Din 20 iulie certificatul energetic al cladirilor va deveni obligatoriu

0
1002

Saptamana trecuta a aparut in Monitorul Oficial nr. 283 din 20 mai 2013, Legea nr. 159/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor, care prevede obligativitatea prezentarii certificatului energetic al cladirii la vanzarea sau inchirierea acestora.

„Proprietarii si potentialii clienti trebuie sa isi puna pe agenda data de 20 iulie 2013, ca data de intrare in vigoare a legii aparute in Monitorul Oficial nr. 283 din 20 mai 2013, de cand fiecare proprietar va fi obligat sa puna la dispozitia potentialului cumparator sau chirias, dupa caz, anterior perfectarii contractului, o copie de pe certificatul energetic, altfel contractele de vanzare-cumparare sau inchiriere fiind supuse nulitatii relative, potrivit prevederilor Codului civil. Art. 13. Eficienta energetica a inceput sa fie un punct important adus in discutie de catre potentialii chiriasi si cumparatori de spatii de birouri, in contextul atentiei speciale acordate in ultimii trei ani cheltuielilor de mentenanta ale cladirii  si optimizarii acestora. De la inceputul anului si pana in prezent circa 20% din clientii nostri au ales cladiri de birouri eficiente energetic, bine izolate”, declara Alexandru Petrescu, Managing Partner al ESOP Consulting l CORFAC International.

In portofoliu ESOP Consulting se numara numeroase cladiri certificate premium din punct de vedere energetic, unele chiar declarate cladiri verzi la standarde internationale, printre acestea aflandu-se Sky Tower, West Gate, Arion Green, Crystal Tower, Euro Tower, Europa House, Evocasa Selecta, Magheru One, Olympia Tower, River View Plaza si Victoria Center.

Iar in ceea ce priveste domeniul rezidential, proiectul APARTAMENTE Radacini, aflat tot in portofoliul ESOP, este certificat in clasa energetica A. Preturile pornesc de la 57.000 euro, cu tot cu TVA, pentru apartamente de doua camere.

CE PREVEDE NOUA LEGE

Legea nr. 159/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor, publicata in Monitorul Oficial nr. 283 din 20 mai 2013

17. Dupa articolul 13 se introduc trei noi articole, articolele 131 – 133, cu urmatorul cuprins: „Art. 131. –
(1) Pentru cladirile sau unitatile de cladire care se vand sau se inchiriaza, investitorul/proprietarul/administratorul este obligat sa puna la dispozitia potentialului cumparator sau chirias, dupa caz, anterior perfectarii contractului, o copie de pe certificat, astfel incat acesta sa ia cunostinta despre performanta energetica a cladirii/unitatii de cladire pe care urmeaza sa o cumpere/inchirieze, dupaa caz
(2) La incheierea contractului de vanzare-cumparare, proprietarul are obligatia de a transmite certificatul, in original, noului proprietar
(3) La data inregistrarii contractului de vanzare-cumparare, respectiv de inchiriere, proprietarul are obligatia de a depune la organul fiscal competent o copie de pe certificat, iar originalul va ramane in posesia proprietarului
(4) Contractele de vanzare-cumparare incheiate fara respectarea prevederilor alin. (1) sunt supuse nulitatii relative, potrivit prevederilor Codului civil. Art. 132. –
(1) Pentru cladirile care se construiesc, certificatul se elaboreaza prin grija investitorului/proprietarului/administratorului, este prezentat de catre acesta, in original, comisiei intrunite in vederea receptiei la terminarea lucrarilor, se anexeaza, in copie, la procesul-verbal de receptie si constituie parte componenta a cartii tehnice a constructiei
(2) Procesul-verbal incheiat cu ocazia receptiei la terminarea lucrarilor si neinsotit de copia de pe certificat este nul de drept
(3) Prin exceptie de la prevederile art. 13 si 131, in cazul cladirilor care se vand inainte de efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor, investitorul/proprietarul/administratorul pune la dispozitia cumparatorului date/informatii in vederea evaluarii performantei energetice a cladirii/unitatii de cladire, cuprinse in documentatia tehnica a acesteia, urmand ca la receptia la terminarea lucrarilor sa se aplice prevederile alin. (1). Art. 133. – In scopul informarii potentialilor cumparatori sau chiriasi, investitorul/proprietarul/administratorul cladirii/unitatii de cladire prevazute la art. 7 alin. (1) va preciza in anunturile de vanzare sau inchiriere a acestora informatii din certificat cu privire la indicatorii de performanta prevazuti la art. 5.”

29. Mentiunea privind transpunerea normelor comunitare va avea urmatorul cuprins: „Prezenta lege transpune integral in legislatia nationala prevederile Directivei nr. 2010/31/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 mai 2010 privind performanta energetica a cladirilor (reformare), publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 153 din 18 iunie 2010.”
Art. V. – Prezenta lege intra in vigoare la 60 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here