE, Orientul Mijlociu, Japonia, Coreea de Sud, Singapore); 0%

Nu există propunere din partea ministerului în acest sens.

28 PPE (Programul pentru promovare la export)

Pentru 2021, împreună cu mediul de afaceri prin parteneriatul ce funcționează în cadrul Consiliului de Export este prevăzut un program care cuprinde participarea României la peste 80 de evenimente de promovare internațională. Pentru anii următori se preconizează extinderea acestui program.

0%

Nu există propunere din partea ministerului în acest sens.

29 PINT (Programul de susținere a internaționalizării operatorilor economici români)

Începând de anul următor vor fi acceptați în acest program beneficiarii care aplică pentru participarea la evenimente virtuale.

0%

Nu există propunere din partea ministerului în acest sens.

30 PCER (Programul pentru cooperare româno-elvețian)

Vor fi demarate proiecte care au menirea de a continua și de a asigura sustenabilitatea Centrelor de Export înființate anterior în cadrul programului, precum și de replicare a experienței acumulate prin înființarea de centre noi și în alte regiuni ale țării. Între aceste proiecte se numără: Programul de instruire și certificare a exportatorilor în vederea însușirii cunoștințelor necesare pentru accesul la piețe, Proiectul pentru realizarea unei rețele naționale de centre de afaceri pentru export, ca un instrument de sprijin pentru exportatori și Proiectul Creșterea competitivității la export a mediului de afaceri, care răspund nevoilor de dezvoltare instituțională a rețelei de sprijin pentru exportatorii români, precum și nevoilor de creștere a competitivității la export a firmelor românești.

0%

Nu există propunere din partea ministerului în acest sens.

 

Sprijin orizontal pentru inovare, internaționalizare și dezvoltarea comunităților antreprenoriale

 

31 Crearea Hub-urilor Digitale de Inovare (HDI) în baza parteneriatelor între comunitatea de afaceri din domeniul digital cu universitățile tehnice și institutele de cercetare; 0%

Nu există propunere din partea ministerului în acest sens.

32 Dezvoltarea structurilor și infrastructurilor locale de afaceri – acceleratoare, hub-uri, spații de coworking, centre de formare, parcuri industriale, științifice etc; 0%

Nu există propunere din partea ministerului în acest sens.

33 Dezvoltarea de rețele de socializare antreprenorială și comunități de afaceri de tip market-place; 0%

Nu există propunere din partea ministerului în acest sens.

34 Crearea zonelor de funcționale urbane (ZFU) și a zonelor de activitate economică (ZAE) la periferia localităților, unde municipalitățile alocă teren, construiesc infrastructură de cea mai bună calitate și apoi creează un ecosistem de companii care își stabilesc activitatea în acele zone; 0%

Nu există propunere din partea ministerului în acest sens.

35 Reformarea Invest România, în calitate de Agenție Națională pentru Export și Investiții, ca one stop shop pentru potențialii investitori străini și autohtoni: sprijin, consultanță specializată, promovarea oportunităților de investiții pentru investitori; 0%

Nu există propunere din partea ministerului în acest sens.

36 Crearea de competențe la nivelul autorităților publice locale pentru promovarea oportunităților de investiții locale. Încurajarea investițiilor străine directe strategice prin creșterea notorietății României pe plan internațional ca destinație profitabilă de business pentru companiile străine, prin promovarea climatului investițional al României și atragerea de noi investiții străine directe, în special a investițiilor cu impact semnificativ în economie (contribuind la crearea de locuri de muncă cu valoare adăugată, facilitarea transferului de tehnologie, cunoștințe și know-how). 0%

Nu există propunere din partea ministerului în acest sens.

 

Dezvoltarea (eco)turismului și industriei de ospitalitate

 

37 Dezvoltarea Organizațiilor de Management ale Destinațiilor (OMD) și asigurarea cadrului legal prin care acestea pot să constituie bugete proprii din taxe specifice destinațiilor și din programe naționale de finanțare; 0%

Nu există propunere din partea ministerului în acest sens.

38 Crearea unui cadru pentru managementul participativ al destinațiilor de turism prin profesionalizarea managementului de destinație și prin parteneriat funcțional public-privat; 0%

Nu există propunere din partea ministerului în acest sens.

39 Simplificarea legislativă privind spațiile de cazare de mici dimensiuni; 0%

Nu există propunere din partea ministerului în acest sens.

40 Actualizarea Master Planului pentru turismul național al României (MP), în cadrul căruia să se definească destinațiile, în contextul actual, pe trei niveluri: local, regional și național; 0%

Nu există propunere din partea ministerului în acest sens.

41 Realizarea unui program de asistență coordonat la nivel național pentru implementarea structurilor de management al fiecărei destinații la nivel local și regional, bazat pe valorile de unicitate, în scopul creșterii performanței fiecărei destinații și al asigurării complementarității cu celelalte destinații partenere; 0%

Nu există propunere din partea ministerului în acest sens.

42 Realizarea unui program de finanțare a destinațiilor, bazat pe prioritățile naționale în domeniul turismului și pe planurile strategice la nivel de OMD-uri. 0%

Nu există propunere din partea ministerului în acest sens.

