Acreditarea – prioritate în strategiile ONU de dezvoltare durabilă

0
935

Mesajul Președintelui RENAR, Prof Univ Dr Ing Dr HC Fănel Iacobescu

În fiecare an, în data de 9 iunie se sărbătorește Ziua mondială a acreditării – activitate văzută ca element de susținere a obiectivelor de dezvoltare durabilă a Organizației Națiunilor Unite adoptate de Adunarea Generală a ONU în 2015. La noi, momentul a fost marcat de un discurs al președintelui RENAR – organismul unic național în domeniu – în care acesta a prezentat pe scurt cele 3 domenii de dezvoltare durabilă considerate a fi strategice: economie, societate, mediu.

Recunoaștere și protecție pentru produsele și serviciile certificate

Prof Univ Dr Ing Dr HC Fănel Iacobescu a trecut în revistă, cu această ocazie, obiectivele prioritare prevăzute în “Agenda 2030”.

Între ele, asigurarea securității alimentare, ameliorarea hranei și promovarea agriculturii durabile prin: acreditarea organismelor de certificare a agriculturii ecologice; a produselor alimentare și băuturilor cu Denumiri de Origine Controlate, Indicații Geografice Protejate, Specialități Regionale Garantate; a sistemelor de management al siguranței alimentelor; a laboratoarelor de încercări în domeniul sanitar-veterinar și siguranța alimentelor.

Un al doilea obiectiv – asigurarea unei vieți sănătoase și a bunăstării pentru toate vârstele – prevede acreditarea laboratoarelor medicale, un domeniu cu cerințe tehnice și umane foarte complexe, extrem de important pentru asigurarea unor diagnostice corecte.

Al treilea obiectiv – privind calitatea apei – cuprinde acreditarea laboratoarelor de analize a acestei componente esențiale a oricărei forme de viață de pe planetă.

Un obiectiv extrem de important al Agendei îl constituie asigurarea accesului la energie modernă ieftină, fiabilă și durabilă, prin acreditarea sistemelor de management eficient al energiei.

Creșterea economică susținută și durabilă, ocuparea deplină a forței de muncă în condiții de siguranță sporită, infrastructura rezilientă, industrializarea durabilă și inovarea, controlul schimbărilor climatice și a impactului acestora constituie, de asemenea, obiective strategice. La fel și accesul la justiție, construirea de sisteme eficiente, responsabile și incluzive (inclusiv a sistemelor anti-mită). Laboratoarele de etalonări, de asemenea, constituie o preocupare prioritară.

În sens mai larg, obiectivul ultim al Agendei îl constituie consolidarea unui sistem de parteneriat global pentru dezvoltare durabilă prin intermediul acreditărilor de încredere și al acordurilor internaționale de recunoaștere reciprocă – la care RENAR este parte semnatară.

Însemnul de certificare RENAR (prezentat în imaginea de mai jos) asigură recunoașterea națională și internațională pentru serviciile și produsele acreditate, ca urmare a acordurilor internaționale în vigoare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here