Consolidarea fiscală pentru impozitul pe profit poate fi aplicată de anul viitor: Grupurile de companii au termen-limită 2 noiembrie

0
1187

 

Grupurile de companii care au anul fiscal anul calendaristic și doresc să aplice sistemul de consolidare fiscală începând cu anul 2022 trebuie să depună cererile în acest scop la autoritățile fiscale până cel târziu pe 2 noiembrie 2021, având în vedere că prevederile legale stabilesc că solicitările se fac cu cel puțin 60 de zile înainte de începerea perioadei pentru care ar urma să se aplice consolidarea fiscală.

 

Sistemul de consolidare fiscală în domeniul impozitului pe profit a fost introdus începând cu 1 ianuarie 2021, prin Codul fiscal și vizează consolidarea impozitului pe profit pentru un grup – profitul consolidat fiind compensat cu pierderile grupului. Măsura poate fi implementată de un grup fiscal dacă este îndeplinită condiția de 75% deținere directă sau indirectă, pe o perioadă de un an anterioară consolidării. Astfel, poate fi aplicată fie dacă societățile se dețin între ele, fie dacă o persoană fizică română deține 75% din amândouă, fie dacă sunt deținute de o persoană dintr-un stat cu care România are tratat de dublă impunere. Grupul fiscal poate fi constituit doar din persoane juridice române sau cu sediul social în România, iar perioada de aplicare a măsurii este 5 ani, începând cu anul fiscal următor depunerii cererii. Astfel, deși a intrat în vigoare în 2021, consolidarea fiscală poate fi aplicată efectiv din 2022.

 

Contribuabilii care vor să aplice acest sistem trebuie să depună Formularul 173 „Cerere privind grupul fiscal în domeniul impozitului pe profit” împreună cu un certificat constatator emis de Registrul Comerțului și/sau alte documente justificative care să indice îndeplinirea condițiilor. Contribuabilii care au un an fiscal diferit de anul calendaristic ar trebui să fie pregătiți să depună cererea menționată mai sus cu cel puțin 60 de zile înainte de începutul anului fiscal.

 

Aspecte relevante ale sistemul de consolidare fiscală în domeniul impozitului pe profit:

 

 • Grupul fiscal poate fi constituit doar din persoane juridice române și/sau persoane cu sediul social în România înființate conform legislației europene, acesta putând include, în anumite cazuri, și sediul permanent din România al unui nerezident;
 • Este necesară o deținere, directă sau indirectă, de cel puțin 75% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot, pe o perioadă neîntreruptă de un an anterioară începerii consolidării;
 • Membrii grupului trebuie să fie plătitori de impozit pe profit (microîntreprinderile nu pot fi parte a grupului, nici cei ce desfășoară activități de natura barurilor/cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor și nici cei care sunt concomitent plătitori de impozit pe profit și impozit specific), ce aplică același sistem de plată a impozitului pe profit și au același an fiscal, nu fac parte dintr-un alt grup fiscal din domeniul impozitului pe profit și nu se află în dizolvare/lichidare;
 • Perioada de aplicare a sistemului este de cinci ani fiscali, acesta fiind opțional. Cererea se depune cu cel puțin 60 de zile înainte de începerea perioadei pentru care se solicită aplicarea consolidării fiscale, iar sistemul se va aplica începând cu anul fiscal următor depunerii cererii. Pentru menținerea grupului după cei cinci ani, opțiunea poate fi reînnoită;
 • Se desemnează unul dintre membrii grupului ca persoana juridică responsabilă ce va calcula, declara și plăti impozitul pe profit pentru grup, impozit determinat prin însumarea calculelor individuale ale fiecărui membru (existând astfel posibilitatea compensării profiturilor fiscale cu pierderile fiscale între membrii grupului);
 • Pierderile fiscale înregistrate de un membru al grupului înainte de aplicarea sistemului nu pot fi compensate la nivelul grupului;
 • Dacă grupul se desființează după cinci ani, pierderile înregistrate și nerecuperate în perioada consolidării se recuperează de către persoana responsabilă;
 • Fiecare membru are obligația de întocmire a dosarului prețurilor de transfer, care va include și tranzacțiile cu membrii grupului;
 • Dacă unul dintre membri nu mai îndeplinește condițiile, acel membru și persoana juridică responsabilă recalculează impozitul pe profit datorat individual/pentru grup, cu perceperea de dobânzi și penalități de întârziere, după caz;
 • Impozitul nu se recalculează în următoarele situații: vânzarea/cesionarea titlurilor de participare deținute la unul din membrii grupului dacă deținerea scade sub 25%; dizolvarea unui membru; ieșirea din grup a unui membru ca urmare a operațiunilor de reorganizare (fuziune, divizare, transfer de active, schimb de acțiuni);
 • Prevederile referitoare la consolidare nu se aplică în cazul în care aceasta are ca scop frauda și evaziunea fiscală.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here