43 Schimbarea abordării politicii de control al activităților turistice, prin includerea în proceduri a unor etape prealabile de consiliere a agenților economici din sectorul turismului şi de prevenire prin aplicarea sancțiunii avertismentului; 0%

Nu există propunere din partea ministerului în acest sens.

44 Se va realiza și implementa un program de translatare a unei părți a activității de control al calității serviciilor turistice către organizațiile de management al destinațiilor turistice de la nivel regional și local, în colaborare cu asociațiile profesionale relevante la nivel național, autoritatea națională în domeniul turismului urmând să păstreze atribuții privind elaborarea procedurilor de control, de verificare a legalității condițiilor de funcționare a agenților economici din domeniul turismului și de efectuare a acțiunilor de interes major prevăzute în planul anual de control; 0%

Nu există propunere din partea ministerului în acest sens.

45 Regândirea sistemului de clasificare pentru spații de cazare, orientat către calitate și armonizarea lui cu practicile europene privind normele de autorizare și standardizare; 0%

Nu există propunere din partea ministerului în acest sens.

46 Crearea unui Observator turistic (recomandat în cadrul Institutului Național de Cercetare și Dezvoltare în Turism). Observatorul turistic își va desfășura activitatea în baza unui Plan național de monitorizare turistică, ce va conține:

o colectare de informații relevante la nivel de destinații prin intermediul OMD urilor, prin asistarea și operaționalizarea planurilor de monitorizare ale fiecărei destinații;

o monitorizare a tendințelor la nivel european și global;

o analizare a datelor colectate și asistarea OMD-urilor locale și regionale și a OMD-ului național pentru definirea setului anual de politici de marketing; o realizare a unei analize anuale a situației actuale și a tendințelor din turismul românesc și cel internațional și integrarea ei în planul strategic de lucru al Organizației Naționale de Management al Destinațiilor Turistice.

0%

Nu există propunere din partea ministerului în acest sens.

47 Consolidarea brandului de țară prin poziționarea României ca destinație de turism „verde” (durabil). 0%

Nu există propunere din partea ministerului în acest sens.

48 Ajutor de stat acordat operatorilor din turism și Horeca în 2021 pentru a compensa pierderile înregistrate în 2020; 5%

A fost adoptată OUG nr. 10/2021;

31.03.2021- prima rundă de consultări pentru GHIDULUI DE IMPLEMENTARE A SCHEMEI DE AJUTOR PENTRU HORECA

49 Realizarea strategiei de marketing și promovare turistică pentru perioada 2021-2025; 0%

Nu există propunere din partea ministerului în acest sens.

50 Reînființarea rețelei de birouri internaționale de turism și redefinirea atribuțiilor acestora pentru o creștere a eficienței activității; 0%

Nu există propunere din partea ministerului în acest sens.

51 Interconectarea printr-o platformă națională gestionată de autoritatea centrală în domeniul turismului a centrelor naționale de informare și promovare turistică, atât în mediul rural, cât și urban; 0%

Nu există propunere din partea ministerului în acest sens.

52 Realizarea unei strategii pentru extinderea învățământului dual, a formării profesionale în domeniul turismului, a centrelor de învățământ și a școlilor de meserii (administrator de pensiune turistică, recepționer, camerist, director de hotel, somelier, ghizi de turism, șef de recepție, director de agenție de turism etc); 0%

Nu există propunere din partea ministerului în acest sens.

53 Prelungirea programului de acordare a tichetelor de vacanță pentru angajații din sectorul public și cel privat; actualizarea sumei acordate la nivelul salariului minim pe economie și redefinirea facilităților acordate sectorului privat; emiterea și acordarea unor tichete speciale, destinate exclusiv consumului în unitățile de alimentație publică autorizate; emiterea de vouchere de vacanță speciale pentru pensionari, destinate exclusiv tratamentelor balneo-climaterice; acordarea de stimulente agențiilor de turism pentru fiecare turist străin care stă mai mult de 5 nopți în România (incoming); Reanalizarea sistemului de acordare a voucherelor de vacanţă pentru a mări eficiența destinațiilor și serviciilor turistice cu scopul extinderii sezonului turistic. Vouchere de sănătate pentru pensionari ca alternativă la vechea formă de alocare prin Casa de pensii a pachetelor de servicii turistice pentru tratament. 0%

Pentru anul 2021 Guvernul a decis sistarea acordării tichetelor de vacanță pentru angajații din sectorul public.

54 Implementarea Planului de dezvoltare a Turismului din fonduri europene 2021—2030; 0%

Nu există propunere din partea ministerului în acest sens.

55 Elaborarea și aprobarea prin HG a Strategiei de dezvoltare a Turismului pentru perioada 2021—2030; 0%

Nu există propunere din partea ministerului în acest sens.

56 Noua Lege a Turismului; 0%

Nu există propunere din partea ministerului în acest sens.

57 Dezvoltarea colaborării cu mediul privat prin reorganizarea Consiliului Consultativ al Turismului; 0%

Nu există propunere din partea ministerului în acest sens.

 

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here