Cea de a 8-a misiune IBM Corporate Service Corps în România începe astăzi, cu accent pe transformarea digitală a sectorului educațional din România

0
1478

Sunt onorată să anunț începutul celei de-a 8-a misiuni CSC în România. De data aceasta, accentul este pus pe sectorul educațional din România, unul dintre pilonii strategici ai societății, mai exact pe transformarea digitală a practicilor educaționale, pentru o mai bună conectare a acestora la cerințele în continuă schimbare de pe piața muncii.“, spune Maria-Luiza Jipescu, Corporate Citizenship Manager, IBM România.

A 8-a echipă IBM CSC pentru România a sosit în București și este alcătuită din 14 experți internaționali IBM din Statele Unite, India, China, Egipt, Japonia, Filipine, Indonezia, Regatul Unit al Marii Britanii, Polonia, Brazilia și Australia, cu o experiență vastă în domenii precum: transformarea digitală și a afacerilor, UX/UI, Design Thinking, învățare și cunoaștere, cercetare în domeniul AI, marketing și comunicare.

Misiunea se va axa pe dezvoltarea de strategii și practici de vârf ce vizează aplicarea tehnologiilor digitale în educație, care să îndeplinească standardele curriculare din România, pe modernizarea practicilor educaționale, pe îmbunătățirea platformelor digitale dedicate sălilor de clasă și pe dezvoltarea metodologiilor de orientare în carieră, centrate pe fiecare elev și corelate cu abilitățile necesare în era inteligenței artificiale.

Organizațiile-cheie din sectorul educațional din România, cu programe la nivel național, ce susțin practicile digitale în educație, care vor primi recomandări, pe termen scurt și lung, din partea echipei IBM, pe parcursul unei luni, sunt:

  • Institutul de Științe ale Educației, organizație care își propune să contribuie activ la inovarea educației prin expertiză, formare, studii și cercetări și are misiunea de a oferi suportul științific necesar noilor abordări în educație, pentru o învățare autentică, motivantă, activă și creativă. Institutul vine astfel în sprijnul unor actori diverși:  decidenți, școli și universități, cadre didactice, părinți, copii, tineri și adulți angajați în învățare pe parcursul întregii vieți. Până în prezent, Institutul a implementat activ proiecte naționale și internaționale în domeniul educației și al tineretului, a elaborat programe școlare și de formare a cadrelor didactice și a realizat proiecte pilot în domenii inovatoare ale învățării.

„Expertiza institutului este deopotrivă întărită de relațiile puternice cu partenerii săi europeni și internaționali. Parteneriatul cu distinșii membri ai echipei IBM, în acest program CSR, ne ajută să întărim dimensiunea internațională a activității noastre de bază – susținerea reformării sistemului de educație prin cercetare, dezvoltare și formare de calitate.” Petre Botnariuc, Director Adjunct, Institutul de Știinte ale Educației.

  • Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională, instituție specializată de învățământ integrat, cu misiunea de a dezvolta și furniza servicii educaționale specifice pentru copii/studenți/tineri, profesori, părinți și membri ai comunității, pentru a le oferi tuturor accesul neîngrădit la o educație de calitate și sprijinul necesar în acest scop, respectând caracteristicile de vârstă și individuale ale fiecărei persoane.
  • Fundația Vodafone România, organizație non-guvernamentală, puternic implicată în problemele comunităților defavorizate din România. Prin proiecte finanțate și implementate în parteneriat cu ONG-uri puternice, Fundația Vodafone România exploatează inovațiile din domeniul tehnologiei mobile pentru a schimba în mai bine viețile pacienților, medicilor și a persoanelor cu nevoi speciale, sprijină educația copiilor și tinerilor, încurajează voluntariatul și implicarea socială, ajută persoanele în vârstă și familiile defavorizate. Prin programele educaționale solide, Fundația oferă acces la educație tuturor copiilor, indiferent de mediul din care provin, investind activ în tinerii valoroși de astăzi, pentru a-i ajuta să devină liderii de mâine și să stimuleze schimbarea în sistemul de învățământ.
  • Asociația “Pro Artă Dezvoltare și Cunoaștere“, organizație non-profit, înființată în 2009, a fost creată din pasiune pentru tehnologia eLearning, pusă în slujba educației. În cei 10 ani de activitate a avut interacțiuni cu instituții de învățământ, autorități publice, organisme de reglementare și entități finanțatoare, contribuind astfel la creșterea calității procesului educațional din România și Republica Moldova. Cadrul didactic și Elevul sunt în centrul universului digital, iar ReteauaEDU.ro oferă sistemul de management al învățării unde ei pot interacționa, învăța și evolua permanent.

ReteauaEDU.ro este portalul platformelor eLearning școlare pentru 700 de școli din România și Republica Moldova. Portalul asigură instruire pentru instrumentele digitale, conținut de sprijin și acces la toate platformele școlilor care au aderat la misiunea digitală. Asociația dorește crearea celui mai mare hub de resurse educaționale deschise interactive și locul în care proiectele educaționale să aibă un spațiu de diseminare propriu. Dorothea Nica, Președinte al Asociației “Pro Arta Dezvoltare și cunoaștere”.

În cei 11 ani de la lansare, programul IBM Corporate Service Corps a trimis în 44 de țări diferite peste 4.000 de participanți din 61 de țări, a sprijinit peste 320 de echipe cu peste 1300 de proiecte, acest program de rezolvare pro bono a problemelor devenind astfel unul dintre cele mai mari din lume. România a fost printre primele țări selectate pentru a beneficia de programul global IBM Corporate Service Corps, cu echipe trimise chiar de la lansarea programului, în 2008, având impact asupra comunităților prin angajați implicați și parteneriate strategice cu guvernul, lideri civici și din segmentul business, abordând probleme prioritare.

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here