CÂŞTIGUL SALARIAL MEDIU BRUT*) PE ECONOMIE A FOST ÎN LUNA OCTOMBRIE 2019 DE 5090 LEI ŞI CEL NET DE 3116 LEI

0
1393
 • În luna octombrie 2019, câştigul salarial mediu nominal brut a fost 5090 lei, cu 49 lei (+1,0%) mai mare decât în luna septembrie 2019.
 • Câştigul salarial mediu nominal net a fost 3116 lei, în creştere faţă de luna precedentă cu 34 lei (+1,1%).
 • Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu nominal net s-au înregistrat în activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice) (7118 lei), iar cele mai mici în fabricarea articolelor de îmbrăcăminte (1801 lei).

Octombrie 2019 comparativ cu Octombrie 2018

 • Comparativ cu luna octombrie a anului precedent, câştigul salarial mediu nominal net a crescut cu 14,6%**).

Câştigul salarial în raport cu evoluţia preţurilor de consum     

 • Indicele câştigului salarial real[1] a fost 110,8% pentru luna octombrie 2019 faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.
 • Indicele câştigului salarial real a fost 100,7% pentru luna octombrie 2019 faţă de luna precedentă.
 • Faţă de luna octombrie 1990, indicele câştigului salarial real a fost 214,2%, cu 1,4 puncte procentuale mai mare faţă de cel înregistrat în luna septembrie 2019.

Evoluţia indicilor preţurilor de consum şi a indicilor câştigurilor salariale medii nete, în perioada octombrie 2017 – octombrie 2019

Datele graficului (xls) 

În cursul anului se înregistrează fluctuaţii ale câştigului salarial determinate, în principal, de acordarea premiilor anuale şi a primelor de sărbători (decembrie, martie/aprilie). Acestea influenţează creşterile sau scăderile în funcţie de perioada în care sunt acordate, conducând, în cele din urmă, la estomparea fluctuaţiilor câştigului salarial lunar la nivelul întregului an.

 

Octombrie 2019 comparativ cu Septembrie 2019

În luna octombrie 2019, în majoritatea activităţilor din sectorul economic[2], nivelul câştigului salarial mediu net a fost mai mare decât în luna septembrie 2019 ca urmare a acordării de premii ocazionale (prime trimestriale, anuale, pentru performanţe deosebite sau al 13-lea salariu), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, creşterile câştigului salarial mediu net s-au datorat realizărilor de producţie ori încasărilor mai mari (funcţie de contracte/proiecte), cât şi a disponibilizărilor de personal cu câştiguri salariale mai mici faţă de medie, din unele activităţi economice.

Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat după cum urmează:

 • cu 9,8% în fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice;
 • între 3,0% şi 5,5% în industria metalurgică, fabricarea altor mijloace de transport, fabricarea echipamentelor electrice, transporturi pe apă, intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii), cercetare-dezvoltare;
 • între 2,0% şi 3,0% în activităţi de poştă şi de curier, alte activităţi extractive, industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal (exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii), alte activităţi industriale n.c.a., activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale), fabricarea de mobilă, silvicultură şi exploatare forestieră (inclusiv pescuit şi acvacultură), fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, tăbăcirea şi finisarea pieilor (inclusiv fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor), fabricarea altor produse din minerale nemetalice, colectarea şi epurarea apelor uzate, tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor, extracţia minereurilor metalifere.

Scăderile câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă au fost determinate de acordarea în luna septembrie 2019 de prime ocazionale, drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, scăderile câştigului salarial mediu net au fost cauzate de nerealizările de producţie ori încasările mai mici (funcţie de contracte/proiecte), precum şi de angajările în unele activităţi economice, de personal cu câştiguri salariale mai mici faţă de medie.

Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat după cum urmează:

 • cu 19,4% în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale, respectiv 17,6% în fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului;
 • între 3,0% şi 8,0% în fabricarea produselor din tutun, activităţi de editare, activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune, înregistrǎri audio şi activităţi de editare muzicalǎ (inclusiv activităţi de difuzare şi transmitere de programe), activităţi de servicii anexe extracţiei;
 • între 1,5% şi 2,5% în activităţi auxiliare pentru intermedieri financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii, fabricarea băuturilor, tranzacţii imobiliare.

În sectorul bugetar[3] s-au înregistrat creşteri ale câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă în învăţământ (+3,8% ca urmare a acordării sumelor reprezentând plata cu ora a cadrelor didactice), în administraţie publică (+1,3%), respectiv în sănătate şi asistenţă socială (+0,8%).

Informaţii suplimentare:

*) Câştigul salarial mediu brut lunar se determină prin raportarea sumelor brute plătite din fondul de salarii, din profitul net şi alte fonduri (exclusiv sumele compensatorii, sumele plătite retroactiv ca urmare a câştigării în instanţă a drepturilor băneşti aferente anilor anteriori) la numărul mediu al salariaţilor.

Pentru interpretarea corectă a indicatorilor, vă rugăm să consultaţi Precizările Metodologice ataşate comunicatului pe homepage. Câştigurile salariale medii lunare brute şi nete sunt prezentate în Anexă. Informaţii suplimentare se pot obţine:                 · accesând baza de date on-line TEMPO (începând cu data de 10 decembrie 2019):

http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo2&lang=ro&context=15

 • din Buletinul Statistic Lunar nr. 10/2019.

*) Vezi Precizările metodologice de la punctul 4. Concepte şi definiţii

**) Evoluţia câştigul salarial mediu nominal net pentru perioada octombrie 2018- octombrie 2019 este prezentată în Anexă

[1] Calculat ca raport între indicele câştigului salarial nominal net şi indicele preţurilor de consum

[2] Exclusiv activităţile de administraţie publică, învăţământ, sănătate şi asistenţă socială

[3]  Vezi Precizările metodologice de la punctul 3 referitoare la „sectorul bugetar”

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here