Cheltuielile pentru protecția mediului în anul 2018

0
1500
  • În anul 2018, cheltuielile pentru protecţia mediului la nivel naţional au fost de aproximativ 14,7 miliarde lei1) reprezentând aproximativ 1,6% din PIB2) .
  • La nivel naţional, cele mai mari cheltuieli pentru protecţia mediului au fost înregistrate pe domeniul deşeurilor la producătorii specializaţi, acestea reprezentând 77,5% din totalul cheltuielilor pe domeniul deşeurilor.
  • La nivel naţional, cele mai mari investiţii pentru protecţia mediului au fost înregistrate pe domeniul gestionării apelor uzate la administraţia publică, acestea reprezentând 78,0% din totalul investiţiilor pe domeniul gestionării apelor uzate.

 

– mii lei  preţuri curente-

 

Cheltuielile pentru protecţia mediului pe sectoare de activitate şi categorii de cheltuieli

 în anul 2018

Sectoare de activitate Total cheltuieli din care
Investiţii Cheltuieli curente Transferuri
interne externe
Producători nespecializaţi 6.953.322 1.657.409 1.947.580 3.348.333
Silvicultură, exploatare forestieră şi servicii anexe 270.720 2.587 135.284 132.849
Industria extractivă 1.569.569 855.702 458.478 255.389
Industria prelucrătoare 1.367.959 123.934 504.379 739.646
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze şi apă caldă 2.195.952 254.361 62.174 1.879.417
Captarea, tratarea si distributia apei 1.115.525 261.596 700.051 153.878
Construcţii 144.852 11.149 49.966 83.737
Transporturi 259.281 145.462 17.161 96.658
Alte activități* 29.464 2.618 20.087 6.759  
Producători specializaţi 6.732.430 400.913 4.833.490 1.498.027
Administraţie publică 7.180.500 1.434.900 1.147.962 1.356.038
Datele tabelului în format xlsx

Informaţii suplimentare:

 

3.241.600

 

*Activități de arhitectură și inginerie; activități de testări și analiză tehnică, cercetare-dezvoltare,

alte activități profesionale, științifice și tehnice

 

 

 

La nivel naţional, ponderea investiţiilor producătorilor nespecializaţi a reprezentat 47,4% în totalul investiţiilor pentru protecţia mediului, urmate de cele ale investiţiilor  administraţiei publice (41,1%)  şi de investiţiile  producătorilor specializaţi (11,5 %). Din cheltuielile pentru protecţia mediului a producătorilor nespecializaţi în domeniul „producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze şi apă caldă” s-au înregistrat 31,6%, în timp ce în sectorul „industria extractivă” s-au realizat 22,6%, iar sectorul „ industria prelucrătoare” a cheltuit 19,7%.

 

 

1)Cheltuielile la nivel naţional includ: investiţiile, cheltuielile curente interne (cheltuielile curente efectuate prin activităţi proprii de protecţia mediului) şi alte cheltuieli ale administraţiei publice (subvenţii acordate, transferuri), nefiind cuprinse cheltuielile curente externe  (reprezentând în principal cheltuielile pentru cumpărarea de servicii de protecţia mediului de la terţi)

2) PIB -2018 date provizorii

 

Investitii pentru protecția mediului pe domenii de mediu și categorii de producători

  -mii lei preturi curente –

în anul 2018

 

Domenii de mediu Total Producători nespecializaţi Producători specializaţi Administraţie Publică
Protecţia aerului 907.162 895.974 3.454 7.734
Protecţia apei 1.398.758 298.423 9.435 1.090.900
Managementul deşeurilor 767.975 90.479 386.796 290.700
Protecţia solului şi a apelor subterane 177.767 173.882 62 3.823
Protecţia resurselor naturale şi conservarea biodiversităţii 13.217 13.105 12 100
Alte domenii de mediu* 228.343 185.546
Datele tabelului în format xlsx

Informaţii suplimentare:

 

1.154

41.643
*Alte domenii de mediu = Reducerea zgomotului şi vibraţiilor+protecţia împotriva radiaţiilor+Cercetare şi dezvoltare în domeniul mediului+alte activităţi de mediu

 

Pe domenii de mediu, cele mai mari cheltuieli au fost înregistrate la managementul deşeurilor (44,1% din totalul cheltuielilor pentru protecţia mediului la nivel naţional), urmate de cheltuielile pentru alte domenii de mediu (18,7%) şi de cheltuielile pentru gestionarea apelor reziduale şi de protecția aerului cu câte 16,3%.

 

Cheltuielile pentru protecţia mediului pe domenii de mediu şi categorii de producători

  -mii lei preturi curente –

la nivel naţional  în anul 2018

 

Domenii de mediu Total Producători nespecializaţi Producători specializaţi Administraţie Publică
Protecţia aerului 2.385.265 1.083.325 130.170 1.171.770
Gestionarea apelor reziduale 2.392.460 1.056.911 77.580 1.257.969
Managementul deşeurilor 6.463.040 404.714 5.010.188 1.048.138
Protecţia solului şi a apelor subterane 502.783 408.108 3.941 90.734
Protecţia resurselor naturale şi conservarea biodiversităţii 176.420 172.992 2.143 1.285
Alte domenii de mediu* 2.743.886 478.939
Datele tabelului în format xlsx

Informaţii suplimentare:

 

10.381

2.254.566
*Alte domenii de mediu = Reducerea zgomotului şi vibraţiilor+protecţia împotriva radiaţiilor+Cercetare şi dezvoltare în domeniul mediului+alte activităţi de mediu

 

 

 

Informaţii suplimentare:

Pentru interpretarea corectă a indicatorilor, vă rugăm să consultaţi Precizările Metodologice ataşate comunicatului pe homepage.

 

Informaţii suplimentare se pot obţine din consultarea bazei de date statistice TEMPO online, www.insse.ro şi din publicaţia statistică Cheltuielile pentru protecţia mediului în anul 2018, termen de apariţie 28 XI 2019.

Datele sunt provizorii şi pot fi revizuite pe baza rectificărilor ce se efectuează retroactiv de către furnizorii de date.

 

Arhiva comunicatelor de presă:

http://www.insse.ro/cms/ro/comunicate-de-presa-view?field_categorie_value_i18n%5B%5D=13&created=8&field_cuvinte_cheie_value=&items_per_page=10

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here