Coaliția pentru Dezvoltarea României:Consultați-ne înaintesă decideți!

0
1446

BUCUREȘTI, 22februarie2021Coaliția pentru Dezvoltarea României solicită Guvernului României consultări de substanțăcu mediul de afaceri pe margineaPlanului Național de Redresare și Reziliență a României. Mediul de afaceri vacontribui activ laimplementareareformelorși proiectelorpropuse, de aceea este nevoie să analizămși să discutămcu Guvernul oportunitatea, impactul,urgențașifezabilitatea reformelor și proiectelor care vor fi incluse în PNRR. Proiectele și reformele trebuie să fie utile și realisteși să contribuie la repoziționarea strategică a României, într-un lider regional, în domeniile în care avem un potențial crescut de dezvoltare.De conținutul dar și de implementarea PNRR depinde viitorul românilor și al României,fondurile disponibile prin acest mecanism reprezentând nu doar o șansă istorică de a recupera decalajele față de alte state europene, ci și o oportunitate pentru România să devină un actor central în anumite domenii economice, la nivel european.De aceea,CDR solicităconsultări pe fondul:-măsurilor de reformă și a investițiilor propuse de ministere spre a fi finanțate prin Mecanismul de Redresare și Reziliență,-obiectivelor de etapă asumate, precum și țintelor propuse și a indicatorilor aferenți,-modului de finanțare a măsurilor de intervenție propuse.„Înțelegem presiunea timpului, șilucrămpentru a transmite propuneri ministerelor de linie. Consultările cu ministerele au avut loc, însă suntem îngrijorați și dezarmați când remarcămcăîn anumitecazuri,nimic din ceea ce propunem nu este luat în seamă. Momentul acesta este extrem de important,de banii aceștia depinde supraviețuirea economiei românești și nu ne permitem să îi pierdem. Nu vrem săbifăm consultarea, vrem săne așezăm la masa împreunăcu Guvernul și săpropunem Comisiei Europene ceea ce este cu adevărat important și de impact pentru România.”,a spus Dragoș Anastasiu, Coordonatorul CDR.Coaliția pentru Dezvoltarea României vreasă fie invitată să participe la întâlniri concrete de lucru cuGuvernul și Ministerele. Suntem pregătiți și vrem să contribuim!Despre Coaliția pentru Dezvoltarea României (CDR)CDR este o inițiativă privată construită ca un acord de colaborare prin participarea colectivă a membrilor săi și reunește organizații cum sunt Camera Americană de Comerț în România (AmCham), Camera Franceză de Comerț în România (CCIFER), Asociația Oamenilor de Afaceri din România (AOAR), Camera de Comerț și Industrie Română-Germană (AHK), Romanian Business Leaders (RBL), Consiliul Investitorilor Străini (FIC), Confederația Patronală Concordia (CPC) şi Consiliul Naţional al Ȋntreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR).

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here