Codrii Seculari de la Strâmbu Băiuț devin din acest an ținta unui proiect major de conservare a biodiversității și promovare a resurselor și valorilor locale

0
1089
Florin Mârzac, Head of Strîmbu-Băiuț Forest Management Unit, Maramures, Romania. WWF and IKEA Partnership Photo Stories with James Morgan of old growth and FSC working forest in Maramures, Romania.

O moștenire de biodiversitate și resurse pentru generațiile de mâine

 

La mijlocul lunii septembrie 2018, WWF-România, în parteneriat cu Direcția Silvică Maramureș și Primăria Comunei Băiuț au început implementarea proiectului “Elaborarea Planului de Management pentru situl de importanță comunitară ROSCI0285 Codrii Seculari de la Strâmbu Băiuț”. Custodia acestei arii naturale protejate situate în munții Lăpușului din Maramureș reprezintă unul din proiectele cheie ale WWF-România; acest sit adăpostește prima pădure virgină identificată și protejată de organizație, devenită în 2017 parte a Patrimoniului Mondial UNESCO.

 

Obiectivele principale ale proiectului

Proiectul își propune realizarea planului de management pentru situl de importanță comunitară ROSCI0285 Codrii Seculari de la Stâmbu Băiuț, instituirea unor măsuri de conservare, colectarea de date din teren. De asemenea, echipa de implementare va evalua amenințările și presiunile asupra speciilor și habitatelor din zona țintă, va identifica și promova cele mai bune modalități de a utiliza resursele naturale din acest sit. La nivel local, WWF-România își propune să promoveze valorile biodiversității din aceasta arie naturală protejată, implicând într-o cât mai mare măsură comunitățile din zonă – astfel, localnicii vor descoperi care sunt speciile de aici, care este importanța lor și ce pot face pentru a le proteja.

 

Planul de management realizat în cadrul proiectului reprezintă pilonul principal pentru administrarea unei arii naturale protejate. În urma analizelor din teren, acesta va propune  în detaliu operațiunile și acțiunile obligatorii pentru atingerea scopului principal al custozilor: protejarea și conservarea biodiversității în sit. Astfel, atât nevoile de protecție ale biodiversității, cât și nevoile dezvoltării economice și sociale sunt puse într-un context armonizat, care să respecte atât fauna, cât și factorii interesați (locuitori, agricultori, pescari, vânători, agenți economici etc).

 

Despre aria naturală protejată Codrii Seculari de la Strâmbu Băiuț

Demersurile privind asigurarea unui statut de protecție pentru această zonă au început în anul 2005; mai târziu, în anul 2011, aria naturală protejată a fost desemnată ca sit de importanță comunitară ROSCI0285 Codrii seculari de la Strâmbu Băiuț, iar în anul 2016 a fost extinsă la o  suprafață de 2962 ha. Aici sunt prezente cele mai bine conservate păduri virgine de amestec din zona Munților Carpați, grupa Orientală. În acest sit sunt întâlnite carnivore mari (lupul, ursul, râsul, pisica sălbatică), păsări răpitoare de zi și de noapte, precum și barza neagră sau ciocănitoarea neagră.

 

În iulie 2017, circa 20% din suprafața sitului a fost adăugată în Patrimoniul Mondial UNESCO, alături de alte șapte păduri seculare de fag din România.

 

De-a lungul ultimilor zece ani, WWF-România a derulat în acest sit mai multe proiecte și activități – de la identificarea pădurilor virgine, construirea unui observator pentru faună, până la realizarea unor poteci tematice, elaborarea de panouri informative și multiple vizite de promovare pe teren, cu reprezenti ai autorităților locale și ai presei naționale și internaționale.

 

Un rezumat al rezultatelor prevăzute în proiect

În prima fază, activitățile desfășurate se vor concentra pe strângerea de date și informații fundamentale care vor sta la baza realizării planului de management. Din punct de vedere al biodiversității va fi realizat un inventar al speciilor și habitatelor și va fi efectuată evaluarea stării de conservare a acestora. Datele vor fi suplimentate și corelate cu starea mediului abiotic (sol, climă, temperatură, precipitații). În paralel, vor fi demarate și activități privind impactul antropic asupra sitului de importanță comunitară. Cele două categorii de informații primare vor fi analizate în cadrul a trei ateliere de lucru, unde datele referitoare la biodiversitate și cele privind impactul activităților umane vor fi corelate generând metode și protocoale de monitorizare, precum și măsuri de diminuare ale amenințărilor.

 

Serviciile ecosistemice și activitățile tradiționale pot fi sursa viitoarei dezvoltări a comunității locale de aici. De aceea, aceste două direcții cu potențial ridicat vor fi atent analizate în proiect, cu participarea reprezentanților comunității. Printr-o serie de ateliere de lucru și întâlniri, se vor aduna date (privind habitatele, speciile, activitățile umane din zonă etc.) care vor constitui baza pentru viitoare măsuri de management, planuri de administrare a vizitatorilor și o bază de date GIS. După întocmirea planului de management vor urma procedurile legale de avizare și aprobare, astfel încât aceste măsuri să fie implementate cu succes.

 

Pentru a face cunoscute valorile zonei iubitorilor de natură, va fi realizat un plan de promovare direcționat pe multiple canale de comunicare, evenimente de promovare a proiectului, vizite ale școlarilor pe teren, proiecții de film, vizite de presă, mese rotunde pentru antreprenorii locali și gestionarii fondurilor de vânătoare din zonă.

 

Un set de activități vor fi alocate creșterii capacității instituționale a custodelui și dotarea cu echipamente care să pemită monitorizarea stării de conservare a speciilor și habitatelor.

 

Proiectul se desfășoară pe o durată de 22 de luni și are o valoare totală de 2.863.045,43 lei din care valoarea nerambursabilă reprezintă 2.862.872,47 lei.

 

Proiectul este co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

 

Conţinutul  acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

 

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here